X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35608
Przesłano:

Egzamin poprawkowy w klasie 6

Imię i nazwisko ucznia : ........................................

PYTANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO
W KLASIE VI NP. PODRĘCZNIKA ,,MIĘDZY NAMI”

CZĘŚĆ PISEMNA
1.Napisz plan ogólny do tekstu ,,Święty Wojciech” (str. 114). 5 P
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

2. Wypisz elementy świata przedstawionego . 3 p
........................................
........................................

3. Napisz krótkie streszczenie tekstu ,,O złodzieju”. Oceń dwoma słowami głównego bohatera. 7 p
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

4. Wypisz z tekstu ,,Ucieczka” (str. 209) 6 linijek dialogu. 4 p
........................................
........................................
........................................
........................................

5. Opisz budowę ,,Hymnu harcerskiego” (str. 198) 4 p
........................................

6. Kim są ludożercy w wierszu ,,List do ludożerców”? Wypisz 4 polecenia, które kieruje do nich podmiot liryczny. 6 p
........................................

7.Na podstawie tekstu ,,Córka Czarownic” i ilustracji str. 257 opisz Luelle. 6 p
........................................

8. Dopisz wyrazy pokrewne do słów: 3 p
szkoła - ..................... .............................. .......................
sport - ....................... .............................. .......................

9. Dopisz wyrazy bliskoznaczne do słów: 2 p
samochód - .......................... ............................
dobry - .......................... ............................

10. Rzeczowniki to nazwy ........................................ 6 p
Odpowiadają na pytanie ..................................... .
Czasowniki to nazwy ........................................ .
Odpowiadają na pytanie ........................................
Przymiotniki to nazwy ........................................
Odpowiadają na pytanie ........................................ .

11. Podkreśl orzeczenia dwoma kreskami, a podmioty jedną. 2 p
Wczasowicze pierwszego turnusu mają od rana piękną pogodę.
Nasi chłopcy kolejny mecz znów wygrali.

12. Podkreśl orzeczenia. Wpisz, czy jest to zdanie pojedyncze czy złożone. 4 p
W ciemnym lesie rosły sosny, które sięgały chmur. (zdanie ..................)
Ich gałęzie chwiały się na wietrze, ale nieznacznie. ( zdanie ...................)
Pnie od północy porastał mech. (zdanie .................)

Razem 52 p
Uczeń powinien uzyskać 36 p.

Imię i nazwisko ucznia : ........................................

CZĘŚĆ USTNA

1. Wskaż elementy fantastyczne w micie o królu Midasie. 3 p

2. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej słowa ,,ciekawa książka”. 7 p

3. Odmień przez osoby i liczby w czasie przeszłym, w rodzaju żeńskim czasownik ,,pisać”. 4 p

4.W prostych słowach przedstaw przedstaw rozwój akcji w czytance 10 p
pt. ,,W sercu Czarnego Młyna”. Jaki problem został tu poruszony?

5. Podaj zasady pisowni ,,ó” i ,,ch”. 6 p

6. Jaki główny środek poetycki występuje w wierszu ,,Na lipę”, 6 p
a jaki w ,,Pieśni o żołnierzach z Westerplatte”? Podaj przykłady z wierszy
i ich rozumienie.

Razem 36 p.
Uczeń powinien uzyskać 18 p.

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU POPRAWKOWEGO

1. Imię i nazwisko ucznia: ........................................
2. Przedmiot: język polski
3. Skład komisji ........................................
........................................
........................................
4. Termin egzaminu .................................
5. Informacja o wyniku w części pisemnej: ........................................
6. Informacja o odpowiedziach ustnych ucznia.

1. Wskaż elementy fantastyczne w micie o królu Midasie. 3 p
........................................
........................................
2. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej słowa ,,ciekawa książka”. 7 p
........................................
........................................

3. Odmień przez osoby i liczby w czasie przeszłym, w rodzaju żeńskim
czasownik ,,pisać”. 4p
........................................
........................................

4.W prostych słowach przedstaw przedstaw rozwój akcji w czytance 10 p
pt. ,,W sercu Czarnego Młyna”. Jaki problem został tu poruszony?
........................................
........................................

5. Podaj zasady pisowni ,,ó” i ,,ch”. 6 p
........................................
........................................

6. Jaki główny środek poetycki występuje w wierszu ,,Na lipę”, 6 p
a jaki w ,,Pieśni o żołnierzach z Westerplatte”? Podaj przykłady z wierszy
i ich rozumienie.
........................................
........................................
Informacja o wyniku w części ustnej ........................................

8.Ocena ustalona przez komisję:.....................................
9. Decyzja komisji: ........................................
........................................

