X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3551
Przesłano:

Arkusz kalkulacyjny - podstawy programu Microsoft Office Excel. Scenariusz lekcji informatyki w klasie VI

1. Klasa – przedmiot
klasa VI szkoły podstawowej - informatyka
2. Temat: Arkusz kalkulacyjny – podstawy programu Microsoft Office Excel
3. Realizowane treści programowe:
Kształtowanie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym.
Zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami związanymi z arkuszem kalkulacyjnym.

4. Cele operacyjne:

a) uczeń zapamięta:
- uczeń zapamięta pojęcia: komórka, adres komórki, formuła,
- uczeń zapamięta elementy budowy programu Microsoft Office Excel,

b) uczeń zrozumie:
- uczeń rozumie czym jest arkusz kalkulacyjny,
- uczeń rozumie, w jaki sposób należy wprowadzać dane i formuły do arkusza,

c) uczeń zastosuje wiadomości w sytuacjach typowych:
- uczeń potrafi uruchomić arkusz kalkulacyjny,
- uczeń potrafi wprowadzić do arkusza tabelę z danymi,
- uczeń potrafi napisać formułę obliczającą sumę komórek,
- uczeń potrafi poruszać się po skoroszycie

d) uczeń zastosuje wiadomości w sytuacjach problemowych:
- uczeń potrafi napisać formuły obliczające różnicę, iloczyn, iloraz

5. Jakie postawy będą kształtowane i pogłębiane:
Uczeń rozumie potrzebę korzystania z arkusza kalkulacyjnego do nauki przedmiotów szkolnych.

6. Metody pracy:
- instruktaż,
- pogadanka,
- ćwiczenia uczniów,

7. Środki dydaktyczne:
- zestaw komputerowy,
- program Microsoft Office Excel i program Arkusz

8. Literatura:
- Podręcznik Informatyka 2000

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Czynności wstępne lekcji

Powitanie uczniów i sprawdzenie listy obecności uczniów.
Zapoznanie uczniów z tematem lekcji i etapami jego realizacji.
Uświadomienie uczniom celu lekcji.

II. Wstęp

Na dzisiejszych zajęciach rozpoczynamy pracę w arkuszu kalkulacyjnym. Jest to program, dzięki któremu użytkownik może wprowadzać do komputera różnego typu dane, przechowywać je, gromadzić w tabelach, a przede wszystkim przeprowadzać na nich wszelkiego rodzaju obliczenia.

III. Wprowadzenie do tematu

Arkusz przypomina dużą kartkę, podzieloną poziomymi i pionowymi liniami na kolumny, wiersze i komórki.
Do każdej komórki użytkownik może wpisać tekst, liczbę lub wyrażenie (wzór), którego wartość należy obliczyć.
Do obliczeń nie trzeba żadnych dodatkowych narzędzi. Arkusz jest sam w sobie elektronicznym liczydłem o ogromnych możliwościach. Są one o wiele większe niż możliwości kalkulatora, a jednocześnie w arkuszu użytkownik może wykonywać obliczenia w dużo wygodniejszy sposób. Najpopularniejszym arkuszem kalkulacyjnym jest Microsoft Office Excel.

IV. Zapoznanie uczniów z podstawową budową arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel

Uruchomienie programu Arkusz.
Wyjaśnienie podstawowych terminów tj.: pasek menu, przyciski sterujące, paski narzędzi, pole nazwy, pasek formuły, kolumny i wiersze, aktywna komórka, obszar roboczy arkusza, paski przewijania okna arkusza, przyciski przewijania zakładek arkuszy, zakładki arkuszy, pasek stanu.
Wykonanie podstawowych czynności w arkuszu kalkulacyjnym tj.: wpisanie tekstu i liczb do poszczególnych komórek, zaznaczenie bloku komórek, zmiana nazwy arkusza, dodanie arkusza, uporządkowanie arkuszy, usuniecie arkusza czy zapisanie pliku.

V. Ćwiczenia w programie Microsoft Office Excel.
a. Wspólne wykonanie kilku ćwiczeń mające na celu zapoznanie uczniów z seryjnym wypełnianiem komórek danymi oraz tworzeniem tabel w arkuszu i tworzeniem formuł.
 Zadanie Przeciąganie – seryjne wypełnianie komórek danymi
 Zadanie Zawody – utworzenie tabeli danych i wpisanie prostych formuł
b. Samodzielna praca uczniów (uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia kart ćwiczeń)

VI. Czynności końcowe – podsumowanie wiadomości.
Rozdanie uczniom wydrukowanych notatek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.