X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 37029
Przesłano:

Rzeczowniki mają liczby - o liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownika. Konspekt z języka polskiego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

KONSEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY
IV – V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Temat lekcji: Rzeczowniki mają liczby - o liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownika.
Cele:
- poznawczy- liczby pojedyncza i mnoga rzeczownika,
- kształcący - odnajdywanie w tekście rzeczowników, określanie liczby rzeczownika, tworzenie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczownika,
- rewalidacyjny - usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej,
- wychowawczy - dbałość o poprawność i estetykę, dbałość o poprawność gramatyczną swoich wypowiedzi, aktywne uczestniczenie w lekcji.

Cele operacyjne:
Uczeń umie i potrafi:
- odnaleźć rzeczowniki w tekście,
- utworzyć liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników,
- poprawnie przeczytać tekst,
- koncentrować uwagę,
- wykonać samodzielnie ćwiczenia związane z tematem lekcji,
- poprawnie się wypowiadać,
- poprawnie segregować rzeczowniki ,

Metody:
Pogadanka, pokaz, obserwacja, praktyczne działanie.
Środki dydaktyczne:
- ilustracje,
- tabela,
- ćwiczenia,
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.
Przebieg lekcji:

I. Czynności organizacyjno– porządkowe.

II. Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku.
Nauczyciel podaje kilkanaście rzeczowników zadaniem uczniów jest posegregowanie ich na grupy: osoby, rzeczy, zwierzęta, rośliny, zjawiska ( kot, mama, mak, róża, pisak, krowa, burza, pies, wiatr, wiadro, kreda, słoń, Ala, koleżanka).

III. Zapisanie tematu lekcji.
- pogadanka wstępna, nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celem lekcji, jakim jest liczba pojedyncza i mnoga rzeczownika.

IV. Wprowadzenie nowych treści.
- opracowanie nowego materiału pogadanka podająca w czasie której nauczyciel wyjaśnia uczniom, że rzeczowniki mogą występować w licznie pojedynczej i mnogiej, wskazuje na pojedyncze przedmioty, postacie, zwierzęta, rośliny i wyjaśnia, że mówimy o nich, iż występują w liczbie pojedynczej oraz liczbie mnogiej.

V. Dopisywanie liczby mnogiej do podanych rzeczowników:

dziecko- ..................... piłkarz- ........................
chłopiec- .................... więzień- .......................
mama - ..................... pies- .............................
ręka- .......................... bohater- .......................
butelka- ....................... dentysta- .......................
pielęgniarka- ....................
pomarańcza- ....................
lew- ................................
kozioł- .............................
VI. Wyodrębnianie rzeczowników, które zapisano w liczbie mnogiej.

kot psy krokodyle węże nietoperz wiewiórka antylopy lew nosorożec jaskółki żółw niedźwiedzie gepardy

Uczniowie otrzymują kartki z nazwami zwierząt, podkreślają te, które występują w liczbie mnogiej.

VII. Zestawianie w pary rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej wg. podanego wzoru: ciocia- ciocie ( rozsypanka wyrazowa )

dziecko dziadek dziewczynki chłopcy panowie chłopiec dzieci pan babcie siostry wujek babcia dziadkowie dziewczynka siostra wujkowie

VIII. Określanie liczby każdego z wyróżnionych rzeczowników:

Na półce stoją kolorowe pudełka.
Wyskoczył jak diabeł z pudełka.
Nie zepsuj mi tylko mojej nowej fryzury.
Denerwują mnie takie fryzury.
W starym borze szumią drzewa.
Zza drzewa wygląda szczerbaty wilk.

IX. Uczniowie ustnie tworzą liczbę mnogą rzeczownika do podanej przez nauczyciela liczby pojedynczej.
X. Uzupełnij według wzoru:
jeden gołąb – trzy gołębie

jeden samolot – pięć .....................................
jeden człowiek - siedmiu...............................
jedna śliwka – dziewięć ................................
jedna dziewczynka – jedenaście ...................
jedna książka – trzynaście ........................
jedno dziecko – dwoje ................................

XII. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej:
- zapisz 5 dowolnych rzeczowników w liczbie pojedynczej i mnogiej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.