X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37231
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dotycząca budowania prawidłowych relacji między wychowawcą klasy a rodzicami

ANKIETA DOTYCZĄCA BUDOWANIA PRAWIDŁOWYCH RELACJI
MIĘDZY WYCHOWAWCĄ KLASY A RODZICAMI

Proces właściwego wychowania dziecka jest możliwy tylko wtedy, gdy istnieje pozytywna współpraca i wsparcie pomiędzy rodzicami a wychowawcą. Rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania między tymi osobami zapewnia harmonijny rozwój ucznia i korzystnie wpływa na pracę dydaktyczno – wychowawczą.
Chcąc poznać Państwa spostrzeżenia na temat budowania prawidłowych relacji między wychowawcą a rodzicami, przygotowałam anonimową ankietę, której wyniki pozwolą określić zasady naszej współpracy.
Proszę o szczere wypowiedzi, bowiem nadrzędnym celem pracy wychowawczej jest dobro każdego dziecka.

1.Proszę wytłumaczyć, na czym polega, według Państwa, praca wychowawcza w szkole?
........................................

2.Wychowawca to, według Państwa, osoba? (proszę podkreślić 3 odpowiedzi):

kontaktowa, spokojna, opanowana, uczciwa, umiejąca współpracować, mająca poczucie humoru, pomysłowa, otwarta, sprawiedliwa, prawdomówna, życzliwa, szczera

3.Czego nie powinien nigdy robić wychowawca (proszę podkreślić 3 odpowiedzi):

- unikać uczniów
- nie rozwiązywać bieżących problemów klasowych
- unikać kontaktów z rodzicami
- krzyczeć na wychowanków
- wyśmiewać się i żartować z uczniów
- nie dopuszczać do wyrażania własnego zdania przez uczniów i rodziców
- inne (jakie?)........................................

4.Co, Państwa zdaniem, może zrobić wychowawca, by stworzyć „zgrany” zespół klasowy? (proszę podkreślić 3 odpowiedzi):

- realizować pomysły uczniów
- aktywnie słuchać uczniów
- otaczać opieką zespół klasowy
- bronić wychowanków
- być konsekwentny w działaniu
- nagradzać uczniów
- prowadzić częste rozmowy z uczniami
- rozwiązywać bieżące problemy
- wspierać i pomagać
- budować właściwe relacje interpersonalne
- organizować imprezy klasowe

5.Proszę wymienić cztery zasady określające współpracę między Państwem jako rodzicami a wychowawcą klasy:
........................................

6.Jakie oczekiwania mają Państwo wobec wychowawcy? (proszę uporządkować według hierarchii ważności, stawiając liczby od 1 do 8)

- przekazywanie rzetelnych informacji na temat uczniów i działań szkoły
- pomoc w przezwyciężaniu trudności
- indywidualne podejście do ucznia
- zapewnianie bezpieczeństwa uczniom
- rozwiązywanie problemów klasowych
- udzielanie pomocy w trudnych sytuacjach
- rozwijanie samodzielności dziecka
- inne (jakie?)........................................

7.Jaki sposób kontaktów miedzy wychowawcą a rodzicami Państwo preferują?

- zebrania z rodzicami
- rozmowy indywidualne
- e-maile
- rozmowy telefoniczne
- smsy

8.Co według Państwa wpływa na prawidłowe relacje między wychowawcą a rodzicami?
........................................

9.Czego wychowawca może oczekiwać od rodziców?
........................................

10.Jakie obowiązki mają, według Państwa, rodzice wobec swoich dzieci?
........................................

11.Jakie obowiązki, według Państwa, ma wychowawca wobec swojej klasy?
........................................

Dziękuję za poświęcony czas

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.