X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36453
Przesłano:
Dział: Języki obce

Język angielski w zabawie - program nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym

PROGRAM NAUCZANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TYCHACH
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

„Język angielski w zabawie”
Program nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1 Opis i założenia programu.
1.2 Aspekty podstawy programowej nauczania języka obcego nowożytnego
1.3 Warunki realizacji programu
2. CELE NAUCZANIA
2.1 Cele ogólne
2.2 Cele szczegółowe
3. TREŚCI NAUCZANIA
3.1 Tematyka dla dzieci młodszych
3.2 Tematyka dla dzieci starszych
4. PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW
4.1 Formy, metody i techniki nauczania języka angielskiego
4.2 Pomoce i środki dydaktyczne
4.3 Praca w grupie o zróżnicowanym poziomie
5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI I SPOSOBY DIAGNOZY
5.1 Zakładane osiągnięcia dzieci
5.2 Propozycje oceny

1. WSTĘP

1.1 Opis i założenia programu.

Rozwój globalizacji powoduje otwieranie się granic państw na różnorodne kultury, narodowości i języki, dlatego kształtowanie kompetencji porozumiewania się z innymi ludźmi jest niezwykle istotnym elementem w życiu człowieka. Jednym z ważnych składników jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym nowożytnym; a wczesna nauka spowoduje, iż język obcy nabierze funkcję swobodnego narzędzia do komunikowania się z otaczającą rzeczywistością. Warto wykorzystać naturalne zdolności człowieka już od najmłodszych lat. Umysł dziecka jest otwarty na zdobywanie nowej wiedzy, a także na rozpoczęcie nabywania elementarnych sprawności językowych.
„Język angielski w zabawie” jest praktycznym przewodnikiem do uzyskania podstawowych umiejętności z języka angielskiego przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnym. Program zakłada wykształcenie podstawowych cech takich jak: rozumienie ze słuchu, mówienie, przygotowanie do czytania i pisania, opanowanie prostych konstrukcji gramatycznych, wprowadzenie słownictwa z najbliższego otoczenia dziecka, ćwiczeń w postaci kart pracy oraz wierszyków i piosenek. Zakłada holistyczne postrzeganie poruszanych zagadnień z danych zakresów tematycznych.
Program jest adresowany dla nauczycieli języka angielskiego prowadzących zajęcia w grupach dla dzieci w wieku od 3 lat, które rozpoczynają naukę języka angielskiego, a także do dyrektorów placówek oświatowych i rodziców.

1.2 Aspekty podstawy programowej nauczania języka obcego nowożytnego

Program został opracowany w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
Dziecko, które ukończyło etap przedszkolny powinno rozumieć bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagować na nie; uczestniczyć w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używać wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarzać rymowanki i proste wierszyki, śpiewać piosenki w grupie; rozumieć ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2) 2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

1.3 Warunki realizacji programu

Pierwszy kontakt z językiem angielskim powinien być ciekawy oraz inspirujący. Najważniejsze jest wzbudzenie motywacji do podejmowania dalszych działań związanych z nauką języka angielskiego. Bardzo istotna jest rola nauczyciela, którego zadaniem jest wzbudzenie zainteresowania i komfortu dziecka podczas zajęć.
Zalecane jest, aby zajęcia odbywały się w grupie, ponieważ dzieci najlepiej czują się wśród swoich rówieśników wspólnie się bawiąc.
Głównymi warunkami realizacji programu są: właściwie przygotowane miejsce do prowadzenia zajęć, w którym dziecko czuje się bezpiecznie; różnorodne materiały dydaktyczne, które urozmaicą przebieg zajęć; kwalifikacje i odpowiednie przygotowanie językowe oraz metodyczo-dydaktyczne nauczyciela prowadzącego; wybór tematyki zajęć oraz ich częstotliwości. Zalecana w programie ilość zajęć językowych to 2 razy w tygodniu po 15 minut dla dzieci młodszych oraz po 30 minut dla dzieci starszych; łącznie 80 zajęć w ciągu roku.

