X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36017
Przesłano:

Wykonanie karmnika - pracy plastycznej metodą origami. Scenariusz zajęć/warsztatów

Scenariusz
zajęć/warsztatów z cyklu "Origami - sztuka składania papieru"
w Internacie dla Dzieci Niesłyszących

Temat: Wykonanie karmnika - pracy plastycznej metodą origami..

Autorzy i prowadzący: Monika Dreger
Teresa Rutkowska - Wojciechowska

Adresaci: Dzieci niesłyszące z klasy I, III, V, VI.

Miejsce: Świetlica grupy w Internacie.

Cele:
poznanie gatunków ptaków, które pozostają na zimę w Polsce;
rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za los ptaków w czasie zimy
kształcenie małej motoryki;
umiejętność współpracy w grupie;
rozwijanie mowy spontanicznej.

Cele szczegółowe:
Wychowanek:
wie, jakie ptaki przebywają w czasie zimy w Polsce;
czyta ze zrozumieniem wiersz pt. "Karmnik dla ptaków"
potrafi wykonać pracę metodą origami na bazie kwadratów i koła;
rozumie, dlaczego należy dokarmiać ptaki zimą.

Metody pracy:
podające;
eksponująca,
praktycznego działania
werbalna wspomagana językiem migowym.

Formy pracy:
grupowa
indywidualna

Środki dydaktyczne:
prezentacja ptaków, które zimują w Polsce;
etykietki,
tekst wiersza "Karmnik dla ptaków";
praca wzorcowa;
kolorowy i biały papier do wykonania pracy metodą origami;
klej, nożyczki, linijka, cyrkiel;
komputer i prezentacja multimedialna;

Przebieg zajęć.

1. Przywitanie się z dziećmi i przedstawienie tematu zajęć.
2. Przypomnienie pór roku. prowadzący zadaje pytanie, jakie są pory roku, dzieci odpowiadają - wiosna, lato, jesień, zima.
3. Pytania i odpowiedzi na temat obecnej pory roku: jaka jest teraz pora roku?
czym się charakteryzuje zima?
jak pada śnieg, co dzieci robią na podwórku?

4. Obejrzenie prezentacji na temat ptaków pozostających na zimę w Polsce.
5. Rozmowa kierowana na temat obejrzanej prezentacji:
jakie ptaki zostają w Polsce na zimę?
czym się żywią ptaki zimą?
jak można pomóc ptakom, aby przetrwały mrozy?
jeśli dokarmiamy ptaki, to w jaki sposób?

6. Rozpoznawanie i nazywanie pokarmów dla ptaków:
W pojemniku przygotowane są różne produkty spożywcze, owoce, pestki, ziarna zbóż, jarzyny. pieczywo.
7. Zadawanie pytań:
które pokarmy nadają się do dokarmiania ptaków?
Którymi pokarmami nie powinniśmy dokarmiać ptaków.

8. Czytanie ze zrozumieniem wiersza pt. Karmnik dla ptaków.
9. Wykonanie karty pracy na temat przeczytanego wiersza.

10. Samodzielne wykonanie karty pracy.

11. Zaproszenie dzieci do wykonania pracy plastycznej:
oglądanie pracy wzorcowej karmnika;
przypomnienie jakie materiały potrzebne są do wykonania pracy;
dokładanie etykietek do materiałów używanych na zajęciach.

12. Rozpoznawanie głosów ptaków i zwierząt:
przypomnienie odgłosów ptaków i zwierząt;
Konkurs: Kto najwięcej odgadnie odgłosów zwierząt i ptaków oraz prawidłowo pokaże etykietkę z obrazkiem.

13. Zakończenie zajęć:
wyeksponowanie prac dzieci na tablicy przed świetlicą,
ocena słowna wykonanych prac i zachowania wychowanków;
przypomnienie, że ptaki należy dokarmiać zimą.

14 Sprzężenie zwrotne - dzieci wypowiadają się co im najbardziej
podobało się na zajęciach.

Załącznik Nr 1.
Wiersz pt "Karmnik dla ptaków"
autor Teresa Rutkowska - Wojciechowska

Michał z tatą, po południu,
plan na kartce rysowali,
potem wzięli gwoździe, młotek,
z desek domek wykonali.

Ma podłogę, skośny daszek,
ciekawe, okrągłe wejście,
haczyk na skórkę słoninki,
na ziarenka też jest miejsce.

Balkon z cienkiego patyczka,
tu siadają na nim ptaki,
z kunsztem karmnik jest zrobiony,
ładny i nie byle jaki.

Drzwi otwarte są dla ptaków,
głodnych, wyziębionych zimą,
każdy znajdzie coś dla siebie,
z zimna i głodu nie zginą.

Załącznik Nr 2
Karta Pracy

Imię i nazwisko .....................................

1. Kto budował karmnik? ......................................
2. Jakie materiały do budowy karmnika miał Michał z tatą? ........................................
3. Dla kogo wybudowano karmnik? .............................
4. Jakie wejście jest do karmnika? ...........................
5. Dla kogo otwarte są drzwi karmnika? ........................
6. Z czego jest zbudowany balkon?
7. Jaki tytuł nosi wiersz? ..................................
8. Kto jest autorem wiersza? ................................
9. Kto przychodzi do karmnika zimą? ...........................
13. Sprzężenie zwrotne. Dzieci opowiadają, co im się podobało na zajęciach.
14. Ewaluacja zajęć przeprowadzona przez prowadzących.

Tekst wiersza pt. Karmnik dla ptaków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.