X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36940
Przesłano:

Plan pracy koła matematycznego w liceum

Plan pracy koła matematycznego w liceum.
I. Cele ogólne
1. Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach wymagań czyli:
- wiadomości i rozumienie
- korzystanie z informacji
- tworzenie informacji
2. Kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu.

II. Cele edukacyjne
- kształcenie umiejętności poprawnej analizy zadania,
- kształcenie umiejętności czytelnego zapisywania toku myślenia,
- aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
- kształcenie umiejętności wykonywania tylko czynności związanych z poleceniem w zadaniu, gdyż objaśnienia i komentarze, nawet poprawne, ale nie mające związku z poleceniem nie są ocenianie,
- kształcenie umiejętności przedstawiania kompletnego rozwiązywania – poza obliczeniami należy pokazać tok rozumowania,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań.

III. Formy realizacji
- dobieranie przykładów zadań i problemów pojawiających się w standardach egzaminacyjnych
- umożliwianie wyrównania braków w wiedzy i umiejętnościach uczniów,
- wzmacnianie poczucia satysfakcji i własnej wartości uczniów,
- dbanie o odpowiednią atmosferę na zajęciach,
- motywowanie uczniów do dalszej pracy i systematycznego udziału w zajęciach.

IV. Metody pracy
- prowadzenie wykładu,
- prowadzenie dyskusji,
- praca indywidualna,
- praca w grupach,

V. Proponowane tematy do realizacji.

1. Dowody algebraiczne.
2. Dowody w zadaniach zawierających funkcje, np. wymierne, logarytmiczne, trygonometryczne.
3. Dowody w zadaniach dotyczących ciągów.
4. Dowody w zadaniach z geometrii.

VI. Spodziewane osiągnięcia

- wykorzystanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów,
- znajdowanie różnych dróg rozwiązań tego samego problemu,
- stosowanie precyzyjnego, estetycznego zapisu toku rozwiązanego zadania,
- wyciąganie wniosków i uogólnianie ich,
- dokonanie oceny własnego sposobu uczenia się,
- wyrobienie nawyku samodzielnego uczenia się i zdobywania wiedzy,
- znajomość procedury egzaminu maturalnego.

Opracowała: mgr Renata Brzozowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.