2. CELE NAUCZANIA

2.1 Cele ogólne

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
Zadaniem przedszkola jest tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym i chęci poznawania innych kultur.

2.2 Cele szczegółowe

Celami szczegółowymi nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym są: rozwój elementarnych cech komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego, które będą fundamentem do dalszego zdobywania wiedzy: słuchanie, mówienie, przygotowanie do nauki czytania i pisania; zapoznanie dziecka z elementarnymi wiadomościami na temat kultury i zwyczajów panujących w Wielkiej Brytanii.

3. TREŚCI NAUCZANIA

3.1 Dzieci młodsze

MIESIĄC
TEMATY
ZAKRES SŁOWNICTWA
wrzesień
1.Hi, hello!
2.What is your name?
3.Numbers 1-10.
4.Toys.
5.Blocks, blocks,blocks..
6.Give me a doll.
7.Up and down.
8.Revision.
przywitania i pożegnanie: hello, good morning, goodbye
odpowiedź o imię: What is your name? My name’s...,
liczby: 1-one, 2-two, 3-three, 4-four, 5-five, 6-six, 7-seven, 8-eight, 9-nine, 10-ten.
zabawki: lalka- a doll, piłka- a ball, samochód- a car, miś- a teddy bear, balon- a balloon, klocki- blocks, computer-a computer
polecenia: wstań-stand up, usiądź- sit down, zaklaszcz- clap your hands, skocz- jump, zamknij oczy- close your eyes, otwórz oczy- open your eyes, obróć się- turn around, tupnij-stamp your feet
październik
1. It is autumn.
2. Colours.
3. Red, green, yellow.
4. Fruit.
5. A banana is yellow.
6. Where is a banana?
7. Fruit and colours.
8. Revision.
kolory: czerwony- red, żółty- yellow, zielony- green
owoce: truskawka-a strawberry, gruszka- a pear, jabłko- an apple, banan- a banana, cytryna-a lemon
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
listopad
1.Clothes.
2.Clothes for a boy.
3.Clothes for a girl.
4.Vegetables.
5.What colour are vegetables?
6.A green cucumber.
7.Where is a carott?
8.Revision.
części garderoby: sukienka-a dress, spódnica-a skirt, spodnie-trousers, bluzka-a T- shirt, kurtka-a jacket, skarpetki-socks, buty-shoes
warzywa: ogórek-a cucumber, pomidor- a tomato, ziemniak- a potato, marchewka- a carrot
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
grudzień
1.Santa Claus is coming.
2.Hello Santa Claus!
3.It is winter.
4.Christmas is coming soon.
5.The Christmas tree.
6.It is Christmas Time.
7.Merry Christmas.
8.Revision.
Boże Narodzenie: Święty Mikołaj-Santa Claus, choinka- a Christmas tree, dzwonki- bells, anioł- an angel, prezenty- presents, bombka-a Christmas ball
wybrane kolędy I pastorałki angielskie
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
styczeń
1.Family.
2.This is my family.
3.Grandparents' Day.
4.A song for my grandma and grandpa.
5.It is winter.
6.White winter, white snow.
7.A snowman.
8.Revision.
członkowie rodziny: babcia- grandma, dziadek-grandpa
zima: biały – white, zima – winter, bałwan – snowman
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
luty
1.Animals in the zoo.
2.Animals.
3.Where is a lion?
4. This is a giraffe.
5.A zoo.
6.Parts of the body.
7.My body.
8.Revision.
zwierzęta w zoo: hipopotam-a hippo, słoń- an elephant, żyrafa- a giraffe, lew- a lion
części ciała: głowa-head, ramiona-shoulders, kolana-knees, palce u stopy - toes, oczy - eyes, uszy - ears, buzia - mouth, nos-nose
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
marzec
1.My house.
2.It is a window.
3.This is my house.
4.A red house.
5.It is spring.
6.Animals on the meadow.
7.This is a butterfly.
8.Revision.
części domu: dom-a house, okno- a window, drzwi- a door
zwierzęta na łące: biedronka-a ladybird, żaba-a frog, bocian-a stork, motyl-a butterfly, pająk-a spider
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
kwiecień
1.Easter is coming.
2.Easter Bunny.
3.Happy Easter.
4.Animals on the farm.
5.Where is a cow?
6.This is a pig.
7.Farm.
8.Revision.
zwierzęta na farmie: świnia- a pig, koń- a horse, kura- a hen, kogut-a rooster, krowa- a cow, kaczka- a duck
Święta Wielkanocne: Kurczaczek wielkanocny-an Easter chick, pisanka- an Easter egg, baranek cukrowy- a Sugar lamb, zając wielkanocny- an Easter bunny, koszyczek wielkanocny- an Easter basket
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
maj
1.Pets.
2.My pet.
3. Where is a cat?
4.Mummy, mummy – I love you!
5.Parents' Day is coming.
6.A song for my mummy and daddy.
7.My family.
8.Revision.
zwierzęta domowe: kot-a cat, pies-a dog, papuga - a parrot, chomik – a hamster
rodzina: mama- mummy, tata- daddy
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
czerwiec
1.Food.
2.What is your favourite food?
3.I like lollipops.
4.It is summer.
5.Holiday is coming.
6.Hello holiday.
7.Goodbye – see you soon.
8.Bye bye goodbye.
jedzenie: lizak-a lollipop, lód- an ice cream, cukierek- a sweet
sea – morze, mountains – góry
zapoznanie z nazwami konstrukcji na placu zabaw huśtawka - a swing, piaskownica - a sandpit, karuzela - a roundabout
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca