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA NAUCZYCIELA

CZĘŚĆ PISEMNA
1.1.Święty Wojciech przybył w 997 r w okolice Gdańska.
2. Misjonarz głosił Pomorzanom Słowo Boże.
3. Poganie zbudowali na górze kapliczkę.
4.Święty Wojciech w czasie drogi do Prus został zamordowany.
5 Przyjaciele złożyli jego ciało na górze.
6. Chłopu przyśnił się męczennik i przekazał prośbę do księcia Bolesława.
7.Bolesław posłał ludzi po ciało.
8. Zabrakło złota i pieniędzy na wykupienie.
9. Dwa grosze staruszki przeważyły szalę z ciałem.
10.Bolesław pochował ciało Wojciecha w katedrze w Gnieźnie.

2. Czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia, narrator.

3.W Gdańsku skazano na śmierć złodzieja, któremu udowodniono kradzież konia. Skazanemu przysługiwało spełnienie ostatniej prośby. Poprosił on księdza, aby mógł raz jeszcze stanąć przed Radą miasta. Kazał się zawieźć do Bramy Oliwskiej. Tam z muru wyjął grudkę złota, którą wcześniej pewnie komuś ukradł. Tą grudkę należało zakopać w ziemi, aby wyrosło z niej złotodajne drzewo. Pod warunkiem, że zrobi to ten, kto ma czyste sumienie. Nie mieli go burmistrz, skarbnik, podskarbi i mnich. Skazany uznał, że powinni jak on zawisnąć na szubienicy, skoro skalali się kradzieżą. W tej sytuacji burmistrz kazał złodziejowi zdjąć kajdany. Skazany był bardzo sprytny i przebiegły.

5.Słowa hymnu napisał I. Kozielewski i O. Drahonowska. Tekst składa się z 2 zwrotek. Zwrotki są czterowersowe. Są rymy: oddamy- bramy, żyć- idź, krusz- służ, trud- ród. Zwrotki są różnej długości.

6. Ludożercy to ludzie, którzy pogardzają innymi, wykorzystują ich, są obojętni na ich cierpienie i potrzeby, to egoiści.
- nie patrzcie wilkiem na człowieka, poczekajcie chwilę, nie depczcie słabszych, nie zgrzytajcie zębami, posuńcie się trochę, ustąpcie, nie wykupujcie wszystkich świec,
nie mówcie odwróceni tyłem: ja, moje, nie zjadajmy się.

7. Luelle jest zapowiedzianą przez tajemniczą Pieśń Jedyną przyszłą władczynią Wielkiego Królestwa, którym od 777 lat rządzą Najeźdźcy. Jej wychowaniem i przygotowaniem do objęcia tronu zajmowały się Czarownice. Niestety Święty Kamień odrzucił L. Z powodu skazy. Aby ją usunąć dziewczyna udaje się na Pustynię. Tam opiekuje się cierpiącymi. Uzyskuje moc uzdrawiania dzięki miłości do nich. Jest delikatna i ma nieśmiały uśmiech na ustach. To młoda, piękna i wrażliwa kobieta, o dobrym sercu.
8. szkoła - szkolny, szkolić, szkółka sport – sportowy, sportowiec, sportsmenka,
9. auto, pojazd wspaniały, miły
CZĘŚĆ USTNA

2.Wszystko, czego dotknął Midas, zmieniało się w złoto.
Na głowie M. wyrosły ośle uszy, bo nie słyszał dźwięków harfy boga Apollina.

4. W Młynach dochodzi do wielu tajemniczych zdarzeń. Giną sprzęty domowe, a nawet wszyscy dorośli. Iwo, Mela, ich przyjaciele pod opieką Babki udają się do ruin dawno spalonego młyna. W środku Czarnego Młyna wokół pompy wirują różne przedmioty. Młyn wyssał całą energię z okolicy. Na platformie stali dorośli i mechanicznie przerabiali zwykłe domowe urządzenia w niebezpieczną broń. Atakują dzieci w imieniu Czarnego Młyna. Próbuje ich powstrzymać Babka. Czytanka ukazuje zniewolenie człowieka i walkę ze złem.

6.W wierszu pt. ,,Na lipę” lipa jest uosobiona, bo w imieniu gospodarza zwraca się do przechodnia: ,,Gościu, siądź pod mym liściem”, zaprasza do odpoczynku w swoim cieniu, mówi o swoich zaletach.
W wierszu ,,Pieśń ...” zastosowano przenośnię ,,prosto do nieba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte”, aby podkreślić bohaterstwo żołnierzy, którzy za poświęcenie znaleźli się w niebie. Przenośnia ,,W środek Warszawy spłyniemy w dół” oznacza, że ich czyn ma podnieść na duchu Polaków w trudnych chwilach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.