X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37179
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program autorski koła języka angielskiego "Sing it out" dla klas IV-VI

Program autorski koła języka angielskiego „ Sing it out” dla klasy 5a Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku na rok szkolny 2015/2016

I. Wstęp
Pomysł na stworzenie autorskiego programu zrodził się po czteroletniej pracy z oddziałem klasy 4a. Klasa ta przejawiała wysoką motywację do nauki języka angielskiego . W związku z tym postanowiłam zorganizować zajęcia dodatkowe w tym oddziale, w postaci koła języka angielskiego. Szukając pomysłu na zajęcia sięgnęłam pamięcią do własnych doświadczeń związanych z nauką tego języka. W trakcie mojej pracy zawodowej często spotykałam się z pytaniem: W jaki sposób nauczyłam się języka angielskiego? Szukając odpowiedzi na to pytanie zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę nie wiem. W szkole podstawowej uczyłam się języka rosyjskiego. Po dokładnej analizie stwierdziłam ,iż stało się to w sposób mechaniczny. Kiedy byłam w wieku uczniów z którymi obecnie pracuję ,mieszkałam z babcią, obywatelką amerykańską. Jako ,że nasza telewizja w tamtych czasach nie miała zbyt wiele do zaoferowania ,babcia oglądała telewizję satelitarną w języku angielskim . Po pewnym czasie, zauważyłam ,że zaczynam rozumieć sens przekazywanych treści. Jako nastolatka bardzo lubiłam słuchać muzyki w języku angielskim. Potrzeba zrozumienia treści moich ulubionych piosenek stała się dla mnie na tyle ważna, iż zaczęłam szukać źródeł, które mogły mi w tym pomóc. W tamtych czasach technologia komputerowa nie była niestety tak rozwinięta jak teraz. Jedynym źródłem informacji był słownik języka angielskiego. To właśnie dzięki piosenkom poznałam bogaty zasób słownictwa. Postanowiłam więc wykorzystać własne doświadczenia do pracy z dziećmi. Wykorzystać ich zainteresowanie muzyką do nauki języka. Tak zrodził się pomysł na zajęcia „ Sing it out”.

II. Informacje o programie
Program przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej . Jest to program zajęć dodatkowych realizowany podczas zajęć koła języka angielskiego w wymiarze 1 h tygodniowo. Program „Sing it out” powstał na potrzeby uczniów klasy 5a.
Nadrzędnym celem programu jest motywacja ucznia do nauki języka angielskiego poprzez słuchanie i analizę tekstu piosenek. Piosenka jest głównym narzędziem lekcji a dobór form i metody pracy są z nią związane. Wybór piosenek związany jest z zainteresowaniami uczniów , słownictwo i tematyka w nich zawarta dostosowana do poziomu nauczania.
Ucząc się z piosenek , uczniowie uczą się nowego słownictwa, przekazanego w kontekście. Taka forma nauki sprawie, że uczniowie zapamiętują je znacznie szybciej i pamiętają znacznie dłużej. Poza tym uczą się gotowych zdań, zwrotów leksykalnych , które mogą wykorzystać w praktyce. Analizując słowa piosenki możemy dodatkowo powtórzyć poznane struktury gramatyczne lub poznać całkiem nowe. Bardzo ważna przy nauce języka angielskiego jest wymowa poszczególnych wyrazów. Słuchanie piosenek wykształca poprawny akcent ,intonację oraz wymowę zastosowanego w tekstach słownictwa.
Piosenki są więc zbiorem bogatej wiedzy językowej. Dzięki zastosowaniu ich w procesie nauczania kształcimy wszystkie sprawności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Wprowadzamy miłą atmosferę .Odrywamy uczniów od monotonni życia szkolnego. Sprawiamy, że proces nauczania jest efektywny, atrakcyjny i przyciąga uwagę ucznia .
Mój program opiera się na założeniu ,że słuchanie piosenek uczy języka angielskiego w sposób mechaniczny, naturalny poprzez wykorzystanie zainteresowania uczniów muzyką.

