X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37118
Przesłano:
Dział: Języki obce

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego przeznaczone są dla uczniów klasy ...... Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych ma na celu uzyskanie lepszych wyników w nauce, utrwalenie wcześniej zdobytych wiadomości
w zakresie języka oraz niwelowanie deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur gramatyczno-leksykalnych i słownictwa poprzez zastosowanie różnorodnych metod nauczania języków obcych. Zajęcia będą odbywały się raz tygodniowo.
Cele ogólne:
· Wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów
· Wzbogacenie słownictwa
· Przygotowanie uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach życiowych
· Zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego
· Zwiększenie pewności siebie u ucznia posługującego się językiem angielskim

Cele szczegółowe:
· Rozwijanie umiejętności czytania i pisania w języku angielskim
· Rozwijanie sprawności mówienia i słuchania
· Rozpoznawanie w zdaniach odpowiednich struktur gramatycznych
· Kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych
· Doskonalenie czytania ze zrozumieniem
· Skuteczne używanie języka w codziennych sytuacjach
· Wyrabianie umiejętności pracy z pomocami dydaktycznymi (słowniki)
· Kształcenie umiejętności pracy w parach i grupach

Metody pracy:
· Metoda audiolingwalna (wspólne recytowanie, śpiewanie, powtarzanie)
· TPR
· Metoda komunikacyjna
· Gry językowe i piosenki
Formy pracy:
· Praca indywidualna
· Praca grupowa
· Praca w parach

Przewidywane efekty:
· Wzbogacenie słownictwa
· Zdobycie umiejętności samodzielnego tworzenia prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych
· Rozpoznawanie czasów gramatycznych
· Poprawne czytanie krótkich tekstów
· Znajomość kultury krajów anglojęzycznych
· Sprawne posługiwanie się słownikami językowymi
· Zdobycie pewności siebie w posługiwaniu się językiem
· Poznanie różnorodnych technik uczenia się

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.