X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36846
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan pracy zespołu przedmiotowego

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO – JĘZYKI OBCE

na rok szkolny 2016/2017
W skład zespołu przedmiotowego działającego przy Zespole Szkół nr 2 w Zbąszyniu wchodzą wszyscy nauczyciele języków obcych:
Joanna Przybyła nauczyciel j. Niemieckiego przewodnicząca zespołu,
Maria Kubicka - Guła nauczyciel j. angielskiego

Cele:
propagowanie nauki języków obcych,
doskonalenie procesu nauczania i uczenia się języków obcych,
rozwijanie zainteresowań i talentów językowych uczniów,
przygotowanie uczniów do konkursów, egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych,
doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych,
samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,
zainteresowanie uczniów kulturą europejską
Zadania zespołu:

Lp.
ZADANIA
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN
(Tabela)

1
wybór programów nauczania
członkowie zespołu
1.09.2016

2
analiza rozkładów materiału oraz wymagań na poszczególne oceny
członkowie zespołu
1.09.2016

3
ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania opartego o WSO

członkowie zespołu
według harmonogramu

4
urozmaicanie lekcji przy pełnym wykorzystaniu pracowni językowych; wykorzystanie w pracy nauczycieli i propagowanie wśród uczniów możliwości korzystania z Internetu i innych źródeł multimedialnych – tablica interaktywna
członkowie zespołu
cały rok

5
przeprowadzenie eliminacji  i przygotowanie uczniów do konkursów językowych
członkowie zespołu
wg potrzeb

6
podjęcie działań nad rozszerzeniem księgozbioru biblioteki szkolnej
członkowie zespołu
cały rok

7
omówienie standardów wymagań egzaminacyjnych oraz struktur leksykalno-gramatycznych, które mogą wystąpić na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego i angielskiego
członkowie zespołu
cały rok

8
poszukiwanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów do korespondencji w języku obcym poprzez udział w różnych projektach
Członkowie zespołu
cały rok

9
prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych – tablicy multimedialnej, programów multimedialnych;

10
spotkania członków zespołu poświęcone:
1. wymianie materiałów dydaktycznych oraz doświadczeń między członkami zespołu;
2. analiza zmian egzaminu maturalnego – część ustna i pisemna
3. przeprowadzanie lekcji koleżeńskich i zajęć otwartych
4. motywowanie i zachęcanie uczniów do  uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych oraz wymianie międzynarodowej z OSZ Werder/Havel
5. przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych z języków obcych i innych pozaszkolnych konkursów językowych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.