X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36255
Przesłano:
Dział: Języki obce

Around the World (wokół świata). Liczebniki 100-1.000.000 i pytania z How? (Jak?). Scenariusz lekcji j. angielskiego

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Prowadząca: Justyna Smagieł
2. Data: 13.02.2015 r.
3. Poziom: klasa VI- szkoła podstawowa
4. Czas trwania jednostki lekcyjnej: 45 minut
5. Temat lekcji: Around the World (wokół świata). Liczebniki 100-1.000.000 i pytania z „How?”(Jak?).
6. Cele lekcji:
• uczeń słucha ze zrozumieniem dialogu (tekstu),
• uczeń czyta dialog,
• uczeń rozpoznaje i reaguje na polecenia,
• uczeń odpowiada na pytania do tekstu,
• uczeń współpracuje z rówieśnikami,
• uczeń łączy poprawne odpowiedzi.
7. Metody pracy: programowa, podająca, praktyczna, aktywizująca.
8. Formy pracy: zbiorowa, indywidualna, grupowa (pary, uczeń-klasa).
9. Środki dydaktyczne: książka, zeszyt, komputer, rzutnik, ekran, oprogramowanie do tablic interaktywnych, tablica interaktywna, program Power Point.
10. Treści nauczania (przedmiotowe) z podstawy programowej, uczeń:
1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
12) świat przyrody.
2. Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
1) reaguje na polecenia;
3) rozumie ogólny sens prostego tekstu;
3. Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:
1) rozumie ogólny sens tekstu;
2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;
10. Uczeń współdziała w grupie.
11. Uczeń korzysta w języku obcym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

II. PRZEBIEG LEKCJI:

1. Faza wstępna/moment organizacyjny:
a) Powitanie: Hello.
b) Sprawdzenie listy obecności.
c) Rozgrzewka językowa: How are you today? – Jak się dzisiaj macie?
2. Faza realizacji:
a) Wprowadzenie tematu lekcji.
b) Powtórzenie materiału związanego z bieżącym tematem- słownictwo: Nature – świat przyrody.
c) Ćwiczenia utrwalające przyswojone wiadomości- uczeń przyporządkowuje liczebniki, uczeń słucha ze zrozumieniem dialogu, uczeń odpowiada na pytania do tekstu.
d) Gramatyka- pytania z how-ćwiczenia w użyciu.
3. Faza podsumowująca:
a) Zadanie pracy domowej-polecenie wykonania w zeszycie ćwiczeń zadań 1,2,3 str. 40 dział 5a.
b) Podsumowanie lekcji przez uczniów.
c) Ocenienie uczniów za pracę na lekcji.
d) Podziękowanie i pożegnanie: Thank you. Goodbye.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.