X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35946
Przesłano:

Alfabetyczne porządki z robaczkiem Dreptaczkiem. Scenariusz zajęć edukacyjnych z elementami Oceniania Kształtującego dla uczniów klasy II

Scenariusz zajęć edukacyjnych z elementami Oceniania Kształtującego dla uczniów klasy II

Temat: Alfabetyczne porządki z robaczkiem Dreptaczkiem.

Cele ogólne:
• Rozwijanie umiejętności układania liter alfabetu we właściwej kolejności.
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się alfabetem.
• Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupach.

Cele w języku ucznia:
• Przypomnisz sobie kolejność występowania liter w alfabecie.
• Poćwiczysz umiejętność układania wyrazów w kolejności alfabetycznej.

Metody pracy wg Okonia:
• asymilacji wiedzy:
- pogadanka
- wykład (wiersz)
• praktyczne:
- realizacji zadań

Elementy oceniania kształtującego:
• cele w języku ucznia,
• kryteria sukcesu (oczekiwania),
• zasada niepodnoszenia ręki,
• praca w grupach,
• losowanie patyczków,
• światła,
• samoocena

Formy pracy:
• zbiorowa jednolita
• grupowa jednolita
Kryteria sukcesu, czyli oczekiwania, co uczniowie będą potrafili po lekcji:

• Ułożysz po kolei litery występujące w polskim alfabecie.
• Ułożysz przynajmniej 6 wyrazów w kolejności alfabetycznej.

Środki dydaktyczne i materiały: kartki na stoliki z numerem każdej grupy, tabelka do zapisywania punktów, kredki dla każdej z grup; zapisane na kartkach: temat lekcji, cele lekcji, oczekiwania, zasady współpracy w grupie, minutnik; DO CZĘŚCI WSTĘPNEJ ZAJĘĆ: rysunek robaczka podzielony na fragmenty, z zapisanymi na odwrocie działaniami matematycznymi, wiersz własnego autorstwa pt.: „List robaczka Dreptaczka”, DO ZADANIA I dla każdej z 4 grup: koperta zawierająca 3 zdania zapisane na oddzielnych paskach papieru (Polski alfabet ma 32 litery. Polski alfabet ma 31 liter. Polski alfabet ma 30 liter.); DO ZADANIA II dla każdej z 4 grup: rysunek robaczka i 32 kubki jednorazowe z przyklejonymi do dna literami alfabetu; zapisany w tabeli alfabet z przyporządkowanymi do liter liczbami; DO ZADANIA III dla każdej z 4 grup: koperta z ośmioma wyrazami (arbuz, cebula, lalka, miska, parasol, słoik, znak, żaba); DO ZADANIA IV dla każdej z 4 grup: koperta z ośmioma wyrazami (beczka, bułka, kwiatek, igła, łódka, paczka, pudełko, walizka); DO EWALUACJI ZAJĘĆ: rysunki kciuków, kartoniki dla każdego dziecka: zielone, żółte, czerwone.

Przebieg zajęć:

Dzieci podzielone są na 4 grupy i siedzą przy stolikach.

Faza wprowadzająca (ok. 5min)

1. Zabawa matematyczna „Oblicz sumę lub różnicę liczb”.
Na tablicy umieszczone są kartki będące fragmentami obrazka, którego treść jest na razie dla dzieci niewidoczna. Na każdym z fragmentów obrazka zapisane jest działanie matematyczne na dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20. Nauczyciel losuje patyczek z imieniem i nazwiskiem dziecka. Jeśli uczeń wykona działanie w pamięci i poda prawidłowy wynik będzie mógł odsłonić fragment obrazka. Kiedy wszystkie działania zostaną rozwiązane, oczom dzieci ukarze się obrazek robaczka trzymającego list zaadresowany do dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 166 w Łodzi.

2. Odczytanie przez nauczyciela treści wiersza własnego autorstwa pt.: „List robaczka Dreptaczka”:
Kochane dzieci!
Jestem sobie robaczek Dreptaczek, co słynie z noszenia paczek.
Pewnego dnia niosłem kubeczki dla mej kochanej cioteczki Wandeczki.
Kubeczki na sobie literki miały i po kolei na mym grzbiecie stały.
Literek było trzydzieści dwie, „a” na początku, na końcu „żet”.
Kiedy tak szedłem ptaszki ćwierkały, że niosę na grzbiecie alfabet cały.Niestety idąc wpadłem do rzeczki i rozsypałem wszystkie kubeczki.Aby móc dalej do cioci wędrować, muszę swój bagaż uporządkować.Jak jednak sprawić, by kubki stały tak, by alfabet był znowu cały?Widząc tę szkołę pomyślałem, że dzieci poradzą sobie z tym doskonale.Dlatego proszę Was, drogie dzieci: Jeśli coś wiecie o alfabecie, ustawcie kubki na moim grzbiecie.
Z góry dziękuję. Robaczek Dreptaczek

Faza realizacyjna (ok. 30min)

