X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36085
Przesłano:

Przykłady oceny opisowej - klasa III, I semestr

Wersja krótka, bez języka nowożytnego.

Oceny opisowe i ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej stanowią przedmiot komentarza w nowej podstawie programowej t.j. obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018 w klasach pierwszych. Różnorodność koncepcji, fakt konieczności sporządzania oceny opisowej w różnych formach (wymiarach), o określonej liczbie znaków np. przy zastosowaniu programów użytkowych sprawia, iż dobór osiągnięć zawieranych w ocenie bywa kłopotliwy nawet dla starszych stażem nauczycieli. Z całą pewnością, ocena opisowa powinna zawierać jednakże odniesienia do wszystkich edukacji.

W klasyfikacji śródrocznej funkcjonują równolegle: wersje dłuższe- bardziej szczegółowe i krótsze, czyli takie, jakie stosowane są przede wszystkim na koniec roku szkolnego. Tu niwelowanie, nawet drobnych przekroczeń ilości znaków w tekście, nie zawsze jest możliwe poprzez regulację wymiaru czcionki.
W niektórych szkołach w klasyfikacji śródrocznej stosuje się np. alternatywnie tzw. karty osiągnięć. Karty te funkcjonują zarówno w postaci tabel, jak i formie opisowej. Zdarza się, iż bywają one dość szczegółowe i posiadają dokładne odniesienia do podstawy programowej oraz programu nauczania.

Poniżej zamieszczam przykłady oceny opisowej w wersji skróconej z edukacji wczesnoszkolnej dla ucznia klasy III za I semestr dostosowany również do podstawy programowej obowiązującej w klasie II i III w roku szkolnym 2017/2018:
Zachowanie : XXX na ogół wzorowo wypełnia obowiązki ucznia. Jest uczynna i koleżeńska.
Przestrzega zasad norm społecznych. Jest aktywna na terenie klasy i szkoły. Zachowuje się kulturalnie. Swoje uzdolnienia muzyczne wykorzystuje w sposób twórczy.
Religia X
XXX czyta płynnie i wyraziście popełniając nieliczne błędy. Pisze na ogół starannie, potrafi pisać twórczo i staranie. Pięknie recytuje wiersze. Na ogół słucha bardzo uważnie podczas zajęć i uroczystości szkolnych. Potrafi pisać ze słuchu i z pamięci stosując poznane zasady ortograficzne. Rzadko popełnia błędy. Wypowiada się pełnymi zdaniami. Potrafi samodzielnie redagować zdania, w tym według określonej reguły. Wykonuje 4 typy działań w zakresie 100 oraz liczy setkami w zakresie 1000. Bardzo ładnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Potrafi zapisać obliczenie oraz sformułować poprawną odpowiedź. Poznała wybrane pojęcia przyrodniczo-społeczne. Chętnie wykonuje prace plastyczno-techniczne różnymi technikami. Jest pomysłowa. Bardzo ładnie śpiewa, gra na wybranych instrumentach. Pogłębia w tym zakresie swoje zainteresowania. Chętnie inscenizuje ruchem muzykę oraz ćwiczy z zastosowaniem przyborów gimnastycznych, w tym w takt muzyki. Potrafi bezpiecznie obsługiwać komputer zgodnie z poznanymi zasadami. Wykonuje rysunki i tworzy proste teksty z użyciem poznanych programów komputerowych.
Uwagi, zalecenia: Od II semestru może już pisać w pojedynczej liniaturze.
........................................
Zachowanie : YYY stara się wzorowo wypełniać obowiązki ucznia. Jest uczynny i koleżeński. Odrabia zadania domowe. Rozumie zasady przestrzegania norm społecznych. Jest aktywny na terenie klasy i szkoły. Zachowuje się kulturalnie.
Religia YY

YYY czyta płynnie i wyraziście. Słucha uważnie podczas zajęć i uroczystości szkolnych. Potrafi pisać ze słuchu i z pamięci stosując poznane zasady ortograficzne- z niewielką ilością pomyłek. Wypowiada się pełnymi zdaniami. Potrafi samodzielnie redagować zdania, w tym według określonej reguły. Wykonuje 4 typy działań w zakresie 100 oraz liczy setkami w zakresie 1000. Bardzo ładnie rozwiązuje proste i trudniejsze zadania tekstowe. Potrafi zapisać obliczenie oraz sformułować poprawną odpowiedź. Zna algorytm dodawania i odejmowania pisemnego , rozumie sens liczby ujemnej. Poznał wybrane pojęcia przyrodniczo-społeczne. Potrafi bezpiecznie obsługiwać komputer zgodnie z poznanymi zasadami. Wykonuje rysunki i tworzy proste teksty z użyciem poznanych programów komputerowych. Chętnie i staranie wykonuje prace plastyczno-techniczne różnymi technikami. Ładnie śpiewa, gra na wybranych instrumentach, chętnie inscenizuje ruchem muzykę oraz ćwiczy z zastosowaniem przyborów gimnastycznych, w tym w takt muzyki. Opanował treści przewidziane programem nauczania w stopniu bardzo dobrym, a wybrane treści celującym/wykraczającym poza program.
........................................

