X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36711
Przesłano:

Czy strzelec poniósł zasłużoną karę? - Adam Mickiewicz "Świtezianka". Scenariusz lekcji w klasie VII

Agnieszka Stefanek
nauczyciel w Szkole Podstawowej
im. Stulecia Odzyskania Niepodległości Polski
w Dobrzykowicach

Konspekt lekcji przeznaczony do realizacji w klasie VII
Temat lekcji: Czy strzelec poniósł zasłużoną karę? – Adam Mickiewicz ,, Świtezianka”

Cele lekcji:
Poznawcze:
- Uczeń rozumie treść ballady.
- Wskazuje elementy fantastyczne.
- Rozumie rolę przyrody w utworze.
- Wymienia elementy ludowe.
- Ocenia postawę moralną bohatera.
- Określa w utworze cechy gatunkowe ballady.
- Recytuje fragmenty tekstu.
- Potrafi wchodzić w role.
Wychowawcze:
- Bierze udział w dyskusji, z uwagą słucha wypowiedzi kolegów.
- Przyjmuje właściwą postawę wobec zdrady i niedotrzymywania obietnic.
- Na podstawie oceny bohatera - buduje własny system wartości.

Metody pracy:
- praca z tekstem literackim
- pogadanka
- dyskusja
- burza mózgów
- drama

Przebieg lekcji:

1.Przeczytanie ballady z podziałem na role.
2.Wspólne sporządzanie planu wydarzeń w utworze.
3.Podział elementów świata przedstawionego na fantastyczne i realistyczne (forma tabeli)
4.Pogadanka:
- Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja w utworze?
- Jaki panuje nastrój, w jaki sposób jest on budowany?
- Czego czytelnik dowiaduje się o bohaterach ( kim są, skąd pochodzą, co ich łączy) ?
- Jakiej winy dopuścił się strzelec?
- Kto wymierza sprawiedliwość?
5. Dyskusja
- Czy strzelec poniósł zasłużoną karę? Jak oceniasz jego postępowanie?
Zdradził, złamał przysięgę, nie dotrzymał obietnicy, uległ zauroczeniu Świtezianki,
jego uczucia okazały się niestałe, płytkie
- Jak oceniasz taką postawę?
Bohater okazał się niegodny zaufania, niewiarygodny, zranił dziewczynę, zawiódł jej zaufanie, został wystawiony na próbę, której nie sprostał, jego postawa zasługuje na naganę.
5.Pogadanka:
- Jakie przesłanie wynika z historii strzelca i dziewczyny?
(Próba zapisu treści przesłania w zeszycie w formie zdania oznajmującego).
- Jaką rolę w utworze pełni przyroda?
Jest tłem zdarzeń, tworzy nastrój, wymierza sprawiedliwość.
- Jak przejawia się ludowość w utworze?
ludowy bohater, ludowy wymiar sprawiedliwości, ludowe prawdy moralne
- Co wiemy o narratorze, jaką ma wiedzę o świecie przedstawionym?
Przyznaje się do ograniczonej wiedzy o świecie
,, Kto jest młodzieniec? – strzelcem był w borze.
A kto dziewczyna? – Ja nie wiem.”
6.Burza mózgów:
- Jakie cechy ballady posiada ,, Świtazianka?
utwór synkretyczny – łączy cechy liryki, epiki i dramatu, atmosfera grozy i tajemniczości, ludowość, rola przyrody, narrator posiadający ograniczoną wiedzę
o świecie przedstawionym, dualizm świata – realizm i fantastyka.
7. Drama
Podział klasy na grupy trzyosobowe, z których każda ma za zadanie przedstawić krótką scenkę rodzajową odnoszącą się do obietnicy i zdrady młodzieńca.
8. Podsumowanie lekcji:
Odpowiedzi przygotowane przez nauczyciela na kartkach, uczeń wybiera kartkę z właściwą odpowiedzią i przypina ją do tablicy (na przykład na pytanie: ,, Co stanowi tło zdarzeń w utworze”, uczeń wybiera kartkę z hasłem ,, przyroda” i przypina ją do tablicy).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.