X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35892
Przesłano:

Ułamki zwykłe - przypomnienie wiadomości z kl 4. Scenariusz lekcji matematyki

Przykład konspektu lekcji

Klasa:V Data:10.11.2017 Nauczyciel: Agata Mikołajczyk

Temat:.Ułamki zwykłe – przypomnienie wiadomości z klasy czwartej.
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą lub innym przedmiotem: Temat był realizowany podczas lekcji matematyki w klasie 4.

Cele lekcji (nauczyciela):
1.Uczeń rozróżnia licznik, mianownik ułamka,
2.Uczeń rozumie pojęcie ułamka jako części pewnej całości.
3.Uczeń rozpoznaje ułamki właściwe, niewłaściwe, liczby mieszane.
4. Uczeń zapisuje liczby naturalne i liczby mieszane jako ułamki niewłaściwe i zamienia ułamki niewłaściwe na liczby mieszane lub całości.

Cele sformułowane w języku ucznia:
1.Umiem wskazać w ułamku licznik i mianownik i potrafię wyjaśnić znaczenie liczb w nich występujących.
2.Potrafię zapisać przy pomocy ułamka jaka część całości została zamalowana lub nie.
3.Umiem rozpoznać ułamki właściwe, niewłaściwe i liczby mieszane.
4.Potrafię zamienić całości i liczby mieszane na ułamek niewłaściwy i ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną.
„Nacobezu” – „ na co będę zwracał uwagę”:
Uczeń zapisuje ułamek jako część całości i zamienia liczby mieszane i liczby
naturalne na ułamki niewłaściwe oraz ułamki niewłaściwe na liczby mieszane.
Metody prowadzenia lekcji i aktywności uczniów: metody aktywizujące:praktycznego działania,pokaz, swobodnej wypowiedzi, dyskusji, praca w parach.
Forma sprawdzenia osiągnięcia celu: uczeń uczestniczy w dyskusji,uzupełnia wypowiedzi kolegów, wykonuje poprawnie zadania.

Kluczowe pytania do uczniów:
1.W jakich sytuacjach w życiu codziennym mamy stycznośc z ułamkami zwykłymi?
2. Jak przy pomocy trzech cięć podzielić tort na 8 jednakowych kawałków?
3. Jak zapisać w postaci ułamka o mianowniku 2 , 3, 4...10, jedną całość?
Przebieg zajęć:
1. Zapisanie tematu lekcji, podanie celów lekcji jezyku ucznia.
2. Nauczyciel prosi ucznia o podanie przykładu ułamka i na jego podstawie wspólnie z uczniami ustala gdzie znajduje się licznik, mianownik ułamka i o czym informują liczby zapisane w liczniku i mianowniku ułamka.Omówienie kilku innych przykładów ( np. jak rozumieć ułamek 1/2 ,3/4, 8/11)
3. Uczniowie zapisują w zeszycie zadanie 1. Dokończ zdania:
Ułamki właściwe to .............................podaj 3 przykłady.
Ułamki niewlaściwe to:.................................podaj 3 przykłady.
Liczby mieszane to:.................................podaj 3 przykłady.
4. Pytanie otwarte: Czy w życiu codziennym spotykamy się z ułamkami zwykłymi? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach? ( mowie potocznej, w przepisach np. ¾ szklanki cukru, w prasie i telewizji np. 1/5 ludności świata itp..gdy pizze trzeba podzielić na równe części między gości lub czekoladę itp..
Zapisanie ułamka
½ - połowa,
1/3- trzecia część
¼-ćwierć, ćwiartka
1/5- piąta część,
1i1/2- półtora
5. Zapisywanie ułamków jako częsci całości - wykonanie zad z zeszytu cwiczeń str 54 zad 1,2 (ocena koleżeńska).
6. Dyskusja: Jak przy pomocy trzech cięć podzielić tort na 8 jednakowych kawałków? – praca w parach.
7. Zamiana liczb mieszanych i całości na ułamki niewłaciwe oraz ułamków niewlaściwych na liczby mieszane
Pytanie :Jak jedną całość przedstawić w postaci ułamka o mianowniku 2, 3 , 4 ?
A jak to zrobic gdy mamy 2, 3 , 4 całości? - uzupełnianie przez uczniów karty pracy oraz ich omówienie.
Wykonanie dodatkowych przykładów w zeszycie przedmiotowym zapisanych na tablicy przez nauczyciela.
8. Podsumowanie lekcji i zadanie pracy domowej.
Materiały i pomoce dydaktyczne: tablica informacyjna o ułamkach, zeszyt cwiczeń, karty pracy, komputer i tablica multimedialna, tablica tradycyjna,

Praca domowa:
Wykonanie zadańz zeszytu ćwiczeń 55 i 56 zad 3 – 8.
Praca domowa dla dociekliwych ( dodatkowa)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.