1. Odczytanie tematu lekcji: „Alfabetyczne porządki z robaczkiem Dreptaczkiem.”

2. Podanie dzieciom celów lekcji i oczekiwań.

3. Zaproszenie uczniów do pracy w grupach i przypomnienie zasad współpracy. Poinformowanie dzieci, że będą wykonywały zadania w grupach, w określonym czasie. Jeśli dana grupa zakończy wykonywanie zadania przed czasem powinna zasygnalizować to podniesieniem rąk w górę, żeby nauczyciel mógł skontrolować poprawność wykonania zadania. Za poprawne wykonanie zadań każda z grup otrzyma punkty, które pod koniec lekcji zostaną zsumowane. Punktacji będzie podlegało nie tylko wykonanie zadań, ale także przestrzeganie zasad współpracy w grupie. Pokazanie wypisanych na kartce zasad:
a) Skupiamy się na wykonaniu zadania, nie marnujemy czasu.
b) Wszyscy angażujemy się w wykonanie zadania.
c) Pomagamy sobie, a nie przeszkadzamy.
d) Mówimy do siebie po cichu, nie krzyczymy.
Każda z grup rozpoczyna wykonywanie zadań mając na koncie 4 gwiazdki, oznaczające przestrzeganie wszystkich ustalonych zasad. W trakcie pracy dzieci, w przypadku nieprzestrzegania przez grupę poszczególnych zasad będą one wykreślane. Zachowanie przez grupę czterech gwiazdek gwarantuje otrzymanie pod koniec pracy 2 dodatkowych punktów. Uzyskanie przez grupę trzech gwiazdek zapewni jej 1 dodatkowy punkt pod koniec pracy. W przypadku pozostania na koncie grupy dwóch lub jednej gwiazdki, nie otrzyma ona żadnego dodatkowego punktu.
4. Zadanie I dla grup – „Ile liter ma polski alfabet?”
Każda grupa otrzymuje kopertę, w której znajdują się 3 zdania zapisane na oddzielnych paskach papieru:
1. Polski alfabet ma 32 litery.
2. Polski alfabet ma 31 liter.
3. Polski alfabet ma 30 liter.
Dzieci muszą przeczytać zdania i zdecydować, które z nich jest prawdziwe. Mają na to czas: 2 min. Na sygnał nauczyciela podnoszą do góry pasek papieru z właściwym zdaniem. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania I. Punktacja:
- za podniesienie do góry właściwego zdania - 1 pkt,
- za podniesienie do góry niewłaściwego zdania - 0 pkt.

5. Zabawa ruchowa „Alfabetyczna gimnastyka”.
Dzieci wspólnie z nauczycielem udają się na dywan i biorą udział w zabawie, którą poznały już wcześniej, podczas innych zajęć. Mówią głośno litery alfabetu i pokazują gest przypisany do każdej litery.

a - W pozycji stojącej wyciągnięcie prawej ręki w przód na wysokość pasa.
ą - W pozycji stojącej wyciągnięcie lewej ręki w przód na wysokość pasa.
b - W pozycji stojącej skrzyżowanie obu rąk na klatce piersiowej.
c - W pozycji stojącej położenie prawej ręki na prawym ramieniu.
ć - W pozycji stojącej położenie lewej ręki na lewym ramieniu.
d - W pozycji stojącej położenie obu dłoni na głowie.
e - W pozycji stojącej wyciągnięcie prawej ręki w górę.
ę - W pozycji stojącej wyciągnięcie lewej ręki w górę.
f - W pozycji stojącej klaśnięcie nad głową.
g - W pozycji stojącej ręce ze złożonymi dłońmi opuszczane są na wysokość pasa.
h - W pozycji stojącej położenie obu dłoni na biodrach – złapanie się pod boki.
i - W pozycji stojącej wyciągnięcie prawej ręki w bok.
j - W pozycji stojącej wyciągnięcie lewej ręki w bok.
k - Równoczesne uderzenie obiema dłońmi w biodra.
l - W pozycji stojącej wyciągnięcie prawej ręki w przód na wysokość klatki piersiowej.
ł - W pozycji stojącej wyciągnięcie lewej ręki w przód na wysokość klatki piersiowej.
m - Wykonanie przysiadu.
n - W przysiadzie klaśnięcie prawą dłonią w podłogę.
ń - W przysiadzie klaśnięcie lewą dłonią w podłogę.
o - W przysiadzie przeniesienie do tyłu prawej ręki.
ó - W przysiadzie przeniesienie do tyłu lewej ręki.
p - Wyprostowanie zgiętych nóg i przejście tym samym do siadu prostego podpartego.
r - W siadzie podpartym ponowne ugięcie nóg w kolanach.
s - W siadzie podpartym z nogami zgiętymi w kolanach stuknięcie prawą stopą w podłogę.
ś - W siadzie podpartym z nogami zgiętymi w kolanach stuknięcie lewą stopą w podłogę.
t - Przejście do siadu skrzyżnego.
u - W siadzie skrzyżnym przechylenie głowy w prawą stronę w bok.
w - W siadzie skrzyżnym przechylenie głowy w lewą stronę w bok.
y - W siadzie skrzyżnym kręcenie głową dookoła.
z - W siadzie skrzyżnym klaśnięcie prawą dłonią w prawe kolano i pozostawienie dłoni na kolanie.
ź - W siadzie skrzyżnym klaśnięcie lewą dłonią w lewe kolano i pozostawienie dłoni na kolanie.
ż - W siadzie skrzyżnym wyprostowanie pleców.

