X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37100
Przesłano:

,,... lis" - bohater bajek Adama Mickiewicza i Ignacego Krasickiego - scenariusz lekcji języka polskiego w klasie V

Konspekt otwartej lekcji języka polskiego w kl. V
Czas trwania zajęć – 45 min.
Temat: ........ lis – bohater bajek Adama Mickiewicza i Ignacego Krasickiego.
Cele lekcji. Uczeń:
- zna i rozumie treść bajek ,,Lis i Kozieł” Adama Mickiewicza
oraz ,,Kruk i lis” Ignacego Krasickiego,
- zna pojęcie morał,
- wskazuje morał ww. bajek,
- morał bajki wyraża swoimi słowami,
- odczytuje treść bajki bądź przedstawia ją w formie scenki dramowej,
- dostrzega zjawisko alegorii w omawianych bajkach.
Nabywane umiejętności:
- Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem,
- Wyciąganie wniosków,
- Rozumienie morału i płynącej z niego nauki,
- Efektywnej komunikacji i współpracy w grupie,
- Wcielanie się w rolę bohaterów,
- Tworzenie animacji tekstu literackiego,
- Twórczego rozwiązywania problemów.

Metody nauczania:
- Problemowe: rozmowa kierowana, wyjaśnienie,
- Eksponująca: animacja bajki, tekst interaktywny,
- Scenki dramowe,
- Praktyczna: praca z tekstem, ćwiczenia interaktywne

Formy pracy: praca zbiorowa, praca indywidualna, praca w grupach
Środki i pomoce dydaktyczne: kserokopie tekstów bajek: ,,Lis i Kozieł” Adama Mickiewicza i ,,Kruk i lis” Ignacego Krasickiego, karty służące ewaluacji lekcji, tablica interaktywna (teksty i ćwiczenia z e-podręcznika), slajdy z celami lekcji, animacja bajki ,,Kruk i lis”, rekwizyty potrzebne do odegrania scenek z bajek, tekst w formie elektronicznej z lukami do uzupełnienia przez uczniów.
Przebieg lekcji
I. Wprowadzenie:
Zapoznanie uczniów z tematem lekcji oraz jej celami: wyświetlenie ich w postaci slajdów na tablicy interaktywnej oraz rozdanie uczniom kart z celami lekcji, które będą służyły do ewaluacji zajęć.

II. Część właściwa lekcji.
1. Zaprezentowanie przez uczniów bajki ,,Lis i Kozieł” w formie scenki dramowej.
2. Analiza tekstu bajki – interaktywnego i wyjaśnianie znaczenia archaicznych słów przy pomocy tablicy interaktywnej.
3. Omówienie treści i problematyki bajki poprzez rozmowę kierowaną pytaniami nauczyciela:
- W jakiej sytuacji znalazł się lis? Opiszcie ją.
- Jak w tej sytuacji zachowałby się najprawdopodobniej każdy inny zwierzak?
- Jak zachował się lis? Czy też rozpaczał?
- Dlaczego nie rozpaczał? Który fragment tekstu tłumaczy, co lis sądził na temat rozpaczania?
- Czy słowa te mogą być dla nas jakąś wskazówką?
- Skoro słowa te nas czegoś uczą, to jak je możemy nazwać?
- Przypomnijmy, co to jest morał?
- Wyraźcie swoimi słowami znaczenie morału:
,,(...) rozpaczać – to jest zło przydawać do zła”. Jak go rozumiecie?
4. Uzupełnienie tekstu z lukami na temat morału bajki i przepisanie go do zeszytu.
5. Zaprezentowanie przez uczniów bajki Ignacego Krasickiego pt. ,,Kruk i lis” w formie scenki dramowej.
6. Analiza tekstu bajki – interaktywnego i wyjaśnianie znaczenia archaicznych słów przy pomocy tablicy interaktywnej.
7. Omówienie treści i problematyki bajki poprzez rozmowę kierowaną pytaniami nauczyciela:
- Jak zachowywał się lis względem kruka?
- Jakie mu prawił komplementy?
- Czy jego pochlebstwa były szczere? Jaki miał plan?
- Czy jego plan się powiódł? Dlaczego?
- Jakimi cechami wykazał się kruk, a jakimi lis?
(kruk – naiwny, łatwowierny, próżny, bezkrytyczny wobec siebie, lis – chytry, cwany, przebiegły, pomysłowy, nieszczery)
- Czy lisa z bajki Adama Mickiewicza też można określić tymi cechami?
- Jest to dowód na to, że bohater – lis we wszystkich bajkach przybiera podobną postać i takie same, stałe cechy. Jak nazywamy takie zjawisko w bajkach? Alegoria
8. Zaznaczenie w tekście interaktywnym morału bajki ,,Kruk i lis” i omówienie jego znaczenia.
9. Wyświetlenie animacji bajki ,,Kruk i lis” przygotowanej przez uczniów na zajęciach pozalekcyjnych.
10. Uzupełnienie tekstu z lukami na temat morału bajki i przepisanie go do zeszytu.
III. Podsumowanie lekcji- ewaluacja celów lekcji.
1. Przypomnienie pojęcia morał.
2. Prezentacja na tablicy interaktywnej celów lekcji i ocena ich realizacji poprzez podnoszenie przez uczniów zielonych karteczek ( w przypadku zrealizowania celu) lub czerwonych karteczek ( w przypadku niezrealizowania go) oraz zaznaczenie przez uczniów uśmiechniętych buziek na kartkach z celami rozdanych przez nauczyciela na początku zajęć.
3. Wykonanie na tablicy interaktywnej ćwiczeń utrwalających cechy baki i zjawisko alegorii w bajkach.
4. Podziękowanie za współpracę. Ocena uczniów za aktywną pracę podczas lekcji oraz przed lekcją – przygotowanie scenek dramwoych i animacji bajki.

Opracowała Sylwia Kudrzyn

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.