3.2 Dzieci starsze

MIESIĄC
TEMATY
ZAKRES SŁOWNICTWA
wrzesień
1.Welcome everyone.
2.Hi, hello!
3.Numbers 1-20.
4.Toys.
5.At school.
6.I have got a ruler.
7.Let's make a circle.
8.Revision.
przywitania i pożegnanie: hello, good morning, goodbye
pytania i odpowiedzi o imię, miejsce zamieszkania i wiek: What is your name? My name’s..., Where do you live? I live In Tychy, How old are you? I’m ... years old, How are you? I'm fine, thamk you.
liczby: 1-one, 2-two, 3-three, 4-four, 5-five, 6-six, 7-seven, 8-eight, 9-nine, 10-ten, 11-eleven, 12-twelve, 13-thirteen, 14-fourteen, 15-fifteen, 16-sixteen, 17-seventeen, 18-eighteen, 19-nineteen, 20-twenty
zabawki: samolot-a plane, lalka- a doll, pociąg- a train, piłka- a ball, samochód- a car, latawiec- a kite, miś- a teddy bear, balon- a balloon, klocki- blocks, computer-a computer
polecenia: wstań-stand up, usiądź- sit down, zaklaszcz- clap your hands, skocz- jump, zamknij oczy- close your eyes, otwórz oczy- open your eyes, obróć się- turn around, tupnij-stamp your feet
przybory szkolne: ołówek-a pencil, plecak- a school-bag, długopis- a ballpoint pen, piórnik- a pencil case, temperówka- a pencil sharpener, nożyczki- scissors, klej- glue, zeszyt-a notebook, książka-a book, pióro-a pen, gumka-an eraser
konstrukcja gramatyczna: ja mam – I have got
październik
1.It is autumn.
2.Colours.
3.Fruit.
4.Colours and fruit.
5.I like bananas. I don't like bananas.
6.Do you like fruit?
7.Where are fruit?
8.Revision.
kolory: czerwony- red, niebieski- blue, żółty- yellow, zielony- green, czarny- black, biały- white, brązowy- brown, pomarańczowy- orange, fioletowy- purple, różowy- pink, szary- grey
owoce: truskawka-a strawberry, wiśnia- a cherry, winogrono- a grape, gruszka- a pear, jabłko- an apple, agrest- a gooseberry, banan- a banana, pomarańcza-an orange, cytryna-a lemon, śliwka-a plum
konstrukcja gramatyczna: lubię/nie lubię - I like :) / I don't like :(
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
listopad
1.Clothes.
2.Clothes for a boy and a girl.
3.Vegetables.
4.Do you like vegetables?
5.Weather.
6.It is sunny. It is windy.
7.Days of the week.
8.Revision.
części garderoby: sukienka-a dress, spódnica-a skirt, spodnie-trousers, bluzka-a T- shirt, kurtka-a jacket, skarpetki-socks, buty-shoes
warzywa: ogórek-a cucumber, pomidor- a tomato, cebula- an onion, ziemniak- a potato, marchewka- a carrot, pietruszka- parsley, czosnek- garlic
zapoznanie z nazwami warunków pogodowych: słoneczni - It is sunny, wietrznie - It is windy, mglisto- It is foggy, deszczowo - It is rainy.
- zapoznanie z nazwami dni tygodnia: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
grudzień
1.Santa Claus is coming.
2.Hello Santa Claus!
3.It is winter.
4.Christmas is coming soon.
5.The Christmas tree.
6.It is Christmas Time.
7.Merry Christmas.
8.Revision.
Boże Narodzenie: Święty Mikołaj-Santa Claus, choinka- a Christmas tree, dzwonki- bells, anioł- an angel, prezenty- presents, bombka-a Christmas ball
kolędy angielskie
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
styczeń
1.Family.
2.This is my family.
3.Grandparents' Day.
4.Occupations.
5.My grandpa is a doctor.
6.It is winter.
7.White winter, white snow.
