X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36852
Przesłano:
Dział: Świetlica

Program profilaktyczno - wychowawczy "Warto mieć wartości"

„WARTO MIEĆ WARTOŚCI”

program zajęć profilaktyczno – wychowawczy dla dzieci klas I –III uczęszczających
do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku

Program zajęć profilaktyczno – wychowawczy dla klas I-III „Warto mieć wartości” jest ściśle skorelowany z Programem Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku i jest skierowany do uczniów klas I – III uczęszczających do świetlicy szkolnej.
Będzie realizowany w terminie od lutego do maja 2018r. cyklicznie raz w tygodniu.

Wstęp

W XXI wieku człowiekowi towarzyszy wiele zagrożeń: indywidualne (agresja, lęki, nikotynizm, zaburzenia odżywiania tj. bulimia, anoreksja, otyłość itp.), społeczne (przestępczość, kryzys ekonomiczny, kryzys rodziny), istnienia ludzkości (degradacja naturalnego środowiska, klęski żywiołowe, głód). Wszystkie zaś negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne i fizyczne jednostki oraz pośrednio także szkodzą właściwemu funkcjonowaniu całemu społeczeństwu.
Jedynym ze sposobów ochrony przed zagrożeniami, jest stworzenie dla dzieci programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych, którego celem jest, poprzez promowanie uniwersalnych wartości, przygotowanie do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie, tworzenia prawidłowych związków i relacji z innymi ludźmi, dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Charakterystyka programu „Warto mieć wartości”
W wyniku przeprowadzonej diagnozy w środowisku szkolnym i sytuacji wychowawczej (patrz Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku) wyróżniono dwa obszary wymagające szczególnej uwagi w procesie wychowawczo – dydaktycznym tj. działania na rzecz profilaktyki uzależnień oraz działania na rzecz profilaktyki przemocy. Niniejszy program jest zatem jednym ze sposobów wdrożenia działań mających na celu przeciwdziałanie tymże zagrożeniom.
Głównym założeniem programu „ Warto mieć wartości” jest przygotowanie dzieci do rozpoznawania podstawowych wartości, dokonywania ich oceny i hierarchizacji, uczenia krytycznego odbioru tego, co niesie ze sobą kultura masowa, oraz kreowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie umiejętności prospołecznych (jedna z form przeciwdziałania przemocy).
Program będzie realizowany podczas zajęć świetlicowych. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu, w których uczestniczyć będą dzieci z klas I – III.
Od 1997r. roku pracuję jako wychowawca świetlicy, posiadam pełne kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowawczo - terapeutycznych.

Współpraca z rodzicami
Rodzice na tablicy informacyjnej będą znajdować informacje, jakie zajęcia z programu "Warto mieć wartości" będą realizowane w danym miesiącu oraz będą mogli uzyskać drogą ustną, bądź też przez dziennik elektroniczny informacje o ewentualnych zmianach organizacyjnych realizowanego programu.

Lekcje otwarte dla nauczycieli
W czasie realizacji programu "Warto mieć wartości" przeprowadzę lekcje pokazową dla chętnych wychowawców świetlicy i nauczycieli zainteresowanych tematyką profilaktyki.

Program zajęć profilaktyczno-wychowawczych

Cele:
• Zapoznanie dzieci z podstawowymi wartościami tj. tolerancja, szacunek, prawda, miłość, zdrowie, bezpieczeństwo, wolność, szczęście oraz uświadomienie im znaczenia wartości w życiu każdego człowieka.
• Nabywanie przez dzieci umiejętności analizy rzeczywistości i właściwej oceny faktów, jako sposób przeciwdziałania bezkrytycznego odbioru przez nich tego, co niesie ze sobą kultura masowa. Zapoznanie dzieci z pojęciem: prawda.
• Ukazywanie dzieciom na przykładach właściwych postaw i modeli postępowania w określonych sytuacjach.
• Ukazywanie dzieciom szczególnej wartości jaką jest zdrowie i bezpieczeństwo, poprzez kreowanie zdrowego stylu życia.
• Kształtowanie umiejętności prospołecznych (jedna z form przeciwdziałania przemocy) oraz wzmacnianie więzi rodzinnej, koleżeńskiej i grupowej poprzez promowanie wartości tj. miłość, tolerancja, szacunek.

Treści kształcenia dla klas I - III związane z zajęciami wychowawczo - profilaktycznymi wynikające z podstawy programowej.
• promowanie takich wartości jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne, respektowane przez środowisko szkolne;
• uświadamianie, że każdy człowiek posiada swoją niezbywalną godność, a granice jego wolności wytycza godność i dobro innych osób, np. z kręgu rodziny, klasy, rówieśników;
• uświadamianie konsekwencji swoich wyborów i odpowiedzialności za te wybory;
• uświadamianie, że każdej osobie ludzkiej, należy się szacunek, że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot;
• promowanie takiej wartości jak szczęście oraz uświadamianie, że należy odróżniać szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności;
• dbałość o zdrowie, higienę własną i otoczenia,
• uświadamianie znaczenia dbania o odpowiednią dietę dla utrzymania zdrowia, ważności ograniczenia spożywania posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych oraz spożywania w nadmiarze produktów słodzonych;
• bezpieczeństwo, w tym poruszania się po drogach publicznych;
• uświadamianie, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;
• uświadamianie obecności nieprawdziwych informacji, np. w przestrzeni wirtualnej, publicznej oraz zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych;
• rozpoznawanie sygnałów alarmowych o niebezpieczeństwie;
• szacunek dla przyrody (ochrona), a także promowanie działań związanych z ekologią (segregowanie odpadów) oraz ukazywanie przyczyn i skutków takiego postępowania;

Szczegółowa tematyka programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych
Miesiąc
Wartość
Temat zajęć
(Tabela)

Luty

Tolerancja
Porozmawiajmy o tolerancji.
Inny – czy to znaczy że gorszy?
Szacunek Szanujmy siebie i nasz piękny świat.
Podstawy savoir-vivre czyli dobre wychowanie na co dzień.

Marzec

Prawda
Cała prawda o kłamaniu – źródło konfliktów.
Wyprawa na wyspę Prawda.
Miłość Do czego potrzebna jest miłość?
W miłości nie ma przemocy – ratunek dla złości.

Kwiecień

Zdrowie
Zdrowym być przez cały rok.
Wpływ gier komputerowych, telewizji, internetu na mój organizm.
Bezpieczeństwo
Moje bezpieczeństwo na drodze.

Maj

Wolność
Czym jest wolność?
Odmawianie – “Nie” to łatwe słowo.
Szczęście
Droga do szczęścia.
Moje szczęście. Moje mocne strony.
Ankieta – podsumowanie zajęć.

Metody i techniki pracy z uczniami:
a. gry i zabawy;
b. praca w małych grupach;
c. praca indywidualna;
d. scenki dramowe;
e. “burza mózgów”;
f. “niedokończone zdania”;
g. mini wykład;
h. pogadanka;
i. swobodne wypowiedzi uczniów;
j. metoda ekspresyjna;

Ewaluacja programu „ Warto mieć wartości”
Na ostatnich zajęciach zaplanowałam przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród dzieci dotyczącą przeprowadzonych zajęć. Ankietę ewaluacyjną przygotuję również dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.