X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36930
Przesłano:
Dział: Języki obce

Peacekeeping - misje pokojowe. Scenariusz lekcji

Cel ogólny lekcji:
poznanie słownictwa związanego z misjami pokojowymi
Cele operacyjne nauczania i cele wychowania:
-na poziomie wiadomości:
Uczeń:
• wymienia nazwy misji pokojowych ONZ i krótko je opisuje
• wymienia rodzaje i miejsca misji pokojowych
• wymienia wady i zalety pracy sapera w wojsku
• wymienia rodzaje min przeciwpiechotnych i sposoby ich rozbrajania
-na poziomie umiejętności:
• omawia rolę żołnierzy w misjach pokojowych
• pisze plan konferencji pokojowej
• dopasowuje wyrazy związane z misją pokojową do ich definicji
• uzupełnia tabelę na podstawie informacji w tekście
• rozwija skróty nazw organizacji pokojowych
• odpowiada na pytania zgodnie z tekstem
• dopasowuje pytania do odpowiedzi
-cele wychowania:
• dostrzega zawodową przydatność przedmiotu
• doskonali umiejętność współpracy w parach
Metody nauczania: ćwiczenia przedmiotowe, objaśnienia
Środki dydaktyczne: kserokopia podręcznika „Campaign 1” str. 104, 105, kserokopia ćwiczeń „Campaign” 1 str. 57, 58

Forma pracy: praca indywidualna, praca w parach

Tok lekcji:
• czynności organizacyjne
• nauczyciel zapoznaje uczniów z celami lekcji
• uczniowie:
- podpisują miejsca na mapie nazwami misji i krótko je charakteryzują ustnie
- dopasowują wyrazy do podanych definicji
- uzupełniają tabelę zgodnie z tekstem
- omawiają rolę żołnierzy w misjach pokojowych
- rozwijają podane skróty nazw organizacji
- odpowiadają na pytania zgodnie z tekstem
- dopasowują pytania do odpowiedzi
- tłumaczą nazwy min przeciwpiechotnych na język polski i omawiają sposoby ich rozbrajania
- wymieniają wady i zalety pracy sapera
• praca domowa: uczniowie piszą plan konferencji pokojowej według podanego wzoru
• podsumowanie lekcji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.