X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36779
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć rozwijających z języka angielskiego realizowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

Informacje dotyczące zajęć:
Zajęcia rozwijające z języka angielskiego realizowane w ramach projektu „Wykształcenie jest w cenie”.
Inspiracją do opracowania tematyki danych zajęć służy coraz bardziej rosnące zainteresowanie nauką języka obcego już od początku szkoły podstawowej . Diagnoza oczekiwań wskazuje na umożliwienie poznania historii , tradycji , kultury i życia codziennego krajów anglojęzycznych.
1.Cele ogólne :
Głównym celem programu tych zajęć jest poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie wiedzy historii , kultury , tradycji ,obrzędów, sławnych miejsc i ludzi oraz poznanie różnych odmian języka angielskiego w celu kształtowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur. Poszerzanie wiedzy z gramatyki języka angielskiego.
Uświadomienie znaczenia znajomości języków obcych w poznawaniu kultur europejskich.
Wykorzystanie wiedzy i umiejętności uczniów zdobytych w ramach wszystkich innych przedmiotów szkolnych oraz poza szkołą (Internet, lektury, teatr, film, telewizja, podróże itd.).
Wykorzystanie wszelkich dostępnych metod, technik, materiałów i pomocy dydaktycznych w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia procesu dydaktycznego.
Rozszerzenie możliwości poznawania j. angielskiego, tworzenie naturalnych kontekstów wykorzystania języka, zmotywowanie uczniów do własnych poszukiwań twórczych.
Cele szczegółowe :
-skuteczne używanie języka angielskiego w mowie i piśmie,
- rozumienie tekstu mówionego i pisanego,
- korzystanie z materiałów w języku angielskim ,
- poznawanie zwyczajów i życia codziennego w krajach anglojęzycznych,
- wykształcenie samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników i materiałów źródłowych
- rozumienie swojego własnego procesu uczenia się,
-prowadzenie zapisu swojej własnej pracy, ocena własnych postępów, branie odpowiedzialności za własną naukę ,
- wykształcenie tolerancji wobec różnic i wobec innych ludzi ,

Rozwijanie sprawności językowych :
1.w zakresie mówienia i pisania :używanie strategii komunikacyjnych, wyrażanie opinii, opisywanie zdarzeń, zadawanie pytań ;
2.w zakresie sprawności słuchania i czytania: reagowanie na polecenia nauczyciela, rozumienie ogólnego sensu danego tekstu lub wypowiedzi ,wybieranie określonych informacji ze słyszanego lub czytanego tekstu ,słuchanie i czytanie w celu uzyskania informacji szczegółowych oraz posługiwanie się słownikiem dwujęzycznym .

Realizacja danych zajęć wprowadza dzieci w świat języka angielskiego dając podstawy kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim z naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Głównym celem niniejszych zajęć jest wskazanie uczniom potrzeby posługiwania się językiem obcym w niestandardowych sytuacjach.
W dobie ogromnej popularności języka angielskiego, te umiejętności są niezbędne podczas komunikowania się z ludźmi innych narodowości. Dane zajęcia wychodzą naprzeciw uczniom, którzy interesują się językami obcymi, kulturą krajów życia danego języka, życiem ich mieszkańców i chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności językowe w oparciu o inne niż tylko tradycyjny podręcznik materiały, w tym aktualne autentyczne źródła (także w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne).
Dlatego dane zajęcia mają za zadanie rozwijać sprawność mówienia, pisania, czytania i słuchania w języku obcym poprzez poznanie kultury krajów anglojęzycznych i dokonywanie porównań z kulturą Polski w celu kształtowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur. Poznawanie szeroko pojętej kultury krajów anglojęzycznych jako źródła uczenia się języka angielskiego oraz uświadomienie znaczenia znajomości języków obcych w poznawaniu kultur europejskich. Podczas nauki wykorzystywana będzie wiedza i umiejętności uczniów zdobytych w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych oraz poza szkołą Internet, lektury, film, telewizja.
Wykorzystanie wszelkich dostępnych metod, technik, materiałów i pomocy dydaktycznych w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia procesu dydaktycznego.

2. Sposób realizacji – metody realizacji i techniki pracy:
praca zespołowa i indywidualna w oparciu zarówno o lektury , podręczniki i tradycyjne metody nauczania jak również techniki multimedialne np.: lekcje twórczości, role-playing, drama, gry i zabawy językowe, „brain storm”, lekcje typu art and crafts, twórcze słuchanie muzyki, metoda audiolingwalna
Techniki pracy: piosenki i rymowanki ,historyjki ,projekty ,gry i zabawy .
Rozwijane sprawności
Samodzielna praca ucznia ,stała prezentacja prac projektowych uczniów powstałych w czasie zajęć.
3.Tematyka.
Święta, tradycje i obrzędy w krajach anglojęzycznych:
Christmas, New Year, Easter, Thanksgiving Day, Gay Fawkes Day, Halloween, St Valentine’s Day, St Patric’s Day, Columbus Day, April Fool’s Day, May Day, 4th July Independence Day, Summer Holidays, Notting Hill Carnival, Mother’s Day, Abraham Lincoln’s Day, Queen Elizabeth’s Birthday, Australia’s Day , Commonwealth Day .
Informacje o krajach i miastach angielskiego obszaru językowego:
The UK map, the USA map of states, Australia- map, New Zealand-map, rivers, mountains, London map, Royal family, London transport, the House of Parliament, 10 Downing Street, the London Eye, the Tower of London, London Bridge, the River Thames, London Football Clubs, Madame Tussauds, Buckingham Palace, Westminster Cathedral , Cathedral St Paul’s, Harrods, The White House, the Pentagon, Sydney Opera,
Eating out: London Food, American food, and others.
Ćwiczenie wymowy poszczególnych dźwięków przy zastosowaniu sprzętu w klasie: różnica między poszczególnymi samogłoskami (długie, krótkie), dyftongi, wymowa spółgłosek nie istniejących w języku polskim.
Oglądanie filmów w wersji angielskiej.
Czytanie lektur w wersji angielskiej.

4.Środki , materiały , sprzęt : mapy , filmy DVD , odtwarzacz CD , płyty CD ,karty prac , krzyżówki , rzutnik multimedialny ,zdjęcia słynnych miejsc, budowli i dzieł, kserokopie tekstów, notatki z lukami do wypełnienia, ćwiczenia, podręczniki ,słownik angielsko-polski, polsko-angielski .
Czasopisma angielskie, np. National Geographic .
10. Dane zajęcia są przeznaczone dla sześciu uczniów klas IV-VI : dla 2 chłopców i 4 dziewczynek.

5. Niezbędne środki pomocnicze i sprzęt do prowadzenia oraz organizacji danych zajęć :
1.SŁOWNIK 3 W 1 ANGIELSKO-POLSKI POLSKO-ANGIELSKI. Rozmówki, gramatyka.
Wydawnictwo: Buchmann .
2. Projektor multimedialny.
3. Tablica interaktywna.
4. Magazyn Edukacyjny” National Geographic Odkrywca”. Roczna prenumerata magazynu National Geographic Odkrywca.
5. Strony anglojęzyczne.

Program opracował nauczyciel języka angielskiego:
mgr Aykanush Pohosyan

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.