X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37119
Przesłano:

Projekt edukacyjny "Kompozycje w plastyce"

Projekt edukacyjny
Rodzaj projektu: badawczy
Temat projektu: Kompozycje w plastyce.
Uczestnicy projektu: uczniowie klasy V.
Treści kształcenia – wymagania szczegółowe:

I.1 korzysta z przekazów medialnych oraz stosuje ich wytwory w swojej
działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora).
II.1 podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni.
II. 2 realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu wizerunku i otoczenia człowieka oraz upowszechnianiu kultury w społeczności szkolnej i lokalnej (stosując także narzędzia i wytwory multimedialne).

Instrukcja projektu

1. Cele:
Uczeń:
• poszukuje informacji na temat wybranej kompozycji,
• przygotowuje prezentację na temat wylosowanej kompozycji na podstawie zebranych informacji,
• realizuje wypowiedź wizualną (rysunek),
• selekcjonuje materiały i przygotowuje wystawę,
• pracuje w grupie.

2. Źródła informacji:
• Zbiory biblioteki szkolnej i publicznej (publikacje drukowane, reprodukcje, materiały multimedialne).
• Internet.
• Konsultacje z nauczycielem.

3. Harmonogram zadań realizowanych w ramach projektu:
•podział klasy na trzy grupy,
•wylosowanie trzech kompozycji przez każdą grupę,
•wykonanie prezentacji multimedialnej „Kompozycje w plastyce”,
•wykonanie prac plastycznych danej kompozycji,
•wyeksponowanie prac plastycznych.

4.Kryteria oceny projektu :

Prezentacja multimedialna wylosowanych kompozycji:

Opis minimalnych wymagań:
Minimalna liczba slajdów to 3- 4;
Grafika(obrazy danej kompozycji);
Odpowiedni dobór informacji;
Stosowanie zrozumiałego słownictwa;
W przypadku braku znajomości jakiegoś terminu możliwość korzystania z zasobów Wielkiej Internetowej Encyklopedii Multimedialnej;
Zwięzłość wypowiedzi.

(załącznik „Karta oceny prezentacji”)
Kryteria punktowania

3 p. spełnione wymagania
2 p. drobne odstępstwa od wyznaczonych wymagań
1 p. istotne odstępstwa od wyznaczonych wymagań
0 p. niespełnione wymagania

Prace plastyczne: estetyka wykonania, pomysłowość.
Na ocenę/zaliczenie będą miały wpływ:
•Wywiązanie się uczniów z podjętych zadań,
•Współpraca w zespole,
•Inicjatywa i oryginalność,
•Różnorodność wykorzystywanych źródeł informacji,
•Sposób prezentacji wykonanego projektu,
•Zgodność wykonanych zadań z tematem projektu i przyjętymi założeniami.
Uczniowie mogą na bieżąco konsultować się i korzystać z pomocy nauczyciela.

5. Ramy czasowe: styczeń/luty 2018
Projekt będzie prezentowany i oceniany luty 2018 r.
Prezentacja wybranych przez uczniów kompozycji (centralna, symetryczna, asymetryczna, otwarta, zamknięta, statyczna, dynamiczna, rytmiczna). Wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami. Opis wybranej kompozycji.

6.Sposoby realizacji:
-prezentacja,
-pokaz,
-ekspozycja.

7. Ewaluacja
Wszystkie grupy dokonują samooceny w karcie pracy 1, a następnie każdy uczeń ocenia swoją pracę nad zadaniem indywidualnym – uzupełnia kartę pracy 2.

Załącznik 1.Karta oceny prezentacji(Ocenia nauczyciel)

Numer grupy: I Termin prezentacji:

Imiona i nazwiska uczniów:

Oceniane elementy prezentacji(uczniowie przyznają sobie od 0 do 2 pkt.):
Zgodność z tematem.
Posługiwanie się słownictwem właściwym dla poruszanego zagadnienia.
Odpowiednie tempo prezentacji.
Estetyka wykonania pracy.
Oryginalna i pomysłowa forma prezentacji.
Zaangażowanie wszystkich członków zespołu w zaprezentowanie projektu.
Wykorzystanie zaplanowanego czasu.
Suma punktów:

Karta pracy 1

Jak oceniamy pracę swojej grupy?
. . . . . . . . . . .
Grupa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imiona i nazwiska uczestników

1. Oceńcie w skali 0–6 Waszą pracę nad realizacją projektu.
Oceniane elementy
Zrealizowanie przydzielonych zadań.
Dotrzymywanie ustalonych terminów.
Zaangażowanie w pracę.
Współpraca w zespole.
Zaprezentowanie opracowanego materiału.
Konsultowanie wątpliwości z opiekunem projektu.
Suma punktów:

2. Odpowiedzcie na pytania dotyczące realizacji projektu.
• Czy otrzymaliście wystarczająco dużo czasu na realizację zadań? Czy wykonywaliście je terminowo?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Czy wykonaliście wszystkie zamierzone działania?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Czego nauczyliście się w czasie realizowania wyznaczonych zadań?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Czy coś sprawiło wam trudność ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Co sprawiło wam największą satysfakcję?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Co należałoby zmienić w sposobie organizacji pracy podczas realizacji kolejnych przedsięwzięć tego typu?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Karta pracy 2

Jak oceniam swoją pracę nad realizacją zadań w projekcie?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko
. . . . . . . . . . . . . . .
Grupa

1. Wybierz dokończenie zdań.
• Zadanie było
nieciekawe.
średnio interesujące.
ciekawe.
bardzo interesujące.

• Wykonywanie wyznaczonych zadań pozwoliło mi
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy.
zaprezentować własne pomysły i przemyślenia.
wykorzystać swoje umiejętności i wiedzę.

2. Napisz, co w przyszłości można by zrobić lepiej w pracy nad projektem.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.