X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36422
Przesłano:

Na wiejskim podwórku. Scenariusz zajęć metodą ośrodków pracy

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
PROWADZONYCH METODĄ OŚRODKÓW PRACY
W KLASIE PIERWSZEJ
dla dzieci z upośledzeniem
w stopniu lekkim

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA HODOWANE PRZEZ CZŁOWIEKA
Temat dnia: NA WIEJSKIM PODWÓRKU
Zapis w dzienniku:
Rozmowa o zwierzętach, jakie można spotkać na wiejskim podwórku inspirowana wycieczką do gospodarstwa wiejskiego oraz ilustracjami. Utrwalanie poznanych liter. Tworzenie wyrazów z liter. Ćwiczenia w liczeniu zwierząt i przedmiotów w zakresie 10. Zabawy skoczne „Koguciki”. Zabawy ze śpiewem z piosenką „Stary Donald farmę miał”. Wypełnianie konturu kurczaka kulkami bibuły.

Cele edukacyjne:
1. Zapoznanie z nazwami zwierząt z wiejskiego podwórka.
2. Bogacenie czynnego słownictwa uczniów.
3. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania poznanych liter.
4. Doskonalenie analizy i syntezy wyrazów.
5. Doskonalenie umiejętności tworzenia wyrazów według szyfru.
6. Kształtowanie umiejętności przeliczania zwierząt i przedmiotów w zakresie 10.
7. Wdrażanie do niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom.
8. Rozwijanie sprawności manualnej.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zna nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka (przynajmniej trzy),
- rozpoznaje zwierzęta na rysunku,
- potrafi połączyć dorosłe zwierzę z jego dzieckiem,
- rozpoznaje znane mu litery i wymawia odpowiadające głoski,
- zna samogłoski,
- dokonuje syntezy wzrokowej i słuchowej,
- przelicza przedmioty w zakresie 10,
- liczy od strony lewej i odpowiednio koloruje,
- ilustruje ruchem treść piosenki „Stary Donald...”,
- wypełnia kontur kurczaka kulkami bibuły.
Metody:
- rozmowa, formułowanie odpowiedzi na pytania,
- praktyczne działanie,
- pokaz

Formy pracy:
- zbiorowa,
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
- ilustracje zwierząt,
- zagadki,
- karty pracy,
- kredki,
- bibuła,
- plansza pt. „Wiejskie podwórko”

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I ZAJĘCIA WSTĘPNE
1. Powitanie z dziećmi.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Prawidłowe wypowiadanie nazw poszczególnych dni tygodnia .
4. Ustalenie nazwy miesiąca, przeliczanie miesięcy w roku.
5. Utrwalenie pojęć; dziś, wczoraj, jutro.
6. Tablica obecności ( dyżurny przypomina symbole obecności dzieci na zajęciach) .
7. Proste obliczenia matematyczne, przeliczanie ilu uczniów jest obecnych, ilu brakuje, ile dziewczynek ma długie włosy, ilu chłopców ma włosy koloru czarnego, itp., porównywanie za pomocą znaków , =.
8. Kalendarz pogody – krótka rozmowa na temat pogody za oknem, umieszczenie odpowiedniego obrazka w kalendarzu pogody.
9. Przypomnienie aktualnej pory roku i pozostałych pór roku.
10. Zapisanie swojego imienia po śladzie.

II PRACA POZNAWCZA
1. Nawiązanie do tematu – dzielenie się wrażeniami z odbytej wycieczki do gospodarstwa wiejskiego – odpowiedzi na pytania: „ Gdzie byliśmy?, Co widzieliśmy?, Które zwierzę podobało ci się najbardziej?”
2. Rozwiązywanie czytanych przez nauczyciela zagadek o zwierzętach:

• Zagadka to będzie niedługa:
wlazł sobie na płotek i mruga. (kot)

• Swym barwnym grzebieniem, czesać się nie może.
Budzi ludzi codziennie gdy świta na dworze. (kogut)

• Choć się zielonej trawy naje,
to białe mleko daje. (krowa)

• Cztery kopytka, rogi i bródka i już wiesz,
kto wyjadł kapustę z ogródka. (koza)

• Chodzi po podwórku, o ziarenka prosi,
przesiaduje na grzędzie, pyszne jajka znosi. (kura)

• Lubi owies, lubi siano,
w stajni rży i parska rano. (koń)

• Bawię się w błocie. Krzyczę kwiku, kwiku.
Mieszkam w chlewiku. (świnia)

3. Zabawa skoczna „Koguciki” (walka kogutów)
4. Rozmowa o zwierzętach z wiejskiego podwórka – nazywanie i pokazywanie na planszy pt. „Wiejskie podwórko”.
5. Praca indywidualna – Łączenie dorosłego zwierzęcia z jego dzieckiem.
6. Rozpoznawanie znanych liter, zapisywanie samogłosek.
7. Ćwiczenie indywidualne – tworzenie wyrazów według podanego szyfru. .
8. Analiza i synteza wyrazów – Nazwij zwierzęta i narysuj tyle kresek, ile słychać głosek.
9. Zabawy ze śpiewem z piosenką: „Stary Donald farmę miał”

Stary Donald farmę miał ija, ija, oł
Na tej farmie krowę miał ija, ija, oł
Słychać mu, mu tu
Mu, mu tam
mu tu ,mu tam
Wszędzie mu, mu
Stary Donald farmę miał ija, ija, oł. ( konia, świnię, owcę, psa, kota)

10. Przeliczanie zwierząt i przedmiotów:
- Rysowanie tyle kresek, ile jest zwierząt.
- Kolorowanie wskazanych kurczaków.
- Zamalowywanie tyle kółek, ile jest ptaków.
11. Ćwiczenia manualne – karta pracy
Polecenia:
- Dopisz litery ą lub ę tak, aby było ich tyle, ile jest zwierząt w ramkach.
- Pierwsze wiadro z lewej strony jest narysowane. Dorysuj drugie, czwarte i szóste wiadro. Wiadra możesz pokolorować.
12. Zadanie pracy domowej –
Polecenie:
- Narysuj owieczkę po śladzie i pokoloruj ją.

III EKSPRESJA
1. Praca przy stolikach
- Dzieci otrzymują kontur kurczaczka.
- Wypełniają kontur kuleczkami z żółtej bibuły.

IV ZAJĘCIA KOŃCOWE
1. Zorganizowanie wystawki prac – wybór pracy, która została wykonana najestetyczniej.
2. Podsumowanie Dziennego Ośrodka Pracy:
- przypomnienie najważniejszych wiadomości.
3. Udzielenie pochwały, za zaangażowanie uczniów w pracy i ich ocena
zachowania.
3. Ewaluacja zajęć: wybierz buzie uśmiechniętą, jeżeli zajęcia ci się
podobały, smutną – jeśli nie podobały się, obojętną – jeżeli nie masz zdania.
4. Pożegnanie z dziećmi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.