X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35370
Przesłano:

Karnawał - poznajemy tradycje karnawałowe w innych krajach. Konspekt zajęć

KONSPEKT ZAJĘĆ W GRUPIE WYCHOWAWCZEJ III

Temat: ,,Karnawał - poznajemy tradycje karnawałowe w innych krajach ”
Prowadzący: mgr Teresa Duławska
Uczestnicy : wychowankowie grupy wychowawczej III
Data : 20.02.2017
Miejsce zajęć: sala 56
Czas zajęć: 50 min
Cel ogólny:
- poznanie tradycji związanych z karnawałem w innych krajach - Francja, Niemcy, Włochy

Cele operacyjne:

Wychowanek zna:
- podstawowe wiadomości na temat karnawału ,
- znaczenie pojęć charakteryzujących karnawał we Francji,Niemczech,Włoszech,
Wychowanek rozumie:
- polecenia wychowawcy,
- wychowanek rozumie słowo „karnawał”, wie co ono oznacza,
- wie jakie przedmioty potrzebne są na balu,
Wychowanek potrafi:
- przeczytać tekst
- wypowiadać się pełnymi zdaniami na temat karnawału
- rozwiązywać zagadki słowne, krzyżówkę z hasłem
- dobierać właściwe elementy rymowanki- zgadywanki
- wyjaśnić pojęcia związane z karnawałem
- potrafi wykonać maskę karnawałową
- potrafi bawić się przy muzyce
- używa zwrotów grzecznościowych
Cele wychowawcze:
- wdrażanie do swobodnych wypowiedzi na temat karnawału,
- tworzenie pozytywnej atmosfery podczas zajęć

Cele rewalidacyjne :
- wyzwalanie aktywności twórczej wychowanka,
- stymulowanie i usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej,
- usprawnianie sprawności manualnej

Metody: Podział wg Cz. Kupisiewicza
- metody oparte na słowie,
- metody oparte na obserwacji,
- metody oparte na praktycznej działalności wychowanków

Forma zajęć:
-indywidualna,
- grupowa

Środki dydaktyczne:
-tekst wiersza „ Karnawał” – D.Gellner , rozsypanka wyrazowa ,tekst o teksty zagadek ,krzyżówka z hasłem„ Karnawał”, słownik wyrazów obcych, ilustracje z napisami do globalnego czytania (maska, serpentyny, balon, sala balowa ,), ilustracja przedstawiająca bal karnawałowy, kaseta z muzyką, odtwarzacz płyt, płyta z nagraniami „Niech żyje bal” i „Zuzanna” ,wzór maski weneckiej, kartony,nożyczki, klej ,kolorowe wycinanki ,farby tasiemka.

Przebieg zajęć:

I WPROWADZENIE

1.Powitanie – przedstawienie tematyki zajęć
- przeczytanie wiersza „ Karnawał” D. Gellner
- wysłuchanie piosenki „Niech żyje bal”
2. Oglądanie i omawianie ilustracji o tematyce karnawałowej

II CZĘŚĆ GŁÓWNA
3. Pogadanka na temat
- swobodne wypowiedzi uczestników zajęć na temat karnawału
- wymienianie charakterystycznych cech karnawału
4. Rymowanki- Zgadywanki ,zagadki o karnawale .
Wychowawca pokazuje rymowankę . Chłopcy wybierają z rymowanki nazwy postaci karnawałowych i umieszczają w diagramie w takiej kolejności w jakiej występują w rymowance. Wychowawca podaje tekst z zagadkami- wychowankowie czytają i odpowiadają .Następnie układają rozsypankę wyrazową.
5. Rozwiązywanie krzyżówki tematycznej z hasłem
Wspólne rozwiązywanie i zapisywanie ,odczytanie hasła „karnawał”.
Odszukanie hasła „karnawał” w słowniku wyrazów obcych.
6. Zabawy ruchowe –
*„Tunel”.
Wychowankowie ustawiają się dwójkami tworząc tunel z rąk (tak jak w polonezie). Jedna w osoba biegnie od końca tunelu do początku. W czasie przejścia przez tunel musi wybrać jedną osobę i dalej biegnie z nią, stając na początku tunelu jako pierwsza para. Natomiast osoba, która straciła parę biegnie na koniec i znów przemierza tunel w poszukiwaniu kolejnego partnera itd.
* Swing w uliczce” („Zuzanna”) taniec
*Marsz przebierańców
Chłopcy stoją w kręgu, w tle leci skoczna muzyka. Wszyscy idą w kole tańcząc do owej muzyki. Każde dziecko ma zawieszoną na plecach kartkę z nazwą stroju przebierańca , Wychowawca wywołuje kolejne nazwy . Zadaniem wywołanego jest wejść do środka koła i naśladować ruchy – reszta grupy naśladuje osobę będącą w środku.
7. Aktywność twórcza wychowanków
- omówienie techniki plastycznej ,
- wykonywanie masek karnawałowych wg swojego pomysłu, odwzorowywanie maski

III PODSUMOWANIE
8. Wystawka i omówienie wykonanych prac - pochwały słowne dla aktywnych wychowanków ,słodkie nagrody
9. Ewaluacja - ocena zajęć przez wychowanków
10. Sprzątanie miejsc pracy
11. Zakończenie zajęć, pożegnanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.