X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37090
Przesłano:

Wychowanie do wartości - referat dla rodziców

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI – referat dla rodziców
W pedagogice przez wartość rozumie się to, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest godne pożądania , co łączy się z pozytywnymi odczuciami i stanowi jednocześnie cel ludzkich dążeń.
Natomiast w znaczeniu psychologicznym wartość pojmowana jest jako „szacunek ,jakim darzy się jakąś osobę” lub „zainteresowanie, jakim obdarza się jakiś przedmiot”.
Które wartości są najważniejsze? Co chcielibyśmy przekazać dzieciom , aby wyrosły na szczęśliwych , dobrych i porządnych ludzi?
Celem wychowania jest stworzenie systemu wartości, który stanowi fundament życia człowieka. Pierwszymi wychowawcami są rodzice, którzy przekazują dzieciom określony system wartości, norm , zasad społecznych i poglądów na świat. Ten system wartości ,wyniesiony z domu rodzinnego,buduje osobowość i kształtuje życie człowieka już od najmłodszych lat. Wpływa on również na nasze potrzeby, dążenia i pragnienia oraz życiowe cele. To głównie od rodziców zależy, jak proces ten będzie przebiegał i jaki system wartości ukształtuje się w dziecku. Kształtowanie osobowości człowieka należy rozpocząć od najmłodszych lat , kiedy dziecko jest jeszcze pod silnym wpływem rodziców ich miłości i więzi z nimi. Natomiast później , ważnym dla dziecka staje się grupa rówieśnicza , więzi z rodzicami rozluźniają się a dziecko – zwłaszcza to którego , normy i zasady nie są stałe - przejmuje system wartości od swoich kolegów. Młodzi ludzie łatwo mogą zgubić się w chaosie różnorodnych poglądów i sprzecznych informacji.
Najważniejszym sposobem trwałego przekazania dzieciom wartości jest własny przykład . To co mówimy musi być spójne z tym co robimy. Dzieci przejmują hierarchie wartości od rodziców, którzy są dla nich najważniejszym przykładem. Rodzic chcąc przekazać dziecku jako wartość np. uczciwość , sam musi postępować uczciwie, ponieważ dziecko go obserwuje i z czasem dostrzeże niezgodność między tym co rodzic deklaruje a tym co robi. Podobnie jest z kłamstwem – uczymy dzieci aby zawsze mówić prawdę a potem kłamstwem tłumaczymy złe zachowanie dziecka lub nieobecność w szkole.
Nie bez znaczenia w procesie wychowawczym pozostaje zatem współpraca rodziców z nauczycielem. Dla dzieci w wieku przedszkolnym nauczyciel staje się , po rodzicach i innych członkach rodziny, osobą szczególnie ważną, wzorem do naśladowania i podstawowym źródłem wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Dziecko identyfikuje się z nauczycielem, obserwuje go i naśladuje jego zachowanie.
Nauczyciel, który w swoim życiu kieruje się humanistycznymi wartościami dobra, piękna , prawdy, rzetelności i uczciwości przekaże swoim wychowankom wartościowe normy i wzorce postępowania oraz zaszczepi w nich gotowość do bezinteresownego działania na rzecz innych ludzi.
Przedszkole to instytucja wspierająca rodziców w wychowaniu ich dzieci. Dla dziecka to nauka współżycia w grupie rówieśniczej, to nauka relacji, zasad, norm oraz ról jakie pełnią w obrębie grupy przedszkolnej. Łączenie nauczania umiejętności, zdobywania wiedzy i wychowania są wymiarem pracy każdego nauczyciela wychowawcy. Wspólny front – rodziców i nauczyciela –w egzekwowaniu i przestrzeganiu zasad przez dziecko, znacznie zwiększa szanse na wykształcenie postaw opartych na zasadach i normach akceptowanych społecznie. Dziecko musi przyjąć taki sposób zachowania, który będzie akceptowany przez dorosłych i rówieśników. W życiu społecznym oznacza to bowiem dobre relacje z dorosłymi, zawieranie przyjaźni i akceptację grupy rówieśniczej. Najważniejszymi wartościami dla człowieka są:szacunek do siebie i innych, samorealizacja, miłość,sprawiedliwość, człowieczeństwo,szczerość , prawda , tolerancja, solidarność, uczciwość,odwaga, odpowiedzialność, mądrość i szczęście, tożsamość. Literatura:I. Koźmińska, E. Olszewska:"Z dzieckiem w świat wartości", Świat Książki 2017

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.