X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36047
Przesłano:

Dokarmiamy ptaki zimą - praca plastyczna metodą origami. Scenariusz zajęć świetlicowych w internacie dla dzieci niesłyszących

Scenariusz zajęć świetlicowych w internacie dla dzieci niesłyszących

Temat: "Dokarmiamy ptaki zimą" Praca plastyczna Karmnik.

Autorzy: Monika Dreger, Teresa Rutkowska – Wojciechowska
Miejsce: Świetlica grupy w internacie dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie
Uczestnicy: Wychowankowie internatu w klas.VI, V, III, I oraz dzieci przedszkolne.
Czas trwania: 45 – 60 minut.
Cele:
• Czytanie ze zrozumieniem wiersza.
• Rozwijanie sprawności manualnej.
• Utrwalanie nazw kolorów.
• Rozwijanie słownictwa czynnego i biernego.
• Utrwalanie stosunków przestrzennych (na, pod, za, przed, obok).
* Integracja grupy.

Cele szczegółowe:
Wychowanek:
• Rozumie treść wiersza pt. „Karmnik dla ptaków”.
• Potrafi wykonać pracę plastyczną metodą origami na bazie kwadratu.
• Wie, dlaczego i kiedy należy dokarmiać ptaki.
• Umie samodzielnie rozwiązać krzyżówkę i kartę pracy.
• Potrafi czytać polecenia i potrafi je wykonać.

Metody pracy:
• pokaz;
• aktywizująca – zajęcia plastyczne;
• słowna, wspomagana językiem migowym,
• zajęcia rytmiczne – wyklaskiwanie rytmu.

Formy pracy:
• indywidualna;
• zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne:
• kartki kolorowego i białego papieru;
• nożyczki, klej;
• krzyżówka;
• karty pracy;
• obrazki (zdjęcia z ptakami);
• etykiety;
• nagrania muzyki na płycie CD, odtwarzacz;
* tablica szkolna, kreda.

Przebieg zajęć:
1.Przywitanie się z dziećmi i zaproszenie ich na zajęcia.
2.Rozmowa kierowana- nauczyciel zadaje pytania, dzieci odpowiadają:
• Jakie mamy pory roku?
• Jaką mamy obecnie porę roku?
• Czym charakteryzuje się zima?
- co pada- śnieg czy deszcz?
- jak pada śnieg, to jak jest na dworze?
- jak się ubieramy zimą?

• Czy ptakom w zimie jest ciepło, czy zimno?
• Jak wszystko jest zasypane śniegiem, czy ptaki mogą same znaleźć pokarm?
• Jeśli nie mogą poszukać pokarmu, to co ludzie powinni zrobić?

3.Szukanie ilustracji, porozkładanych w różnych miejscach świetlicy.
Utrwalanie stosunków przestrzennych wyrażonych przyimkami prostymi: za, obok, nad, pod, przy, przed:
• leży obok komputera;
• możesz szukać go pod biurkiem;
• oparta jest o szybę za doniczkami,
• leży blisko drzwi do pomieszczenia gospodarczego,
• poszukaj go na parapecie nad kaloryferem;
• leży przed drzwiami.

4.Spośród odnalezionych obrazków z ptakami, dzieci wybierają te ptaki, które zostają na zimę w kraju.
5.Rozdanie kart z krzyżówką. Dzieci samodzielnie rozwiązują krzyżówkę.
•Na tablicy taka sama krzyżówka, jeśli zachodzi potrzeba nauczyciele prowadzący pomagają rozwiązać krzyżówkę.

Rozwiązana krzyżówka z hasłem:

P Ł O T
T A T A
W A T A
K W I A T Y
I G Ł A

Pytania do krzyżówki:
1) Ogrodzony jest nim ogródek.
2) Z mamą.
3) Jest w apteczce, biała jak śnieg.
4) Rosną w ogródku.
5) Razem z nitką.