III. Cele edukacyjne programu
Cele główne:
• rozwijanie kompetencji językowych: słuchania, czytania ,mówienia ,pisania
• popularyzacja języka angielskiego w szkole i motywowanie do jego nauki
• rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów językiem angielskim
• poznanie nowych struktur leksykalnych i gramatycznych i ich stosowanie
• rozszerzanie słownictwa poznawanego na lekcjach języka angielskiego
• przygotowanie uczniów do skutecznego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach
• wykształcenie samodzielności ucznia poprzez naukę korzystania z zasobów technologii informacyjno-komunikacyjnej
• przygotowanie do konkursów

Cele szczegółowe zajęć (w postaci zapisu operacyjnego)
• rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisani
• reagowanie na polecenia nauczyciela
• przyswajanie nowych zagadnień gramatycznych
• wzbogacanie słownictwa z zakresu wybranych zagadnień
• poznawanie elementów kultury wybranych krajów anglojęzycznych
• podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zaangażowanie emocjonalne i intelektualne dzieci
• wzmocnienie samooceny i możliwości językowych
• wykształcenie tolerancji wobec różnic i wobec innych ludzi
• korzystanie z zasobów technolog informacyjno-komunikacyjnej
• sprawdzanie osiągnięcia uczniów i korygowanie błędów.

IV. Warunki realizacji programu:
Program jest przeznaczony do realizacji w nauczaniu języka angielskiego klas IV-VI Szkoły Podstawowej w formie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania .Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu. Każdy uczeń zaopatrzony jest w telefon komórkowy lub tablet z dostępem do Internetu. Pracownia wyposażona jest w komputer i tablicę interaktywną z dostępem do internetu.

V. Procedury osiągania celów:
1. Techniki pracy:
• Uzupełnianie brakujących fragmentów tekstu;
• Czytanie tekstu ze zrozumieniem;
• Tłumaczenie tekstu:
• Analiza tekstu pod względem materiału gramatycznego:
• Opisywanie zdjęcia wykonawcy utworu
• Szukanie błędów w tekście.
• Układanie zdań z wykorzystaniem nowego materiału gramatyczno-leksykalnego.
• Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z wykonawcą tekstu
• Grupowanie wyrazów
• Szukanie synonimów.
• Nauka poprzez piosenki-śpiewanie
• Dyskusja

2. Metody pracy:

Metoda audiowizualna, naturalna ,gramatyczno-tłumaczeniowa

3. Formy pracy: indywidualna, grupowa, w parach, metoda projektu.

3. Pomoce dydaktyczne:

• telefon lub tablet dla uczniów z dostępem do Internetu
• tablica interaktywna
• słowniki polsko-angielskie
• komputer z dostępem do Internetu( Lyrics training,Wikipedia,Youtube,Tekstowo.pl
• głośniki

5. Środki dydaktyczne:
Kart pracy , otwarte zasoby internetu, teksty i nagrania piosenek.

VI. Treści nauczania:
Tematyka proponowana do realizacji zajęć jest zgodna z podstawą programową przedmiotu Język obcy nowożytny dla II etapu edukacyjnego.
• Materiał leksykalny : w zakresie tematów: Dom, Człowiek, Życie rodzinne i towarzyskie ,Szkoła, Praca, Żywienie, Zakupy i usługi, Podróżowanie i turystyka, Kultura, Sport, Zdrowie, Technika, Świat przyrody, Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych.
• Materiał gramatyczny: Czas Present Simple ,Present Continuous ,Past Simple ,Past Continuous ,Present Perfect ,should/shouldn’t, stopniowanie przymiotników.

VII. Ewaluacja programu:

1. Obserwacja postępów i zaangażowania dzieci na zajęciach.
2. Ocena roczna z zajęć edukacyjnych.
3. Frekwencja na zajęciach.
4. Udział w konkursach.
5. Ankieta.

Załączniki:
Lista: Wykonawcy i tytuły piosenek:
• „Brighton in the rain”
• Carly Rae Jepsen „Call Me Maybe”
• U2 „But I still haven’t found what I was looking for”
• Celine dion “Because you loved me”
• The Beatles “Yesterday”
• Adele “Set fire to the rain”
• Aerosmith “ I don’t wonna miss a thing”
• Susan Vega “My name is Luka”
• Genesis “Jesus He knows me”
• Beatles”All together one”
• The clash “Should I stay or Should I go”
• Lemon tree “Fools garden”
• Carly Rae Jespen”Call me baby”
• Bruno Mars “Count on me”
• Bruno Mars”Just the way you are”
• The corries “ The food blues”
• Kelly Clarkson “Stronger”
• Pink “Family portrait”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.