8.Revision.
członkowie rodziny: babcia- grandmother, grandma, dziadek- grandfather, grandpa
zawody: lekarz-a doctor, dentysta- a dentist, pielęgniarka- a nurse, stolarz- a carpenter, strażak- a fireman, policjant- a policeman, kucharz- a cook, kierowca- a driver, rolnik- a farmer, nauczyciel- a teacher, piosenkarka-a singer
konstrukcja gramatyczna: chcę być/zostać – I want to be
zima: biały – white, zima – winter, bałwan – snowman
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
luty
1.Animals in the zoo.
2.A zoo.
3.Where is a lion?
4.Parts of the body.
5.I have got lips.
6.My body.
7.Where is a tail?
8.Revision.
zwierzęta w zoo: hipopotam-a hippo, słoń- an elephant, żyrafa- a giraffe, lew- a lion, wąż-a snake, tygrys-a tiger, wielbłąd-a camel, zebra-a zebra, krokodyl-a crocodile, małpa-a monkey
części ciała: głowa-head, ramiona-shoulders, kolana-knees, palce u stopy-toes, oczy-eyes, uszy-ears, buzia-mouth, nos-nose, nogi-legs, brzuch-belly, szyja-neck, usta-lips, piegi-freckles, zęby-teeth, skóra-skin, broda-chin, policzki-cheeks, kciuki-thumbs, język-tongue, ogon – tail
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
marzec
1.My house.
2.Objects in the house.
3.There is cooker in the kitchen.
4.It is spring.
5.Animals on the meadow.
6.This is a butterfly.
7.Ladybird is red.
8.Revision.
części domu: dom-a house, okno- a window, drzwi- a door, dach- a roof, komin-a chimney
pomieszczenia i urządzenia: kuchnia-a kitchen, łazienka-a bathroom, sypialnia-a bedroom, pokój dzienny- a sitting room, piekarnik-a cooker, wanna- a bath, łóżko – a bed, kanapa- a sofa
zwierzęta na łące: biedronka-a ladybird, żaba-a frog, bocian-a stork, motyl-a butterfly, pająk-a spider, mrówka- an ant, mucha-a fly
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
kwiecień
1.Easter is coming.
2.Easter Bunny.
3.Happy Easter.
4.Animals on the farm.
5.Where is a cow?
6.This is a pig.
7.Farm.
8.Revision.
zwierzęta na farmie: świnia- a pig, koń- a horse, kura- a hen, kogut-a rooster, krowa- a cow, kaczka- a duck, gęś – a goose,
Święta Wielkanocne: Kurczaczek wielkanocny-an Easter chick, pisanka- an Easter egg, baranek cukrowy- a Sugar lamb, zając wielkanocny- an Easter bunny, koszyczek wielkanocny- an Easter basket
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
maj
1.Pets.
2.I have got a dog.
3.Adjectives.
4.Where is a dog?
5.Parents' Day is comig!
6.My family.
7.A song for my parents.
8.Revision.
zwierzęta domowe: kot-a cat, pies-a dog, papuga - a parrot, chomik – a hamster
przyimki: w – in, na – on, z tyłu- behind, z przodu – in front of, pomiędzy-between, obok-next to, pod-under
rodzina: mama-mother, mummy, tata- father, daddy, siostra- sister, brat- brother, wujek- uncle, ciocia- aunt
utrwalanie materiału z poprzedniego miesiąca
czerwiec
1.Food.
2.What is your favourite food?
3.I like lollipops.
4.It is summer.
5.What time is it?
6.It is five o'clock.
7.Goodbye – see you soon.
8.Hello holiday!
jedzenie: lizak-a lollipop, lód- an ice cream, cukierek- a sweet
sea – morze, mountains – góry
zapoznanie z nazwami konstrukcji na placu zabaw huśtawka - a swing, piaskownica - a sandpit, karuzela - a roundabout
określenie pełnych godzin: It's...o'clock

4. PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW

4.1 Formy, metody i techniki nauczania języka angielskiego

W trakcie prowadzenia zajęć z języka angielskiego należy wprowadzić różnorodne formy pracy dzieci. Są to: indywidualna, w parze, w zespole, w całej grupie. Takie możliwości pracy nie tylko uatrakcyjnią zajęcia, ale również rozwiną umiejętność pracy we własnym tempie, a także udoskonalą sprawność współpracy z rówieśnikami i poszerzą postawy społeczne.
Dobierając metody nauczania języka angielskiego należy wziąć pod uwagę cel zajęcia, wiek uczniów, cechy osobowości oraz dostępność do różnorodnych materiałów dydaktycznych. Najważniejsze metody wykorzystywane do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym to:
Metoda Total Physical Response – metoda reagowania całym ciałem, która polega na zastosowaniu aktywności ruchowej w procesie kształcenia;
metoda The Natural Approach – metoda naturalna, która polega na słuchaniu wyrażeń w języku obcym nowożytnym i rozumieniu ich ogólnego sensu w języku ojczystym;
metoda Glenna Domana – metoda nauki czytania, która polega na wprowadzaniu do pamięci obrazów graficznych słowa.
Techniki, które można zastosować podczas procesu kształcenia to:
wielokrotne powtarzanie wyrażeń
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi
rozpoznawanie dźwięków
dobieranie w pary obrazków i słów
tworzenie projektów
wyszukiwanie różnic
budowanie historyjek obrazkowych
organizowanie gier dydaktycznych
przygotowywanie inscenizacji

4.2 Pomoce i środki dydaktyczne

Dobrze zaplanowane zajęcia, w których są wykorzystywane skuteczne działania nakierowane na dzieci, mogą efektywnie wpłynąć na podnoszenie kompetencji językowych. Zabawa z językiem powinna być wzbogacona o ćwiczenia aktywizujące ciało i zmysły dziecka, których celem jest powtarzanie materiału znanego i wprowadzanie nowego. Ważne są także częste zmiany aktywności – naprzemienne zabawy statyczne i dynamiczne.
Wszystkie czynności realizowane podczas zajęć powinny być urozmaicone o różnorodne i zmienne materiały dydaktyczne. Przykładem są: ilustracje z napisami, przedmioty, karty do gier, gry obrazkowe, plakaty, płyty z piosenkami, wierszykami, dialogami, bajki dvd, karty pracy, pacynka, magiczna torba.

