X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36862
Przesłano:

Metodologia badań społecznych

1.Temat, uzasadnienie wyboru tematu, przedmiot badań:
Tematem mojej pracy jest „Współpraca przedszkola z rodzicami”. Zatem przedmiotem moich badań są rodzice, przedszkola oraz współpraca między nimi.
Zagadnienie to jest mi bardzo bliskie, ponieważ obecnie pracuję w przedszkolu, a kwestia współpracy z rodzicami jest kwestią bardzo istotną. W związku z tym postanowiłam zbadać, jak sytuacja przedstawia się w innych placówkach, porównać sytuację w przedszkolach państwowych i prywatnych, aby móc wyciągnąć wioski, które posłużą mi jako podstawa do wprowadzania zmian w moim miejscu pracy. Tak, by przedszkole oferowało miejsce nie tylko dziecku, ale również jego rodzicom, którzy przecież są dla dzieci najważniejsi.

2.Cele:
- Określenie rodzajów podejmowanych przez przedszkola działań
- Określenie częstotliwości nawiązywania współpracy oraz okoliczności
- Zbadanie otwartości rodziców na tego typu aktywność
- Wskazanie pozytywnych aspektów współpracy
- Ukazanie zależności form współpracy od rodzaju placówki (publiczna/ prywatna)

3. Problemy badawcze:
Problem główny:- Jakie są pozytywne aspekty współpracy z rodzicami?
Problemy szczegółowe:
- W jaki sposób w przedszkolach przebiega współpraca z rodzicami? Jakie są jej formy?
- Czy rodzice są otwarci na współpracę z przedszkolem?
- Jak wygląda otwartość na współpracę rodziców w placówkach prywatnych, w porównaniu do placówek publicznych?
- Jak często przedszkola podejmują współpracę?
- W jaki sposób przedszkola dążą do jej nawiązania?
- Jakie są przyczyny nawiązywania współpracy?
- Co wpływa na zaangażowanie rodziców we współpracę?

4.Hipotezy
Hipoteza główna:
Bazując na literaturze przedmiotu oraz na własnych doświadczeniach, zakładam, że
współpraca ta jest niezbędna do prawidłowego przebiegu adaptacji dziecka w przedszkolu oraz jego dalszego funkcjonowania w placówce, ponieważ dziecko potrzebuje poczucia, że rodzic zaangażowany jest w jego życie przedszkolne.
Współpraca z rodzicami ma istotne znaczenie dla przebiegu edukacji dzieci. Rodzice mają na nią ogromny wpływ, jeśli tylko zostaną w nią zaangażowani, m. in poprzez informowanie ich na bieżąco o postępach i potrzebach dziecka, o realizowanym programie i tematyce, również poprzez czynny udział w życiu przedszkola.

Hipotezy szczegółowe:
Przedszkola współpracują z rodzicami poprzez regularne organizowanie spotkań z rodzicami, zebrań, na których omawiane są sprawy organizacyjne. Rozmowy odbywają się na forum grupy rodziców.
Inną formą są spotkania indywidualne, konsultacje z nauczycielem. W zależności od zaangażowania przedszkola we współpracę oraz od kreatywności kadry pedagogicznej, do tego typu działań możemy zaliczyć również organizowanie wszelakich kółek zainteresowań, grup dla rodziców, np. amatorskich grup teatralnych.

Formy współpracy z rodzicami w placówka prywatnych wyglądają inaczej, niż w placówkach państwowych. Wynika to z ilości uczęszczających doń dzieci. Mniejsza liczba dzieci oznacza mniejszą liczbę rodziców, dzięki czemu łatwiej jest z nimi nawiązać współpracę.

Rodzice często pracują w takich godzinach, które nie dają im możliwości na większe zaangażowanie w życie przedszkola. Ustalenie odpowiednich godzin zebrań, przedstawień, wywiadów, rozmów itp. może ułatwić rodzicom nawiązanie współpracy, ponieważ często są na nią otwarci, jednak zbyt zabiegani.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli prywatnych są bardziej otwarci na współpracę, niż w przypadku rodziców w placówkach publicznych.

Przedszkola namawiają rodziców do nawiązania współpracy podczas zebrań, powołując się na dobro dzieci oraz (w przypadku współpracy na poziomie artystycznym, np. grupa teatralna rodziców) ich własny rozwój, czy swoistą rozrywkę. Zachęta dla rodziców do współpracy są właśnie różne jej formy, im ciekawsze, tym rodzice chętniej nawiązują współpracę.

Przyczyną nawiązania współpracy przedszkola z rodzicami jest chęć niesienia dzieciom poczucia wsparcia ze strony rodziców. Także zacieśnienie więzi przedszkola, a ściślej nauczycielek, z rodzicami. Jednak wiodącym powodem jest chęć poznania środowiska rodzinnego każdego z podopiecznych.

5.Wybór terenu i próby badawczej:
- grupa reprezentatywna
- dobór celowy

6.Zmienne, wskaźniki
Zmienne i ich wskaźniki:
- rodzaj przedszkola (państwowe/ prywatne)
- umiejscowienie placówki (wieś/ małe miasteczko/ duże miasto)
- staż pracy przedszkolnej kadry ( do 5 lat/ 6-10 lat/ 11- 15 lat/ 16- 20 lat/ powyżej 20 lat)
- zaangażowanie kadry przedszkola
- kreatywność kadry
- średnia wieku rodziców ( poniżej 25 lat/ 26- 30 lat/ 31- 35 lat/ 36- 40 lat/ powyżej 40 lat)
- przeważające pochodzenie rodziców (miasto/ wieś)
- występowanie rodzin dysfunkcyjnych (tak/ nie)
- występowanie rodzin niepełnych (tak/ nie)

7.Metoda
-monografia pedagogiczna ( całościowa z problemem wiodącym): przyglądam się placówce w sposób całościowy, dokonuję jej opisu, następnie drążę jeden problem wiodący, jakim jest współpraca z rodzicami
-sondaż diagnostyczny: badam opinię rodziców, opinię kadry przedszkola; wybieram grupę reprezentatywną, którą stanowią rodzice różnych przedszkoli

8.Techniki
-wywiad z rodzicami oraz z kadrą przedszkola (skategoryzowany, jawny, indywidualny)
-ankieta
- badanie dokumentów

9.Narzędzia badawcze:
Dokumenty: jeśli jest, to kronika przedszkola, zapisy z wydarzeń z życia przedszkola, raporty z rad pedagogicznych, ze spotkań z rodzicami, wszelkie dokumenty, które pozwolą ustalić częstotliwość i rodzaj nawiązywania współpracy z rodzicamikwestionariusz wywiadu
kwestionariusz ankiety

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.