X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37129
Przesłano:
Dział: Języki obce

Schönheitsikonen- Beschreibung des Aussehens. Ikony piękna - opis wyglądu. Scenariusz lekcji w klasie 1 liceum

Thema: Schönheitsikonen- Beschreibung des Aussehens.
Temat: Ikony piękna- opis wyglądu.

Cele lekcji
Uczeń:
● opisuje wygląd swój i innych osób z uwzględnieniem konkretnych punktów
● formułuje definicję piękna, podaje synonimy wyrazu „piękny”
● podaje przykłady ideałów piękna (w przeszłości, obecnie, wśród znanych osób)
● trenuje rozumienie krótkiego tekstu czytanego
● doskonali odmianę przymiotnika
● doskonali umiejętność formułowania własnej opinii na temat wyglądu
● pracuje w grupie.

Metody pracy
Metody aktywizujące: ćwiczenia w małej grupie na podstawie materiałów wizualnych, burza mózgów

Formy pracy
Praca indywidualna, w grupach i z całą klasą

Pomoce dydaktyczne
Materiały dodatkowe (z podręcznika „Infos 2a”, wyd. Pearson), materiały wydrukowane związane
z modą, zdjęcia modelek

Przebieg lekcji
- Nazwanie celów lekcji
(jak wyżej)

- Powtórzenie
● Uczniowie (podzieleni na grupy) powtarzają poznane struktury leksykalne (związane z częściami garderoby, modą) i gramatyczne (odmiana przymiotnika)

- Wprowadzenie nowych treści
● Uczniowie podają synonimy do przymiotnika „piękny”, wykorzystując „burzę mózgów” podają swoje skojarzenia dotyczące piękna i próbują stworzyć definicję ikony piękna
● Wybrany uczeń opisuje zdjęcie z podręcznika, następnie klasa zastanawia się, jak zmieniała się definicja piękna na przestrzeni lat (ćw.5).
● Uczniowie czytają tekst „Der schönste Mensch der Welt” i odpowiadają na załączone pytania, nowe słownictwo jest wyjaśniane (zad.30).

- Faza ćwiczeń / utrwalenie materiału
● Uczniowie samodzielnie rozwiązują 2 krótkie ćwiczenia (ćw. 2,4) doskonalące odmianę przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym, rozwiązania są czytane na głos
● Uczniowie opisują na podstawie zdjęcia wygląd Jennifer Lopez (ćwiczenie ustne)

- Podsumowanie lekcji i objaśnienie pracy domowej
● Nauczyciel objaśnia pracę domową:
1) Uczniowie wykonują ćw. 3 i 6 (uzupełnienie ogłoszeń właściwymi wyrazami i ustalenie poprawnej kolejności fragmentów tekstu)
2) Uczniowie przygotowują krótką wypowiedź ustną na temat aktualnych ideałów piękna
z uwzględnieniem następujących aspektów (wygląd zewnętrzny, styl ubierania się) i uzasadnieniem swojej opinii.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.