Zachowanie : ZZZ stara się wzorowo wypełniać obowiązki ucznia. Jest uczynny i koleżeński. Na ogół odrabia zadania domowe. Rozumie zasady przestrzegania norm społecznych. Jest aktywny na terenie klasy i szkoły. Zachowuje się kulturalnie.
Religia XXX
XXX czyta płynnie i wyraziście. Na ogół słucha uważnie podczas zajęć i uroczystości szkolnych. Potrafi pisać ze słuchu i z pamięci stosując poznane zasady ortograficzne. Popełnia nieliczne błędy. Na ogół wypowiada się pełnymi zdaniami. Potrafi samodzielnie redagować zdania według określonej reguły. Wykonuje 4 typy działań w zakresie 100 oraz liczy setkami w zakresie 1000. Bardzo ładnie rozwiązuje proste, a często i trudniejsze zadania tekstowe. Potrafi zapisać obliczenie oraz sformułować poprawną odpowiedź. Poznał wybrane pojęcia przyrodniczo-społeczne. Chętnie i na ogół starannie wykonuje prace plastyczno-techniczne różnymi technikami. Ładnie śpiewa, gra na wybranych instrumentach, chętnie inscenizuje ruchem muzykę oraz ćwiczy z zastosowaniem przyborów gimnastycznych, w tym w takt muzyki. Potrafi bezpiecznie obsługiwać komputer zgodnie z poznanymi zasadami. Wykonuje rysunki i tworzy proste teksty z użyciem poznanych programów komputerowych.
Uwagi, zalecenia: powinien ćwiczyć czytanie głośne w domu.
......................................
Zachowanie : VVV nie zawsze w pełni wypełnia obowiązki ucznia. Zdarzało jej się nie odrabiać zadań domowych lub nie pracować podczas zajęć, co jednak uległo znacznej poprawie. Jest uczynna i koleżeńska. Rozumie zasady przestrzegania norm społecznych. Jest aktywna na terenie klasy. Zachowuje się kulturalnie podczas zajęć.
Religia X
XXX czyta jeszcze mało płynnie i wyraziście, ale czyni postępy w tym kierunku. Pisze na ogół w wolnym tempie, wymaga powtórzeń, nieco większego czasu, powinna pracować nad starannością i czytelnością pisma. Stara się słuchać uważnie podczas zajęć i uroczystości szkolnych, ale zdarzają się jej trudności ze skupieniem uwagi. Potrafi pisać ze słuchu i z pamięci stosując poznane zasady ortograficzne, popełnia jednak błędy. Ma czasem kłopoty ze zmieszczeniem się w przewidzianej ilości czasu. Wypowiada się pełnymi zdaniami. Potrafi samodzielnie redagować zdania według określonej reguły. Wykonuje 4 typy działań w zakresie 100 oraz liczy setkami w zakresie 1000. Powinna doskonalić dzielenie i mnożenie. Rozwiązuje proste zadania tekstowe, czasem wymaga pomocy w tym zakresie. Potrafi zapisać obliczenie oraz sformułować poprawną odpowiedź. Poznała wybrane pojęcia przyrodniczo-społeczne. Chętnie wykonuje prace plastyczno-techniczne różnymi technikami. Ładnie śpiewa, gra na wybranych instrumentach, chętnie inscenizuje ruchem muzykę oraz ćwiczy z zastosowaniem różnorodnych przyborów gimnastycznych, w tym w takt muzyki. Pogłębia w tym zakresie swoje zainteresowania. Potrafi bezpiecznie obsługiwać komputer zgodnie z poznanymi zasadami. Wykonuje rysunki i tworzy proste teksty z użyciem poznanych programów komputerowych.

Uwagi i zalecenia:...

W II semestrze warto skupić się zatem w świetle powyższego na wielozdaniowej wypowiedzi pisemnej, innych osiągnięciach matematycznych np. z geometrii, obliczeniach z zastosowaniem czasu ..., Polsce w Unii Europejskiej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.