X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36743
Przesłano:
Dział: Języki obce

Powtórzenie wiadomości z działu dotyczącego podróży i określania ilości. Konspekt zajęć z języka angielskiego w kl. II gimnazjum

Cele lekcji:
- powtórzenie słownictwa związanego z podróżowaniem,
- przypomnienie wyrażeń związanych z określaniem ilości,
- przypomnienie tzw. „extreme adjectives”.

Cele operacyjne:
- uczeń zna przymiotniki słabe i potrafi podać ich mocne synonimy,
- potrafi zastosować odpowiednie wyrażenia w zdaniach twierdzących, przeczących i pytających określając ilość,
- uczeń słucha ze zrozumieniem – potrafi dopasować osobę opowiadającą o wakacjach do zawartości jej walizki.

Środki i pomoce dydaktyczne:
- karty obrazkowe przygotowane przez nauczyciela,
- zestaw literek do układania wyrazów związanych z podróżowaniem,
- laptop (nagrania osób opowiadających o swoich wakacjach stworzone za pomocą aplikacji VOKI).

Formy pracy:
- praca w parach,
- praca z całą klasą,
- praca w grupach.

Przebieg lekcji:
- przywitanie, sprawdzenie obecności,
- podanie tematu zajęć,
- rozgrzewka językowa, będąca przypomnieniem poznanych przymiotników – nauczyciel odczytuje tekst, a zadaniem uczniów jest wychwyenie wszystkich słabych przymiotników i podanie ich mocnych odpowiedników,
- przypomnienie zasad używania wyrażeń określających ilość,
- uczniowie pracując w parach tworzą zdania dotyczące wybranego obrazka (określanie ilości),
- uczniowie podzieleni na grupy dostają zestaw literek i mają za zadanie ułożyć w określonym czasie jak najwięcej wyrazów związanych ze spędzaniem wakacji w różnych miejscach,
- kontynuacja pracy w grupach – uczniowie otrzymują obrazki przedstawiające 4 walizki i muszą wskazać walizkę należącą do osoby opisywanej przez nauczyciela,
- ćwiczenie na słuchanie ze zrozumieniem – uczniowie pracują w parach (otrzymują obrazek przedstawiający walizkę z wypisaną zawartością; po wysłuchaniu osób opowiadających o wakacjach próbują wskazać właściciela bagażu);
- zadanie pracy domowej - wypisują, co zabraliby na wakacje w wymarzonym miejscu i piszą do koleżanki lub kolegi z Anglii list z tych wakacji
- zakończenie zajęć, pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.