X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3616
Przesłano:

Kiedy rozpocząć współżycie seksualne? Scenariusz zajęć z wychowania do życia w rodzinie

Cele:
uczeń:
· potrafi określić korzyści i zagrożenia wynikające z rozpoczęcia współżycia seksualnego;
· jest świadomy różnicy w pojmowaniu miłości przez dziewczęta i chłopców;
· potrafi określić warunki niezbędne do rozpoczęcia kontaktów seksualnych;
· ma świadomość, że decyzja o współżyciu seksualnym powinna być wyrazem dojrzałej miłości.

Formy: zbiorowe, indywidualne
Metody: burza mózgów, refleksja, sonda, objaśnienie, dyskusja.
Środki dydaktyczne: kartki, plansze: kiedy rozpocząć współżycie seksualne oraz działania człowieka dojrzałego, podręcznik.

Literatura:
· Imieliński K. : Człowiek i seks. Warszawa IWZZ 1986.
· Izdebski Z., Jaczewski A.: Tajemnice inicjacji seksualnej. Zanim powiesz: tak.
· Król T., Ryś M. ( red ) : Wędrując ku dorosłości. Kraków ,, Rubikon” 2002.
· Lew-Starowicz Z. : Słownik encyklopedyczny. Europa 1999.
· Sokoluk W. : Wychowanie do życia w rodzinie. Poradnik metodyczny. Warszawa WSiP 2003.
· Sokoluk W., Andziak D., Trawińska M.: Przysposobienie do życia w rodzinie. Warszawa WSiP 1987.

Przebieg zajęć:

1. Podanie tematu. Wyjaśnienie pojęcia ,,inicjacja seksualna”.
2. Uczniowie na kartkach ( anonimowo) odpowiadają na pytanie zawarte w temacie: Kiedy rozpocząć współżycie seksualne?
3. Podawanie argumentów ,,za” i ,,przeciw” inicjacji seksualnej w wieku uczniów uczestniczących w zajęciach (burza mózgów).
4. Omówienie przez nauczyciela propozycji podanych przez młodzież ( dyskusja).
5. Nauczyciel informuje o różnicach między chłopcami a dziewczętami w kwestii pojmowania miłości.
· Chłopcy: bardzo pobudliwi, odczuwają silną potrzebę rozładowania napięcia seksualnego, ulegają znacznej erotyzacji. Napięcie seksualne w znacznym stopniu determinuje ich zachowanie i dążenia. Chłopcy podniecają się szybko i szybko osiągają zdolność odbycia stosunku. Orgazm jest u nich wywołany głównie ( choć nie tylko) mechanicznym pobudzaniem zakończeń czuciowych na skórze penisa i okoliczności zewnętrzne jakie temu towarzyszą nie zawsze odgrywają większą rolę. Chłopcy kochają dziewczęta, ale ich miłość na ogół jest bardziej pożądaniem fizycznym niż fascynacją osobą dziewczyny. Obcowanie z kochaną osobą ma dla nich zewnętrzny i fizyczny charakter. Wydaje im się wtedy, że pożądanie fizyczne, chęć dotykania i pieszczenia, chęć współżycia jest jednoznaczna z miłością. Co nie oznacza oczywiście, że wszyscy chłopcy są tacy.
Nauczyciel: Jakie mogą pojawić się obawy u chłopców przy pierwszym kontakcie seksualnym? (Nauczyciel pyta jeśli wcześniej się nie pojawiło- przy okazji argumentów ,,przeciw”).
· Dziewczęta: kobieta jest bardziej skomplikowaną istotą. Odczuwają one mniejsze napięcie seksualne niż chłopcy. Dla nich życie uczuciowe jest bardzo ważne. Orgazm u kobiety jest zjawiskiem bardziej złożonym. Pełny stosunek płciowy jest dla niej przeżyciem ambiwalentnym. Dziewczęta kochają platonicznie . Często motywem podejmowania kontaktów seksualnych jest chęć okazania swej miłości chłopakowi. Erotycznie kobieta reaguje mniej intensywnie, mniej gwałtowniej niż mężczyzna. Ważny dla niej jest komfort psychiczny , dlatego ważne jest kim jest partner.
Nauczyciel: Jakie mogą pojawić się obawy u dziewcząt przy pierwszym kontakcie seksualnym?
6. Nauczyciel: Jak myślicie dlaczego pierwsze kontakty seksualne są ważne?
· zasada pierwszych połączeń.
7. Odczytanie odpowiedzi, które pisali uczniowie na początku zajęć.
8. Nauczyciel informuje jak wygląda sytuacja podejmowania kontaktów seksualnych przez osoby niepełnoletnie w świetle prawa. Następnie wiesza planszę : Kiedy rozpocząć współżycie seksualne:
· kiedy bardzo tego chcecie;
· jesteście przekonani , że w danych warunkach jest to rzecz godna, słuszna i dopuszczalna;
· jesteście przekonani, że partner ( partnerka) jest właściwą osobą;
· jesteście przekonani, że będziecie w stanie stawić czoła ewentualnym konsekwencjom, jakie mogą z tego wyniknąć.
Uczniowie uzupełniają o swoje propozycje.
Nauczyciel uświadamia uczniom, że to nie jest kwestia wieku, ale przede wszystkim chodzi o osiągnięty poziom dojrzałości psychoseksualnej.
9. Przypomnienie schematu działania człowieka dojrzałego.
Działanie człowieka ( każde, nie tylko seksualne ) jest dojrzałe, jeżeli człowiek:
· potrafi podjąć to działanie
· jest świadom jego konsekwencji
· bierze za nie odpowiedzialność
10. Nauczyciel poleca uczniom, aby zastanowili się czy w tym momencie każdy z nich spełnia powyższe warunki. Każdy, kto podejmuje taką decyzję , sobie jedynie może zadać pytanie , czy czuje się już dostatecznie dojrzały, a także czy partner i związek z nim dojrzał do przekroczenia ostatniej z dzielących partnerów barier intymności. Wskazuje również , że najlepszym czasem na kontakty seksualne jest małżeństwo, bowiem wtedy taki kontakt najbardziej uszczęśliwia.
Ta refleksja kończy zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.