X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37212
Przesłano:
Dział: Języki obce

Technika filmowa - praca z tekstem. Konspekt lekcji języka angielskiego

Klasa: 2
Podręcznik: New English Plus 3, wyd. Oxford
Temat: Technika filmowa – praca z tekstem.
Cele lekcji:
a) ogólne:
- ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
- poszerzenie znajomości słownictwa oraz słowotwórstwa
b) szczegółowe:
- uczeń potrafi ułożyć chronologicznie nazwy technik filmowych zgodnie z informacjami w tekście
- uczeń potrafi odpowiadać na pytania związane z tekstem
- uczeń zna i stosuje zwroty związane z filmem i techniką filmową
- uczeń zna przyrostki i potrafi je zastosować zmieniając czasowniki na rzeczowniki
- uczeń potrafi wypowiadać się na tematy związane z filmem

Metody i formy pracy:
- praca indywidualna
- praca w parach
- praca z tekstem
- dyskusja

Przebieg lekcji:
1.Wstęp:
a) Powitanie, sprawdzenie obecności oraz zadania domowego.
b) Rozgrzewka językowa: Nauczyciel pyta uczniów czy lubią oglądać filmy. Następnie prosi ich aby w parach odpowiedzieli na pytania dotyczące filmów.
c) Nauczyciel wprowadza temat lekcji, pisze go na tablicy i przedstawia cele lekcji.
2. Część właściwa:
a) Uczniowie proszeni są o przeczytanie tekstu a następnie uzupełnienie osi czasowej, na której mają umieścić słowa związane z techniką filmową w kolejności chronologicznej. Nauczyciel tłumaczy słówka, które uczniowie muszą uszeregować. Wybrany uczeń czyta na głos odpowiedzi.
b) Uczniowie czytają tekst jeszcze raz i odpowiadają w zeszycie na pytania związane z tekstem. Nauczyciel wcześniej prosi uczniów o przetłumaczenie pytań. Odpowiedzi do pytań sprawdzane są z nauczycielem na forum klasy.
c) Nauczyciel wypisuje na tablicy słówka z tekstu i ćwiczy z uczniami wymowę.
d) Nauczyciel tłumaczy uczniom co to są przyrostki, a następnie prosi aby znaleźli w tekście rzeczowniki korespondujące z czasownikami podanymi w ćwiczeniu. Rzeczowniki mają się kończyć na –er lub –or.
e) Uczniowie czytają definicje i podają nazwy słów, którymi są rzeczowniki (z przyrostkami – or, - er) utworzone od czasowników występujących w opisach.
f) Nauczyciel zadaje zadanie domowe.
g) Nauczyciel podsumowuje lekcję pytając uczniów co z niej zapamiętali. Jeśli zostaje czas to powtarza słówka z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.