X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35859
Przesłano:

Chłopcy a dziewczyny - różnice i podobieństwa. Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. 5

Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie 5 szkoły podstawowej

Pomysł na lekcję był wynikiem potrzeb klasowych. Jestem wychowawcą klasy piątej w składzie dziesięciu chłopców i dziewięciu dziewczynek. Zauważyłam, że dziewczęta i chłopcy w mojej klasie bardzo się od siebie izolują, nie chcą ze sobą siedzieć w jednej ławce, pracować w grupie mieszanej pod względem płci, nawet przy wigilijnym stole siedzieli po jednej stronie chłopcy, a po drugiej dziewczęta. Chciałam poprzez zabawę pokazać im różnice między jedna a druga płcią, ale jednocześnie pokazać, że w kwestiach zasadniczych zarówno chłopcy i dziewczyny myślą podobnie: każdemu zależy na tym aby być lubianym, dobrze postrzeganym w otoczeniu, nikt nie lubi krytyki a więzi koleżeńskie to coś bezcennego.
Temat lekcji : Chłopcy a dziewczyny – różnice i podobieństwa.
Cele
Cel główny:
Lepsze wzajemne poznawanie się uczniów klasy, integracja klasy.
Cele szczegółowe:
-nazwanie, uświadomienie różnic w sposobie zachowania dziewcząt i chłopców, związane z różnymi etapami rozwoju obydwu płci,
-pokazanie pozytywnych stron obecności zarówno chłopców jak i dziewcząt w klasie,
- zacieśnienie więzi koleżeńskich w klasie.
Metody pracy
-praktyczna - realizacja zadań wytwórczych
-asymilacja wiedzy - pogadanka
-obserwacja
Materiały potrzebne do lekcji:
-duże arkusze papieru, kolorowe mazaki, małe karteczki dla każdego ucznia, dwa woreczki,
kartki z pytaniami – załącznik nr 1

Przebieg lekcji:
1.Uczniowie otrzymują małe karteczki na których zapisują swoje imię i nazwisko- karteczki są składane na cztery części i wędrują odpowiednio karteczki z nazwiskami chłopców do woreczka „Chłopcy”, a karteczki z nazwiskami dziewcząt do woreczka „ Dziewczyny”.

2.Nauczyciel dzieli klasę na grupę chłopców i dziewcząt i przydziela im zadanie:
Na tablicy wieszamy dwa arkusze papieru z rysunkiem „ludka” (można wykonać samemu w programie Word.
Jeden Ludek ma otrzymać imię żeńskie wybrane przez chłopców, a drugi męskie wybrane przez dziewczęta).
Zadaniem chłopców jest ubrać ludka dziewczynkę, a zadaniem dziewcząt jest ubrać ludka chłopaka, tak aby podobał się płci przeciwnej.
Uczniowie podchodzą do arkusza w dwóch rządkach i przyjmujemy zasadę, ze jedna osoba dorysowuje jeden element np.: oczy, nos, uszy, itd., uczniowie podchodzą tak długo aż ludek zostanie ubrany.

3.Po zakończeniu pracy omawiamy rysunki, nauczyciel pyta obydwie strony o refleksje dotyczące rysunków.

4.Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z pytaniami – załącznik nr1.
Uczniowie czytają swoje odpowiedzi.

5.Nauczyciel prowadzi z uczniami rozmowę na temat tego jakie zachowania są typowe dla chłopców a jakie dla dziewcząt w ich wieku, jakie mogą być przyczyny różnic w zachowaniu chłopców i dziewcząt, czy jest możliwa przyjaźń miedzy chłopakiem a dziewczyną.

6.Zakończenie lekcji: Nauczyciel prosi dziewczęta o wylosowanie karteczki z woreczka „Chłopcy”, a chłopców o wylosowanie karteczki z woreczka „Dziewczyny”.
Uczniowie otrzymują zadanie: „Zrób cos miłego w ciągu najbliższego tygodnia dla wylosowanej osoby”.

Lekcja wzbudziła duże zainteresowanie uczniów, najbardziej podobała im się część „ubierania ludka”. Chłopcom nie do końca podobał się wytwór swojej pracy, chcieli poprawić rysunek stworzonej przez siebie Ani, co dowiodło moich przypuszczeń, ze jednak zależy im na opinii dziewcząt, podobnie jak dziewczęta stwierdziły iż za bardzo „ozdobiły swojego Jasia” co nie podobało się chłopcom. Lekcja poprawiła relacje w klasie, a dla mnie była cennym źródłem obserwacji zachowań moich uczniów i okazją do lepszego ich poznania.

Załącznik nr 1
Kopia dla dziewcząt

1. Co mi się podoba / imponuje u chłopców? Proszę się skoncentrować na cechach charakteru.

2. Jakie zachowania chłopców mnie drażnią?

4. Chłopcy z naszej klasy są super, bo....................

Kopia dla chłopców

1. Co mi się podoba / imponuje u dziewcząt? Proszę się skoncentrować na cechach charakteru.

2. Jakie zachowania dziewcząt mnie drażnią?

4. Dziewczyny z naszej klasy są super, bo..........

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.