X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36174
Przesłano:

Matematyczne wyliczanki. Scenariusz zajęć koła matematycznego

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ
Data: 13.12.2017

Imię i nazwisko nauczyciela: Jolanta Domagalska

Rodzaj zajęć: aktywność matematyczna

Grupa: „Biedronki” (6-latki)

Temat: Matematyczne wyliczanki

1.Cele wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego (wymagania ogólne):
- wzmacnianie i doskonalenie umiejętności matematycznych oraz kształtowanie pozytywnego myślenie o matematyce, która jest częścią naszego życia

2.Treści kształcenia i wychowania wynikające z programów wychowania przedszkolnego
(w tym własne):
a) Program Wychowawczy Samorządowego Przedszkola w Łącku:
- Rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych w czasie zabaw i innych działań.

b) Program Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole”- wyd. MAC-Edukacja:
- Aktywność matematyczna

c) Program „Żyj zdrowo”:
- Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

d)Program Innowacyjny Raz, dwa, trzy –licz i ty”

-Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej
- motywowanie dzieci do „robienia pierwszych kroków”,
- podejmowanie działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem.

3. Cele szczegółowe (operacyjne) zajęć:
– rozwiązuje działania matematyczne
– rozwiązuje zadania tekstowe
– zna i stosuje liczby naturalne i cyfry
– wykonuje praktyczne czynności dodawania i odejmowania
– współpracuje w zespole
– potrafi uporać się z poczuciem sukcesu i porażki

4. Warunki i sposoby realizacji Podstawy programowej.
a) Przestrzeganie zasad gospodarowania czasem:
- 15-20 minut.

b) Wykorzystanie środków dydaktycznych:
........................................

c) Indywidualizacja pracy z dzieckiem/dziećmi:
........................................

5. Osiągnięcia celów szczegółowych zajęć:
........................................

6. Inne uwagi o zajęciach i aktywności prowadzącego oraz dzieci
........................................

7. METODY
– zabawowa
– aktywizująca

8. FORMY
- indywidualna
– praca zespołowa

9. Pomoce dydaktyczne:
- cyfry, koperty,
-chusta animacyjna,
-płyta z nagraniem,
-tacki oraz duże ziarno fasoli,
-kostka do gry

podpis nauczyciela podpis dyrektora

................................. ...................................

Przebieg zajęć:

1.Zabawa przy muzyce irlandzkiej „Zapraszam do tańca cyfry...”.
Grupa siedzi na dywanie wokół rozłożonej chusty animacyjnej. Dla każdej grupy 1 koperta tacka z cyframi 1-12 . Zapraszam do tańca:
1. Wszystkie liczby większe od 5 / 6,7,8,9,10/
2. Wszystkie liczby mniejsze od 3 / 2,1/
3. Liczby mniejsze od 7 / 6,5 /
Dzieci tańczą na kolorowej powierzchni rozłożonej chusty animacyjnej

2. Mistrz w dodawaniu. Praca przy stolikach. Dla każdej grupy tacka z cyframi 1-12 oraz kostki do gry. Zabawa wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
Nauczycielka wyjaśnia reguły.
– zaczyna się na hasło START.
– 1 dziecko bierze 2 kostki do gry, dodaje to, co one pokazują. Inne dzieci z grupy pokazują cyfrę, wynik dodawania.
Pamiętajcie o tym, że za każdym razem ktoś inny rzuca kostkami i pokazuje rozwiązanie, czyli cyfrę.
– Za każde dobrze rozwiązane zadanie grupa otrzymuje punkt w formie bajkowego kamyka.
Na hasło STOP zatrzymuję zabawę. Przeliczamy kamyki i wygrywa ten zespół, który ma więcej kamyków.

3. Mistrz w odejmowaniu.
Teraz będziemy odejmować od większej liczby oczek, mniejszą liczbę oczek. Przeliczamy i pokazujemy cyfrę która określa wynik odejmowania. Na hasło STOP zatrzymuję zabawę. Przeliczamy kamyki i wygrywa ten zespół, który ma więcej kamyków.

4. Zabawa ruchowa przy muzyce – dekodowanie polecenia.
– zielony trójkąt – tańczymy w parach
– niebieski prostokąt – klaśnięcie
– żółty kwadrat – zmiana partnera do zabawy
– niebieski prostokąt – klaśnięcie
– zielony trójkąt – tańczymy w parach
– czerwone koło – tupiemy

5. Zabawa „Zgadnij jaką cyfrą jesteś”
Nauczyciel przykleja na plecach dzieci kartoniki z cyframi do 1do 10 tak żeby dzieci nie widziały cyfry. Następnie na hasło: „Zgadnij jaką cyfrą jesteś” dzieci poruszają się po sali przy dowolnej muzyce i obserwują kolegów i zgadują jaką cyfrę mają przyklejoną na plecach. Zabawę można powtarzać zmieniając oczywiście cyfry.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.