4.3 Praca w grupie o zróżnicowanym poziomie

Zdarza się, iż nie jest możliwe utworzenie jednorodnej grupy dzieci według wieku i posiadanych umiejętności językowych. W sytuacji, gdy część dzieci uczyła się już wcześniej języka angielskiego, należy przygotowywać zadania o wyższym stopniu trudności – mogą to być dodatkowe ćwiczenia utrwalające, karty pracy lub gry dydaktyczne, a wiedzę, którą posiadają można zastosować przy sprawdzaniu poprawności językowej wypowiedzi pozostałych dzieci.
W sytuacji, kiedy większość grupy nie miała nigdy styczności z językiem angielskim, należy tak poprowadzić zajęcia, aby żadne z dzieci nie czuło się pokrzywdzone.

5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI I SPOSOBY DIAGNOZY

5.1 Zakładane osiągnięcia dzieci

W każdym roku nauki języka angielskiego, dziecko zdobywa cząstkową wiedzę z poszczególnych treści nauczania. Często zdarza się, iż dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną w wieku 3 lat, a kończą w wieku 7 lat uzyskując gotowość szkolną. W związku z tym, po 4 latach nauki języka angielskiego w przedszkolu dziecko powinno umieć:
przywitać się i pożegnać się
policzyć w zakresie 20
nazwać i wykonać podstawowe polecenia ruchowe
zadać pytanie o imię, wiek, miejsce zamieszkania, samopoczucie, godzinę oraz odpowiedzieć na zadane pytanie
użyć podstawowych zwrotów grzecznościowych
przedstawić krótki dialog do sytuacji
konstruować wypowiedzi używając podstawowych struktur gramatycznych
nazwać i rozpoznać słownictwo z omawianych treści
zabawki
kolory
owoce
przybory szkolne
części garderoby
warzywa
warunki pogodowe
dni tygodnia
członkowie rodziny
części ciała
zwierzęta w zoo
zawody
części domu, pomieszczenia i urządzenia
zwierzęta na wsi
zwierzęta domowe
zwierzęta na łące
konstrukcje na placu zabawa
jedzenie
zaśpiewać piosenki z wykorzystaniem poleceń
zainscenizować wybrane utwory muzyczne
recytować krótkie wierszyki
złożyć życzenia urodzinowe i świąteczne
rozpoznać i nazwać atrybuty związane ze Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi
wyszukać informacje szczegółowe w prostych wypowiedziach, dialogach i sytuacjach komunikacyjnych
prawidłowo fonetycznie i intonacyjnie powtarzać za podanym wzorem
połączyć obrazek z napisem
używać podstawowe słownictwo z najbliższego otoczenia

5.2 Propozycje oceny

Poddawanie ocenie dzieci w wieku przedszkolnym jest rodzajem kontroli zdobywanych umiejętności językowych. Sprawdzanie wiedzy powinno być zawsze w formie zabawy. Jest wiele możliwości, które pozwolą na prawidłową ocenę posiadanych predyspozycji – zadawanie pytań, wydawanie poleceń, wskazanie lub nazwanie ilustracji, zaśpiewanie piosenki, recytowanie wierszyka, przeprowadzenie dialogu, samodzielne rozwiązywanie kart pracy, wykonanie polecenia.
Ważnym elementem jest nagradzanie dzieci, tak aby każde z nich poczuło się docenione bez względu na swoje wiadomości dotyczące treści nauczania. Nagrodą może być narysowana buźka, pieczątka, naklejka, pochwała ustna. Nie jest konieczne robienie tego po każdych zajęciach, ale w pewnych odstępach, których wyznacznikiem jest zakres opanowanego materiału.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.