X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35730
Przesłano:

Iść naprzód z nadzieją - Dzień Papieski

Wstęp
Tegoroczny XVII Dzień Papieski obchodzimypod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Jest to cytat z Listu Apostolskiego Novo Millenio Ineunte. Św. Jan Paweł II wyraźnie odwołuje się w nim do nadziei:

„Syn Boży, który z miłości do człowieka przyszedł na świat dwa tysiące lat temu, także dzisiaj prowadzi swoje dzieło: musimy mieć przenikliwy wzrok, aby je dostrzec, a nade wszystko wielkie serce, abyśmy sami stawali się jego narzędziami. Czyż nie po to właśnie obchodziliśmy Rok Jubileuszowy, aby na nowo zaczerpnąć z tego żywego źródła naszej nadziei? Dzisiaj Chrystus, którego kontemplujemy i miłujemy, wzywa nas, byśmy wyruszyli w drogę: „Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19) Ten misyjny mandat wprowadza nas w trzecie tysiąclecie, wzywając nas, byśmy naśladowali entuzjazm pierwszych chrześcijan: możemy liczyć na moc tego samego Ducha, który został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy, a dzisiaj przynagla nas, abyśmy wyruszyli w dalszą drogę pokrzepieni nadzieją, która „zawieść nie może” (Rz 5, 5)”.

Dzisiaj, po 16 latach, te słowa nie straciły nic ze swej aktualności. Wydaje się nawet, że stają się aktualnym przynagleniem.
Piosenka: Fundament
Osoba 1
W Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1995r. św. Jan Paweł napisał: „Umocniony pewnością, że zło nie zwycięży, chrześcijanin żywi niezłomną nadzieję, która go podtrzymuje w krzewieniu sprawiedliwości i pokoju. Mimo grzechów osobistych i społecznych, których ślady noszą ludzkie działania, nadzieja nadaje wciąż nowy rozmach wysiłkom na rzecz sprawiedliwości i pokoju, wraz z ugruntowaną ufnością w możliwość zbudowania lepszego świata”. Papież przypomniał nam, że nasza nadzieja może zmienić świat, może uczynić go lepszym, bardziej Bożym.

Osoba 2
Natomiast w Częstochowie w 1987r. Jan Paweł II powiedział: „Co to jest nadzieja? Co ona znaczy? Znaczy: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21). Zło można zwyciężać. To jest właśnie siła nadziei”. I dalej: „Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”. Nadzieja pozwala nam czynić dobro, nawet wtedy, gdy sami doświadczamy zła, bólu, cierpienia. Aby tak było potrzeba, by nasza nadzieja z każdym dniem stawał się coraz większa. Aż do momentu, kiedy już nic nie będzie mogło jej złamać.

Piosenka: Z tej ziemi
Osoba 3
Szczególną uwagę św. Jan Paweł II kierował w stronę ludzi młodych, których nazywał przyjaciółmi. W liście do młodych Parati semper to właśnie do nich napisał: „Nadzieja zaś jest zawsze związana z przyszłością, jest oczekiwaniem "dóbr przyszłych". Jako cnota "chrześcijańska" jest ona związana z oczekiwaniem tych dóbr wiecznych, które Bóg przyobiecał człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Równocześnie zaś ta nadzieja jako cnota "chrześcijańska" i "ludzka" zarazem, jest oczekiwaniem dóbr, które człowiek wypracuje, korzystając z talentów danych mu przez Opatrzność”.

Osoba 4
W Paryżu mogliśmy usłyszeń słowa: „Miłość jest najdoskonalszym świadectwem, które otwiera człowieka na nadzieję. Służba braciom przemienia życie: ukazuje, że nadzieja i braterstwo są silniejsze od wszelkiej pokusy rozpaczy”. Wypowiadając je papież przypomniał jak wielkie znaczenie dla nadziei ma służba, szczególnie tym najbardziej potrzebującym.

Osoba 5
W Adhortacji Apostolskiej Pastores gregis czytamy: „Nadzieja, szczególnie w czasach narastania niedowiarstwa i obojętności, jest bowiem ważną podporą dla wiary i skuteczną zachętą dla miłości. Czerpie ona swoją siłę z pewności, że Bóg pragnie zbawić wszystkich (por. 1 Tm 2, 3), oraz z ciągłej obecności Pana Jezusa, Emmanuela — Boga zawsze z nami, aż do skończenia świata (por. Mt 28, 20)”. Nadzieja daje nam pewność bliskości Pana. To dzięki niej może wzrastać nasza wiara i miłość. Niech wspólny śpiew piosenki, którą nasz papież tak chętnie śpiewał będzie naszym dziękczynieniem za dar jego osoby i posługi dla dobra całego Kościoła

Piosenka: Barka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.