X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36081
Przesłano:

Zwierzęta w ZOO - konspekt zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy

Temat ośrodka tygodniowego: ZWIERZĘTA W ZOO.

Tematy dnia:
1. Czytanie wiersza B. Kołodziejskiego pt. "ZOO"- omówienie jego treści. Określenie nazw zwierząt mieszkających w ZOO na podstawie ilustracji. Samodzielne zapisywanie nazw wybranych zwierząt egzotycznych.
2. Układanie puzzli tematycznych oraz łączenie elementów układanki w pary tak, by powstały sylwetki zwierząt.
3. Wykonanie "Papugi" techniką wydzierania z papieru kolorowego.
Klasa I G u- zajęcia indywidualne.
Miejsce: pokój dziecka.
Czas trwania: 3 x 45
Realizowane przedmioty: funkcjonowanie w środowisku, technika, plastyka.
Formy pracy: indywidualna.
Metody:
-słowna- rozmowa,
-oglądowa,
-działań praktycznych.
Środki dydaktyczne:
- wiersz B. Kołodziejskiego pt. "ZOO", ilustracje zwierząt, hasła z nazwami zwierząt mieszkających w ZOO, obrazki zwierząt egzotycznych, "zwierzakowa układanka", książka z puzzlami pt. "Na safari", papier kolorowy, nożyczki, obrazek przedstawiający papugę.
Cel główny:
- poznanie zwierząt mieszkających w ZOO.
Cele szczegółowe:
- przypomnienie dni tygodnia, nazw miesięcy, pór roku,
- odczytywanie i wskazywanie godzin na zegarze,
- doskonalenie techniki czytania,
- doskonalenie umiejętności pisania,
- wzbogacenie słownictwa,
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się,
- umiejętność układania podanych cyfr od najmniejszej do największej,
- ćwiczenia spostrzegawczości, koncentracji, uwagi,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- zachowywanie porządku w miejscu pracy.

Przebieg zajęć
I. Zajęcia wstępne.
1. Powitanie z uczniem.
2. Zaznaczenie daty w kalendarzu:
- ustalenie aktualnego dnia tygodnia i zaznaczenie go w kalendarzu, udzielenie odpowiedzi jaki dzień był wczoraj, jaki dzień będzie jutro, jakim kolorem zaznaczamy w kalendarzu niedziele i święta, wymienienie ilości (7) i recytacja nazw dni tygodnia w kolejności występowania po sobie,
- ustalenie aktualnego miesiąca, udzielenie odpowiedzi dotyczących ilości miesięcy (12), recytacja nazw miesięcy,
- ustalenie pory roku, recytacja nazw pór roku,
3. Dbałość o higienę jamy ustnej (sprawdzenie jakim kolorem i znakiem uczeń zaznaczył przeznaczoną na to rubrykę w kalendarzu, w którym odnotowuje się czyszczenie zębów).
4. Obserwacja i określanie stanu pogody. Uczeń obserwuje pogodę przy otwartym balkonie w pokoju.
5. Rozmowa na tematy dotyczące ucznia:
- sprawdzenie zadania domowego,
- ćwiczenia zegarowe (uczeń wskazuje na zegarze, o której poszedł wczoraj spać, o której wstał dziś rano, odczytuje co robił chłopiec na ilustracji o godzinie 13.00 itp.).

II Wprowadzenie tygodniowego ośrodka zajęć.
Ułożenie w kolejności od najmniejszej do największej cyfr utworzy rozwiązanie hasła: ZWIERZĘTA W ZOO.
III Praca poznawcza.
1.Czytanie przez nauczyciela wiersza B. Kołodziejskiego pt. „ZOO” (Załącznik nr 1). Omówienie treści wiersza poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania:
- Jakie zwierzęta występują w wierszu?
- W jaki sposób poruszają się zwierzęta?
2. Określenie nazwy zwierząt mieszkających w ZOO na podstawie ilustracji.
Nauczyciel prosi ucznia o rozłożenie na dywanie obrazków przedstawiające zwierzęta, które mieszkają w ZOO, następnie uczeń przyporządkowuje hasło z nazwą zwierzęcia do właściwej ilustracji.
3. Samodzielne zapisywanie przez ucznia nazwy zwierząt.
Dziecko otrzymuje kartę z umieszczonymi obrazkami zwierząt. Zadaniem ucznia jest nazwać zwierzęta, a następnie prawidłowo wpisać ich nazwy.
4. "Zwierzakowa układanka".
Dziecko dobiera elementy w pary, tak, by powstały całe sylwetki zwierząt i nazywa je.

IV Ekspresja.
1."Papuga"- wyklejanie konturu papugi wydzieranką z papieru kolorowego.
Zwrócenie uwagi nauczyciela na kolorowe ubarwienie ptaka, wykorzystanie przez ucznia różnokolorowego papieru.
2. Układanie puzzli zawartych w książce pt. "Na safari".
Dziecko układa puzzle dopasowując je do obrazka "pod spodem". Czytanie książki, wyjaśnienie nieznanych wyrazów.
V. Zajęcia końcowe.
1. Ocena pracy i zachowania ucznia.
2. Porządkowanie stanowiska pracy.
3. Zadanie pracy domowej – ćwiczenia grafomotoryczne. (Połącz kropki, odgadnij jakie to zwierzę).
4. Pożegnanie z uczniem.

Załącznik nr 1

B. Kołodziejskiego "Zoo"

Tutaj w zoo jest wesoło,
tutaj małpki skaczą w koło,
tutaj ciężko chodzą słonie,
biegną zebry niczym konie,
żółwie wolno ścieżką człapią,
w wodzie złote rybki chlapią.
Szop pracz, takie czyste zwierzę,
Ciągle sobie coś tam pierze.
Struś dostojnie w koło chodzi,
Śpieszyć mu się nie uchodzi.
A w najdalszej części zoo
dwa leniwce się gramolą,
wolno wchodząc na dwa drzewa,
gdzie się każdy z nich wygrzewa
I zapada w sen głęboki...

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.