X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36594
Przesłano:

Konkurs Kompetencji Językowych

Imię i nazwisko ........................................klasa........................

1.Do podanych wyrazów dopisz antonimy, w których wystąpi „ó”.

nizina - .............................. jednakowy -....................... punktualny - ......................... szczegółowo - ....................... odważny - ............................ skromny - ............................. wcześnie - ............................ zgoda - ................................. długi - ..................................

2. Uzupełnij przysłowia brakującymi wyrazami z „ó” i „u”.

a) Paluszek i ............................... to szkolna ................................ .
b) ......................dzban wodę nosi, ..................... ........ się ........... nie urwie.
c) Głową ...................... nie przebijesz. d) Jedna ......................... nie czyni wiosny.
e) Zgoda ..................., niezgoda ........................f) Szlachcic na zagrodzie ........................ wojewodzie. g) Jak się nie ma, co się ............., to się ..............., co się ma. h) Gdzie drwa rąbią, tam ................ lecą.

3. Podane przysłowia uzupełnij wyrazami zawierającymi „rz”, „ż” lub „sz”.

a)Kuj .........................., póki gorące. b) Dobry zwyczaj – nie ........................
c).................... w stół, a .......................... się odezwą. d) Z ....................... i Salomon nie naleje.
e) Śmierć i ................. od Boga ............................ .
f)Jaka .............., taki cierń; jakie ........................., taka śmierć. g) Głową muru nie ..................
h) Na pochyłe ...................... ............................... kozy skaczą.

4. Z rozsypanki sylabowej utwórz po pięć: a) czasowników b) przysłówków c) przymiotników d) rzeczowników

a) cho, chrzą, lić, chwy, za, kać, cho, cić, wy, dzić, wać, się, chwa, b) le, sty, chy, ry, nie, cha, chwac, kte, cznie, chęt, zu, żo, ko, chwa, ra, c) chu, ny, cho, za, ryz, der, ma, cha, rob, chłan, la, li, chi, ny, me, tycz, wy, rycz, ny, wa, d) chło, chłys, rus, mo, chryp, chyt, cha, nar, ka, piec, tek,

a)....................................... ....................................... ....................................... ........................................ ....................................... b)....................................... .................................... ....................................... ....................................... .................................... c)....................................... ........................................ ....................................... ........................................ ........................................ d)........................................ ....................................... ........................................ ....................................... ........................................

5. Podane wyrazy wpisz w odpowiednie rubryki tabeli. Do każdego dopisz „nie” – pisane łącznie lub osobno.

grzeczny, delikatność , ładnie, szczęśliwa, ja, ty, nasze, dwa, sto, szczęście, zgoda, dobry, wysoko, obecność, on, wy, pięć, mądrze, głupio, lekki, wdzięczność, przyzwoicie, winny, urwał, przeskoczysz, kilkoro, twoja, mów, przeczytałby, winny, czują, zrobiono, dbając, ten, dopisali, cztery, krzesło, posprząta, dziś

Rzeczowniki- ........................................
Czasowniki - ........................................
........................................
Przymiotniki - ........................................
........................................
Przysłówki- ........................................
........................................
Liczebniki - ........................................
........................................
Zaimki - ........................................
........................................

6. Uzupełnij brakujące litery „h” lub „ch” w przysłowiach.

a)Żadna praca nie ...ańbi. b) ...istoria lubi się powtarzać. c) ...onor nie kapota, nie zmyjesz zeń błota. d) Nie mów „...op”, dopóki nie przeskoczysz. e) Ko...ajmy się jak bracia, a liczmy się jak Żydzi. f) ...abit nie czyni mni...em. g )Ci...a woda brzegi rwie.

7. Wstaw brakujące wielkie lub małe litery w przysłowiach.

a) ...ie jednemu psu ...urek na imię. b) ...zego ...aś się nie nauczy, tego ...an nie będzie umiał. c) ...ie od razu ....raków zbudowano. d) ...dzie ...zym, gdzie ...rym. e) Gdy ...ielki ...iątek ponury, ...ielkanoc bez ...hmury. h) ... próżnego i ...alomon nie naleje
j) ...ądry ...olak po szkodzie.

