X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36428
Przesłano:

Rozkład materiału z obsługi konsumenta

Plan dydaktyczny do programu nauczania dla zawodu technik hotelarstwa, 422402,
B. Cymańska-Garbowska, D. Witrykus, G. Wolak

Szkoła:
Zawód: technik hotelarstwa
Przedmiot: OBSŁUGI KONSUMENTA
Podręcznik: Obsługa konsumenta – zeszyt ćwiczeń, autor: Joanna Duda, wyd. WSiP, Rea
Rok szkolny: 2017/2018
Klasa III ( 3h*30 tyg.= 90 godz.) Nauczyciel: Anna Kryk-Łysak

Lp.
Dział programowy/temat zajęć edukacyjnych
Liczba godzin
Uszczegółowione cele kształcenia
Poziom wymagań edukacyjnych
Uwagi
kod
Uczeń potrafi
(Tabela - dop. red.)

1. Organizacja pracy . Zapoznanie z programem nauczania i regulaminem pracowni obsługi konsumenta

1
BHP(7)1
BHP(7)2. Uczeń potrafi wymienić działy programu nauczania,
wyjaśnić na czym polegają wymagania oraz zasady oceniania z przedmiotu,
zaprezentować sposób korzystania z podręcznika.
zastosować zasady ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej w organizacji stanowiska pracy;
uzasadnić sposób przygotowania stanowiska pracy do wykonywania określonego zadania zawodowego;
P
P
1.1 Śniadania hotelowe
2. Godziny wydawania śniadań 1 TG.13.2(2)4
TG.13.2(5)1 zastosować zasadę kontrastu podczas sporządzania jadłospisów: dobór smaków, barw, zapachów, konsystencji;
dobrać surowce zgodnie z ich przeznaczeniem P
P
3-
5. Rodzaje śniadań 3
6.
7. Formy podawania śniadań 2 TG.13.2(2)1
TG.13.2(2)3 sporządzić jadłospis zgodnie z obowiązującymi zasadami;
zastosować zasady sporządzania jadłospisów z uwzględnieniem grup surowcowych oraz surowców sezonowych; P
P
8.
9. Planowanie menu śniadaniowego - karty śniadaniowe 2 TG.13.2(2)2
sporządzić jadłospisy dostosowane do potrzeb gości
P
10. Naczynia i sztućce do podawania śniadań 1 TG.13.2(5)2
zastosować etapy sporządzania potraw
P
11. Sposoby składania zamówień na śniadania 1 TG.13.2(2)5
TG.13.2(7)2
TG.13.2(8)3
TG.13.2.(8)5
BHP(8)3
BHP(9)7
KPS(1)1
KPS(1)2
KPS(5)1
KPS(5)2
KPS(5)3
KPS(8)1
KPS(8)2
KPS(8)3
OMZ(3)1
OMZ(3)2
OMZ(6)1
OMZ(6)2
OMZ(6)3
sporządzić jadłospisy śniadań dostosowane do możliwości finansowych gości i możliwości technicznych obiektu hotelarskiego
przygotować potrawy oraz napoje na specjalne życzenie gości
zaserwować śniadania a’la carte;
rozwiązać sytuacje problemowe w obsłudze gości;
dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonania zadań na różnych stanowiskach pracy w gastronomii;
uzasadnić konieczność przestrzegania procedur obowiązujących w zakładzie gastronomicznym dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;

zastosować zasady kultury osobistej
zastosować zasady etyki zawodowej;
przewidywać sytuacje wywołujące stres;
zastosować sposoby radzenia sobie ze stresem;
określić skutki stresu
ocenić ryzyko podejmowanych działań;
przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania
wyciągnąć wnioski z podejmowanych działań
zmobilizować współpracowników do wykonywania zadań
wydawać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania
słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników
argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;
zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych P
P
P
P

P

P
12.
Sporządzanie grafików pracy personelu zatrudnionego podczas śniadań 1
13.
14. Przygotowanie sali konsumenckiej do funkcji śniadaniowej 2
15.
16. Przygotowanie bufetu śniadaniowego
2
17. Standardy serwisowe – lista śniadaniowa 1
18. Procedury wydawania śniadań w sali konsumenckiej 1
19. Śniadania wydawane w pokoju hotelowym 1
20
-
22. Przygotowywanie podstawowych potraw śniadaniowych - ćwiczenia technologiczne Wykonanie:
1) jaja gotowane na: miękko, mollet, twardo.
2) jaja poszetowe.
3) sos chrzanowy. 3
23
-25. Przygotowywanie podstawowych potraw śniadaniowych - ćwiczenia technologiczne. Wykonanie:
1) jaja sadzone,
2) jajecznica,
3) kotlety z jaj,
4) surówka z kiszonej kapusty. 3 BHP(9)11