6. Zadanie II dla grup – „Pomoc robaczkowi”
Każda z grup otrzymuje od nauczyciela: rysunek robaczka Dreptaczka, którego ciało tworzą ponumerowane kółeczka od 1 do 32 oraz zestaw 32 jednorazowych kubków, na spodzie których znajdują się litery alfabetu. Zadaniem dzieci jest ułożenie kubeczków z literkami na grzbiecie robaczka, czyli na kółeczkach, w takiej kolejności, w jakiej litery występują w alfabecie. Na wykonanie zadania dzieci mają 4 minuty. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania II przez nauczyciela i przydzielenie punktów. Punktacja:
- za poprawne ułożenie 25-32 liter alfabetu - 3 pkt,
- za poprawne ułożenie 17-24 liter alfabetu - 2 pkt,
- za poprawne ułożenie 9-16 liter alfabetu - 1 pkt,
- za poprawne ułożenie 0-8 liter alfabetu - 0 pkt.
Powieszenie na tablicy alfabetu, zapisanego w tabeli, w której każdej literze odpowiada liczba od 1 do 32. Poproszenie dzieci o samodzielne poprawienie ewentualnych błędów.

7. Zadanie III dla grup – „Pierwsze litery w wyrazach”.
Każda z grup otrzymuje kopertę z ośmioma wyrazami. Zadaniem uczniów jest rozpoznanie pierwszych liter w wyrazach, zaznaczenie ich kolorową kredką, a następnie ułożenie każdego wyrazu przy kubku z taką samą literą, jaka została zaznaczona w wyrazie. Na wykonanie zadania dzieci mają 4 minuty. Sprawdzenie przez nauczyciela poprawności wykonania zadania III i przydzielenie punktów. Punktacja:
- za poprawne ułożenie 8 wyrazów – 3 pkt,
- za poprawne ułożenie 7 wyrazów – 2 pkt,
- za poprawne ułożenie 6 wyrazów – 1 pkt,
- za poprawne ułożenie 5-0 wyrazów – 0 pkt.

8. Skierowanie pytań do uczniów:
Nauczyciel zadaje pytanie, a następnie losuje patyczek z imieniem i nazwiskiem ucznia i prosi go o udzielenie odpowiedzi:
- Na co zwracaliście uwagę układając wyrazy przy kubkach? (Na pierwsze litery w wyrazach.)
- W jakiej kolejności ułożyliście wyrazy z koperty? (W kolejności alfabetycznej.)
- Na które litery zwrócilibyście uwagę, układając wyrazy w kolejności alfabetycznej, gdyby pierwsze litery w wyrazach były takie same? (Na drugie litery w wyrazach.)

9. Zadanie IV dla grup – „Wyrazy w kolejności alfabetycznej”.
Każda z grup otrzymuje kopertę z ośmioma wyrazami. Zadaniem uczniów jest rozpoznanie pierwszych liter w wyrazach, zaznaczenie ich kolorową kredką, a następnie ułożenie każdego wyrazu przy kubku z taką samą literą, jaka została zaznaczona w wyrazie. W przypadku wyrazów rozpoczynających się tą samą literą, uczniowie muszą zaznaczyć kolorem drugie z kolei litery w wyrazach. Na wykonanie zadania dzieci mają 4 minuty. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania IV i przydzielenie punktów. Punktacja:
- za poprawne ułożenie 8 wyrazów – 3 pkt,
- za poprawne ułożenie 7 wyrazów – 2 pkt,
- za poprawne ułożenie 6 wyrazów – 1 pkt,
- za poprawne ułożenie 5-0 wyrazów – 0 pkt.

10. Podsumowanie punktacji i ogłoszenie wyników.
Nauczyciel podaje liczbę punktów uzyskaną przez poszczególne drużyny.

Faza podsumowująca (ok.10 min)

1. Odniesienie do poszczególnych punktów oczekiwań.
Dokonywanie przez uczniów samooceny spełnienia podanych przez nauczyciela oczekiwań, poprzez podnoszenie kartek w trzech kolorach:
- zielonej, gdy ich zdaniem udało się im zrealizować dane kryterium,
- żółtej, gdy częściowo spełnili dane oczekiwanie,
- czerwonej, gdy według nich nie udało im się zrealizować danego kryterium.

2. Ewaluacja lekcji: „Robaczek”.
Ustawienie się dzieci na dywanie, przy obrazku przedstawiającym dłoń z kciukiem uniesionym w górę, jeśli zajęcia były dla nich interesujące. Ustawienie się dzieci na dywanie, przy obrazku przedstawiającym dłoń z kciukiem skierowanym w dół, jeśli zajęcia nie spełniły ich oczekiwań.

3. Podziękowanie uczniom za aktywny udział w zajęciach i pożegnanie się.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.