X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35669
Przesłano:

Poznajemy Słońce i planety Układu Słonecznego - scenariusz zajęć z przyrody w klasie VI

1. Temat lekcji: Poznajemy Słońce i planety Układu Słonecznego
Data odbycia zajęć: 8.09.2017
Klasa : 6
Miejsce zajęć: sala lekcyjna
Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna
Cele lekcji:
Wiedza: Uczeń zna:
- nazwy planet Układu Słonecznego
Umiejętności: Uczeń potrafi:
- porządkować planety według odległości od słońca
Metody pracy: słowna: mini wykład, pogadanka wstępna, pogadanka wprowadzająca nowy materiał, pogadanka syntetyzująca, pokaz planszy w podręczniku planet od Słońca.
Formy pracy: jednolita, oparta na działalności praktycznej: problemowa, praca metodą quizu
Środki dydaktyczne: prezentacja, quiz – pytania do rozwiązania w ramach prezentacji, laptop, projektor, podręcznik, zeszyt ćwiczeń


Przebieg lekcji:
Faza wstępna
1. Czynności organizacyjno-porządkowe – powitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności
2. Podanie tematu lekcji
3. Przedstawienie celów lekcji
Faza realizacyjna:
1. Pogadanka wstępna i wprowadzająca do tematu
2. Mini wykład na wyżej wymieniony temat
3. Polecenie uczniom przepisanie treści slajdów do zeszytu przedmiotowego
uczniowie przepisują
4. Pokaz na slajdzie Słońca
5. Pokaz na slajdzie planet krążących wokół Słońca
6. Uczniowie obserwują
7. Na koniec wykładu przeprowadzenie quizu do tematu
8. Aktywność uczniów na lekcji – ocena aktywności w formie plusów za poprawną odpowiedź do quizu
9. Zapisanie plusów za aktywność w zeszycie
10. Pogadanka syntetyzująca temat lekcji
11. Zadanie pracy domowej w formie pytań:
Wymień ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny
Wymień Planety Układu Słonecznego od położonej najbliżej Słońca do najdalszej
12. Polecenie uczniom pracy domowej w formie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń: do tematu nr 5 s.10 na wyższą ocenę (do celującej włącznie)
Faza podsumowująca:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe (odłączenie laptopa, wyłączenie projektora, uporządkowanie miejsca pracy, pożegnanie uczniów)

Załączniki:
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA, QUIZ DO ROZWIĄZANIA – W RAMACH PRAZENTACJI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.