Hasło:

P T A K I

6.Czytanie ze zrozumieniem wiersza Teresy Rutkowskiej – Wociechowskiej pt. Karmnik.

• Kolejny raz czytanie pierwszej i drugiej zwrotki wiersza, z wyklaskiwaniem sylab.

7.Rozdanie kart pracy:
• młodsze dzieci (klasa I i przedszkole) składają pocięty obrazek ptaka i przyklejają go na swojej karcie.
• dzieci starsze odpowiadają na pytania zawarte w karcie pracy:
- jaki jest tytuł wiersza?
- kto zbudował karmnik?
- co wziął tata i Michał, do zbudowania karmnika?
- kto jest autorem wiersza?
- dla kogo został zbudowany karmnik?
- jakie jest wejście do karmnika?

• Wstaw w miejsce kropek odpowiednie wyrazy (można korzystać
z wiersza).
Michał z tatą wzięli ...................... (młotek, deski)
karmnik ............. (zbudowali)
Z głodu i mrozu nie ................ (zginą)

8 Czym dokarmiamy ptaki? – Rozmowa kierowana
• Kiedy dokarmiamy ptaki?
• Tylko wówczas, kiedy wszystko pokryte jest śniegiem i ptaki nie mogą samodzielnie poszukać pokarmu.
• Czym dokarmiamy ptaki?
- ziarna zbóż;
- kasza – najlepiej gotowana (surowa pęcznieje w brzuszkach ptaków);
- czerstwe, białe pieczywo pokrojone w kostki,
- łuskane nasiona orzechów włoskich,
- owoce czarnego bzu, suszonej jarzębiny,
- nasiona słonecznika, konopi,
- gotowa karma dla ptaków zakupiona w sklepie zoologicznym,
- słoninka (słoninka powinna wisieć nie dłużej niż 2 tygodnie, nie może być zjełczała).

Uwaga:
- Nie wolo dokarmiać ptaków świeżymi owocami, bo pęcznieją w wolu ptaków, tak samo jak surowa kasza.
- nie można karmić ptaków pokarmami solonymi np. słone orzeszki czy słona słoninka.

9.Wykonanie pracy plastycznej pt. „Karmnik dla ptaków”

• rozdanie dzieciom kartek, na których będzie wykonana praca;
• rozdanie dzieciom instrukcji wykonania pracy plastycznej;
• dzieci samodzielnie pobierają rozłożone na stole elementy i wykonują pracę wg instrukcji.

Instrukcja:

1)Pobierz elementy do wykonania karmnika:
• jeden kwadrat o wymiarach 10 cm x 10 cm;
• dwa kwadraty o wymiarach 8 cm x 8 cm (na dach);
• jedno koło o średnicy 5 cm(wejście do karmnika);
• jeden kwadrat o wymiarach 3 cm x 3 cm (na balkonik);
• jeden kwadrat o wymiarach 6 cm.

2) Kwadraty o wymiarach 8 cm x 8 cm złóż po przekątnej.
3) Kwadrat o wymiarach 3 cm złóż 2 razy (powstanie z tego patyczek, na którym siadają ptaszki).
4) Kwadrat o wymiarach 6 cm złóż na 3 części i przetnij w miejscu zgięcia.
5) Powstałe trzy prostokąty o wymiarach 6 cm x 2 cm złóż na połowę (będzie to podpora pod karmnik).
6) Rozłóż wszystkie elementy na kartce i przyklej, aby
powstała praca plastyczna „Karmnik”
7) Podpisz – przyklej napis K A R M N I K i podpisz swoim imieniem i nazwiskiem.

10. Sprzężenie zwrotne.
• Dzieci wypowiadają się na temat zajęć, co im się podobało, co sprawiało im ewaluacji.trudności.

11. Wywieszenie prac na tablicy.
12. Po zajęciach nauczycielki prowadzący dokonują ewaluacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.