X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37116
Przesłano:

Opinia opiekuna praktyki o studencie odbywającym praktykę

Za praktykę zawodową p. ....... na stanowisku nauczyciela języka angielskiego przeprowadzoną pod moją opieką w roku akademickim 2016/2017 wystawiam ocenę ogólną ..........
Praktykantka wykazała się kulturą osobistą, przejawiała pozytywny stosunek do uczniów, starała się nawiązać kontakt ze wszystkim uczniami. Pani ....... była punktualna, wywiązywała się terminowo ze swoich zadań. W początkowym etapie praktyk problemem było zarządzaniem czasem w trakcie lekcji, które później uległo poprawie. Studentka dostrzegała konieczność dostosowania metod do wieku i możliwości rozwojowych uczniów. Różnicowała ilość zadań dla ucznia zdolnego i słabego. Samodzielnie układała scenariusze uwzględniając cele, metody, formy i środki dydaktyczne. Ponadto, starała się w sposób klarowny przedstawić materiał językowy, podać instrukcję do zadań. Spokój i opanowanie oraz odpowiednia reakcja na sytuacje wychowawcze sprawiły, że lekcje przebiegały bez większych problemów z dyscypliną a uczniowie chętnie uczestniczyli w zaproponowanych przez nią zadaniach. Pani .......... wykorzystywała aktywne metody pracy, jednak powinna zwiększyć użycie nowych technologii w nauczaniu.
Odnosząc się do kompetencji językowych praktykantki, należy stwierdzić ich bardzo dobry poziom oraz ich aktywne wykorzystanie podczas lekcji.
Studentka z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki. Przy omawianiu przebiegu zajęć była zainteresowana informacjami dotyczącymi prowadzeniu zajęć oraz postępowania z uczniem w sytuacjach problemowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.