X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36888
Przesłano:
Dział: Socjoterapia

Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych na wzmacnianie poczucia własnej wartości

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Temat: JESTEM DOBRY W...(wzmacnianie poczucia własnej wartości).
Cel edukacyjny: poznanie swoich umiejętności i mocnych stron, nabywanie umiejętności współpracy w zespole
Cel rozwojowy: rozwijanie poczucia własnej wartości ,rozwój komunikacji werbalnej
Cel terapeutyczny: korygowanie zachowań w obszarach „ja-ja” „ja-zadanie”.
Sądy urazowe: „jestem nikomu niepotrzebny”
Treści korygujące: „jestem częścią grupy, innym na mnie zależy”.
Czas -60 min
Uczestnicy –klasa 4 szkoły podstawowej.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Runda wstępna: „Co dobrego,co nowego?” (5 min.)
Rozgrzewka:„Głupie kroki ” (5min)
Wszyscy stają w kręgu, jeden, za drugim. Pierwsze osoba wchodzi do kręgu i zaczyna chodzić, stawiając jak najbardziej niedorzeczne kroki. Pozostali członkowie grupy idą tym samym krokiem. Po chwili zmienia się osoba (po wywołaniu imienia), pokazuje inny krok chodzenia, zabawa trwa do momentu wyboru maskotek przez wszystkie dzieci.
ĆW.1 „Ja,( imię dziecka )jestem dobry/a w...”.(10min)
Uczestnicy siedzą w kręgu.. Prowadzący wymienia konkretne swoje umiejętności (potrafię jeździć na rowerze, potrafię pisać i czytać itp). Następnie uczestnicy wymieniają własne drobne umiejętności ,które posiadają. W ich wyszukiwaniu pomaga prowadzący i wszystkie dzieci. Należy zaznaczyć ,że wymieniamy tylko pozytywy.

ĆW.2.Uczestnicy wypełniają ,,Arkusz samoakceptacji”.(15 min.)Po zakończeniu wypełniania wspólne omówienie. Gdy dziecko nie dokończy któregoś z poniższych zdań, prowadzący sam je dodaje np. odnośnie pyt 1: „słyszałem ,że ostatnio bardzo ładnie czytałeś na lekcji,gratuluję sukcesu”....
1. Ostatnio osiągnąłem /am taki oto sukces:
2. Dwie cechy wyglądu zewnętrznego, które podobają mi się najbardziej...............
3. Dwie cechy charakteru, z których jestem zadowolony..........
4. Umiejętność lub talent, który posiadam...........................
5. Osiągnięcie, z którego jestem zadowolony.......................
6. Moi koledzy lubią mnie za........................................
7. Nie chciałbym zmieniać w sobie takich cech, jak...............
8. Lubię siebie za........................................
Ćw. 3 „ Dłoń”.Każdy uczestnik odrysowuje swoją dłoń, w środku dłoni wpisuje swoje imię. Po odrysowaniu wrzuca kartki do pudełka. Po wymieszaniu każdy uczestnik losuje kartkę. W miejsce palców wpisuje co najmniej 3 pozytywne cechy osoby, której imię widnieje. Następnie każdy kolejno na głos odczytuje wypełnioną” dłoń”. (10 min.).
Ćw.4 Zabawa relaksacyjna „Lew, Myśliwy i Staruszka”(10 min.)Grupa dzieli się na dwie drużyny (grupę można podzielić używając losów, przez odliczenie do dwóch, bądź pozwolić na samodzielne dokonanie podziału). Prowadzący tłumaczy dzieciom, iż zadaniem każdej grupy będzie pokazanie wybranych znaków:•znak nr 1 – Lew – rozłożenie rąk niczym paszcza lwa i zaryczenie•znak nr 2 – Myśliwy – pokazanie na migi strzału z łuku•znak nr 3 – Staruszka – ukazanie zgarbionej sylwetki, podpartej laską.Na sygnał prowadzącego grupy pokazują swój wybór,Prowadzący prezentuje hierarchię znaków”•Lew pożera staruszkę – bo taka jest jego natura•Myśliwy zabija lwa – bo takie ma zadanie•Staruszka pokonuje myśliwego – swą wiedzą i doświadczeniem(10 min.)
Rundka końcowa: „Jestem z siebie dumny z siebie.......”-każdy z uczestników dokańcza zdanie( 5 min).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.