X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35984
Przesłano:
Dział: Języki obce

Opis projektu innowacji pedagogicznej

1. Uzasadanienie potrzeby innowacji
Wprowadzenie innowacji wynika z potrzeby zwiększenia efektywności nauczania języka angielskiego . Zastosowanie technik plastycznych w nauczaniu języka angielskiego, tj. zaangażowanie wyobraźni i umiejętności manualnych uczniów do poznawania i zapamiętywania nowego materiału, ma znacznie uatrakcyjnić oraz przyspieszyć proces przyswajania nowego materiału
2. Cele innowacji
Głównym celem innowacji jest wprowadzenie nowego słownictwa i struktur gramatycznych z wykorzystaniem technik plastycznych, ponieważ aktywność plastyczna dzieci, ich chęć do wykonywania prac plastycznych jest naturalną cechą charakteryzującą uczniów klasy 3 szkoły podstawowej, którzy to będą odbiorcami innowacji. Celem zastosowania takiej formę przekazania wiedzy jest zwiększenie motywacji uczniów w procesie nauki języka
Cele szczegółowe:
• rozwijanie wyobraźni artystycznej
• dbałość o estetykę wykonania pracy,
• doskonalenie użycia technik plastycznych,
• integracja grupy i wzajemna pomoc w wykonaniu zadań,
• rozwój inteligencji artystycznej,
• rozwój kreatywności uczniów,
• doskonalenie sprawności umysłowej, poznawczej i manualnej

3. Spodziewane efekty

Zakładam, że wprowadzone działania przyniosą następujące korzyści:
W zakresie wiadomości:
• Poszerzenie zasobu słownictwa uczniów z języka angielskiego
W zakresie umiejętności uczniowie:
• Rozwiną umiejętność komunikatywnego wypowiadania się w języku angielskim
• Wyrobią umiejętność opisu otaczającej ich rzeczywistości ( szkoły, domu, itp.)
• Rozwiną poprawność gramatyczną oraz konstrukcję logiczną zdań tworzonych w języku obcym
• Zaprezentują wytwory własnej pracy
• Rozwiną kreatywność, umiejętności plastyczne
• Udoskonalą umiejętność wypowiadania się , wyrażania myśli i uczuć w języku angielskim
W zakresie postaw:
• Rozbudzenie ciekawości poznawczej

4. Sposoby ewaluacji

Ewaluacja innowacji będzie miała następujące formy:
• przeprowadzenie ankiety na koniec roku szkolnego na temat zajęć wśród uczniów uczestniczących w innowacji
• ocena atrakcyjności zajęć poprzez uczniów poprzez wręczenie nauczycielowi smutnych lub uśmiechniętych buziek pod koniec każdych zajęć
• obserwacja uczniów podczas zajęć i semestralna notatka na temat pracy uczniów
• prezentacja prac w formie wystawy pod koniec roku szkolnego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.