8.Wstaw znaki interpunkcyjne.
Córka wujka Józefa Róża wyruszyła w góry. Podróżowała czółnem i podziwiała różne zwierzęta wiewiórki króliki a nawet żółwie. Na skraju lasu odkryła cudowne źródło w którym mieszkały wróżki. Nad ich głowami latały jaskółki wróble i sójki. Róża usiadła na skalnej półce i słuchała ptasiego chóru. Później poczuła głód więc spróbowała pysznych kanapek z ogórkiem. Nagle dziewczyna zobaczyła że jest już ósma i postanowiła wrócić ze swej kryjówki do domu. Tatuś bardzo się uradował bo była ulewa. Córunia ucieszyła się że ktoś się nią zaopiekuje.
9. Etykieta językowa ma na celu okazać szacunek rozmówcy. Oto kilka zwrotów:
eminencjo, poruczniku, Elu, księże biskupie, proszę księdza, proszę pani, proszę ojca, Ojcze Święty, magnificencjo, panie dziekanie, panie prezydencie, pani profesor, ekscelencjo, panie premierze, proszę siostry, Wojtku, panie ministrze.
Do kogo zwrócisz się, używając tych zwrotów? Przyporządkuj. Każdego zwrotu możesz użyć tylko raz.

Do duchownych - ........................................
Do dorosłych - ........................................
Do biskupów - ........................................
Do kardynałów - ........................................
Do Papieża - ........................................
Do osób zajmujących jakieś stanowisko, posiadających stopień naukowy, zawodowy lub wojskowy - .............
........................................
........................................
Do rówieśników - ........................................

10. Znajdź błędy językowe w podanych zdaniach. Następnie zapisz je w poprawnej formie.

1.Zachowanie Kasi poprawiło się na lepsze.
........................................
2.W miesiącu lipcu wyjeżdżam do Elbląga.
........................................
3.Marek cofnął się o dwa kroki do tyłu.
........................................
4.Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba to fakt autentyczny.
........................................
5.Jacek obiecał rodzicom, że dalej będzie kontynuował naukę gry na pianinie.

Opracowała: Renata Tymanowska

Załącznik:

Regulamin Szkolnego Konkursu Kompetencji Językowych

1.Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu jest nauczyciel języka polskiego – Renata Tymanowska.
2. Cele konkursu:
- motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim,
- promowanie umiejętności w zakresie zasad ortograficznych i gramatyki języka polskiego,
- doskonalenie poprawności pisowni pod względem ortograficznym, gramatycznym
i stylistycznym,
- kształtowanie postaw przez promowanie właściwej etykiety językowej,
3. Uczestnicy konkursu.
Konkurs organizowany jest dla uczniów klas V i VI. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa u nauczyciela języka polskiego do 10.03.2018r.
4.Przebieg konkursu.
- Konkurs odbędzie się 13.03. 2018 r.
- Uczestnik będzie miał do wykonania dziesięć krótkich zadań, tj. wybrać poprawną formę spośród podanych, uzupełnić tekst, wpisując poprawnie napisany wyraz (uzupełnić przysłowia),utworzyć wskazane części mowy z rozsypanki sylabowej, wskazać i poprawić błędy ortograficzne i językowe w podanym tekście, przyporządkować zwroty do wskazanych osób zgodnie z obowiązującą etykietą językową.
- Podczas konkursu nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych, konsultować się z innymi piszącymi, korzystać z urządzeń elektronicznych.
- Zadania należy wykonywać starannie, tj. pisać czytelnie, nie wolno pisać „drukowanymi literami”. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.
5. Nagrody
- Uczeń, który wykona bezbłędnie zadania, otrzyma ocenę celującą w obszarze 30%.
- Dwoje najlepszych uczestników konkursu zostanie nagrodzonych ocenami bardzo dobrymi w obszarze 30% (wyłączając osobę, która otrzymała ocenę celującą)
- Uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Opracowała: Renata Tymanowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.