BHP(9)3 zastosować procedury dotyczące użytkowania instalacji i urządzeń technicznych stosowanych w zakładzie gastronomicznym;
zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas
wykonywania zadań zawodowych w gastronomii; P

p
26-28.
Przygotowywanie podstawowych potraw śniadaniowych - ćwiczenia technologiczne. Wykonanie:
1) omlet naturalny,
2) omlet biszkoptowy
3) fasolka szparagowa. 3
29.
– Utrwalenie wiadomości- śniadania hotelowe. 1
30. – Sprawdzian wiadomości – śniadania hotelowe. 1
1.2 Organizacja pracy i funkcjonowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich
31. Usługi gastronomiczne -
wiadomości wstępne 1 TG.13.2(9)1

TG.13.2(9)2 rozpoznać potrzeby żywieniowe gości;

dostosować formy podawania śniadań do możliwości
obiektu hotelarskiego;
P

P

32.
33. Zapoznanie z ofertą gastronomiczną obiektów hotelowych w najbliższym otoczeniu – wycieczka przedmiotowa 2
34. Cele i cechy gastronomii
hotelowej 1
35. Pakiety usług i ich oznakowanie 1
36. Klasyfikacja zakładów
gastronomicznych
w obiektach hotelarskich 1
37. Podsystemy rynku usług gastronomicznych 1
38.
39. Charakterystyka
wybranych
zakładów
gastronomicznych
w obiektach hotelarskich 2
40.
41. Układ funkcjonalny
powierzchni w zakładach
gastronomicznych 2 TG.13.2(9)1

BHP(7)1

BHP(7)2.

BHP(7)1

BHP(7)2. rozpoznać potrzeby żywieniowe gości;

zastosować zasady ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej w organizacji stanowiska pracy;
uzasadnić sposób przygotowania stanowiska pracy do wykonywania określonego zadania zawodowego;
zastosować zasady ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej w organizacji stanowiska pracy;
przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Higienicznej(GHP);
uzasadnić sposób przygotowania stanowiska pracy do wykonywania określonego zadania zawodowego;
P
P
P
P
p
42-
43. Grupy pracowników
gastronomii hotelowej -
charakterystyka 2
44. Etyka pracownika
gastronomii. 1
45.
46. Typy charakterologiczne i
typy temperamentów gości
hotelowych 2
47. Utrwalenie wiadomości -
zakłady gastronomiczne i
pracownicy gastronomii
hotelowej. 1
48.

Sprawdzian wiadomości -
zakłady gastronomiczne i
pracownicy gastronomii
hotelowej 1
50. Ustawodawstwo żywnościowe dotyczące bezpieczeństwa żywności 1 TG.13.2(14)2
zastosować system HACCP przy sporządzaniu śniadań
P
51. Zasady przechowywania podstawowych produktów spożywczych 1
52. Zasady obowiązujące w
zakresie higieny produkcji 1
53 Zasady przy porcjowaniu
i wydawaniu potraw 1
54.

System HACCP i jego rola w obiekcie świadczącym usługi żywieniowe 1
55. Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności 1
56.
57. Etapy wdrażania systemu HACCP 2
58. Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej 1 TG.13.2(14)1
przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Higienicznej(GHP);
P
59. Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej 1
60. Skutki wdrażania i
utrzymania efektywnego
systemu HACCP 1 TG.13.2(14)2
zastosować system HACCP przy sporządzaniu śniadań
P
61. Utrwalenie wiadomości -
system HACCP i jego rola
w gastronomii hotelowej 1
62.

Sprawdzian wiadomości -
system HACCP i jego rola
w gastronomii hotelowej
1
1.3 Zasady nakrywania do stołu
63.
64.

Rola i znaczenie estetyki wnętrza zakładu żywieniowego w obiekcie hotelarskim 2 TG.13.2(13)1
przygotować pomieszczenie do przyjęcia gości;
P
65
-
67. Karta menu jako element dekoracyjny i informacyjny 3 TG.13.2(2)1
TG.13.2(2)2
TG.13.2(7)1
TG.13.2(7)2 sporządzić jadłospis zgodnie z obowiązującymi zasadami;
sporządzić jadłospisy dostosowane do potrzeb gości;
opracować karty menu potraw i napojów;
przygotować potrawy oraz napoje na specjalne życzenie gości P
68.
69. Bielizna stołowa- rodzaje i charakterystyka 2 TG.13.2(12)1 dobrać nakrycia i zastawę stołową do rodzaju śniadań; p
70. Sztućce - rodzaje , zastosowanie 1
71.
Zastawa stołowa- rodzaje , zastosowanie 1
72.
73. Rodzaje szkła do napojów zimnych i gorących i ich zastosowanie 2
74. Urządzenia i sprzęt pomocniczy w zakładzie gastronomicznym 1
75. Sprzęt barowy – wyposażenie baru 1
76. Utrwalenie wiadomości – wyposażenie wykorzystywane podczas obsługi gości w zakładach żywieniowych 1
76 Sprawdzian wiadomości – wyposażenie wykorzystywane podczas obsługi gości w zakładach żywieniowych 1
77.
78.

Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości
2 TG.13.2(13)1
TG.13.2(13)2
TG.13.2(11)2
przygotować pomieszczenie do przyjęcia gości;
zaplanować dekorację sali konsumenckiej;
zastosować elementy dekoracyjne do nakrycia stołu;

79.
80. Techniki nakrywania stołów bielizną stołową - ćwiczenia 2 TG.13.2(11)1
nakryć stoły wykorzystując odpowiednią bieliznę oraz nakrycia;

81
-
83. Dekoracyjne składanie serwetek płóciennych - ćwiczenia 3 TG.13.2(11)2
zastosować elementy dekoracyjne do nakrycia stołu;
P
84
-
85. Zasady nakrywania stołów – ćwiczenia.

3 BHP(9)3

BHP(9)7

BHP(8)3

BHP(8)6 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych w gastronomii;
uzasadnić konieczność przestrzegania procedur obowiązujących w zakładzie gastronomicznym dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonania zadań na różnych stanowiskach pracy w gastronomii;
zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas użytkowania urządzeń technicznych na stanowisku pracy w gastronomii; P
P
P

P

P

86.
87. Przenoszenie tac i zastawy stołowej- ćwiczenia 2
88. Sprawdzian wiadomości –zasady nakrywania do stołu 1
89.
Zasady obsługi gości 1 TG.13.2(13)3
TG.13.2.(8)5
BHP(8)3

BHP(8)6
TG.13.2(12)3
TG.13.2.(8)5 zastosować zasady obsługi gości podczas śniadania;
zadbać o prezencję i higienę osobistą;
rozwiązać sytuacje problemowe w obsłudze gości;
dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonania zadań na różnych stanowiskach pracy w gastronomii;
zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas użytkowania urządzeń technicznych na stanowisku pracy w gastronomii P
P
P
P
90.
91. Przebieg obsługi gości 2 TG.13.2(12)3
TG.13.2.(8)5
dobrać metody serwowania potraw i napojów do menu śniadaniowego;
rozwiązać sytuacje problemowe w obsłudze gości;
P
P
92.
93. Ogólne zasady obsługi gości 2
94. Serwis niemiecki 1
95. Serwis francuski 1

96. Serwis angielski 1
97. Serwis rosyjski i formy mieszane obsługi gości 1
98. Utrwalenie wiadomości – zasady obsługi konsumenta 1
99 Sprawdzian wiadomości – zasady obsługi konsumenta 1

100. Serwowanie przystawek 1
101. Serwowanie zup 1
102. Serwowanie dań głównych 1
103. Serwowanie serów i deserów 1
104. Serwowanie napojów bezalkoholowych
1
105. Serwowanie napojów alkoholowych 1
106. Sprawdzian wiadomości – serwowanie potraw
107.
108. Ubiór, prezencja i higiena osobista pracowników obsługi gości 2 TG.13.2(13)3
zadbać o prezencję i higienę osobistą;

109.
110. Protokół dyplomatyczny oraz savoir-vivre w obiekcie hotelarskim 2 TG.13.2.(8)5
rozwiązać sytuacje problemowe w obsłudze gości;

111.
112. Przepisy bhp, ppoż., ochrony indywidualnej i zbiorowej 2 BHP(9)3

BHP(9)7

BHP(9)11

BHP(8)3

BHP(8)6 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych w gastronomii;
uzasadnić konieczność przestrzegania procedur obowiązujących w zakładzie gastronomicznym dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
zastosować procedury dotyczące
użytkowania instalacji i urządzeń technicznych stosowanych w zakładzie gastronomicznym;
dobrać środki ochrony indywidualnej do wykonania zadań na różnych stanowiskach pracy w gastronomii;
zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas użytkowania urządzeń technicznych na stanowisku pracy w gastronomii;
P
P
P
P
P
113.
114. Procedury użytkowania instalacji i urządzeń technicznych stosowanych w zakładzie gastronomicznym 2
115.
116.
Wymagania ergonomii w gastronomii 2
117.
118. Urządzenia techniczne w obsłudze śniadań 2
119.
120.
Ćwiczenia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2
1.1 Śniadania hotelowe
Klasa III = 3 godziny * 30 tygodni = 90 godzin podstawa programowa

Klasa IV = 2 godziny * 15 tygodni = 30 godzin podstawa programowa
1.2 Organizacja pracy i funkcjonowanie usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich
1.3 Zasady nakrywania do stołu

RAZEM 120 godzin

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.