X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35350
Przesłano:

Projekt czytelniczy

Projekt czytelniczy „Biblia na każdy dzień”

Pismo Święte jest jedną z najstarszych ksiąg świata. Jest pierwszą księgą wydaną drukiem. Zostało przetłumaczone na 1549 języków narodowych i dialektów. To wielkie dzieło literackie, do którego odwołują się wciąż niezliczone rzesze artystów, poetów i pisarzy. Jest świętą księgą wiary dla chrześcijan.

W roku szkolnym 2016/17 w ZSNr 15 będzie realizowany projekt czytelniczy „Bilblia na każdy dzień”. Autorkami są katechetki ZS Nr 15 mgr Bożena Sawicka i mgr Anna Białous. Będzie on skierowany do uczniów klas zerowych i klas I- VI szkoły podstawowej. Wybór adresatów projektu został dokonany z intencją jak najwcześniejszego motywowania dzieci do czytania i uczenia czytania ze zrozumieniem. Projekt wpisuje się też w wytyczne polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym.

Cele projektu czytelniczego „Biblia na każdy dzień” :

-rozwijaniu zainteresowań czytelniczych
- poszerzenie i pogłębienie wiadomości na temat Pisma św.
- odkrywanie zbawczego orędzia zawartego w Piśmie św. i odnoszenie go do swego życia
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i uważnego słuchania
- integracja dzieci przebywających na danym oddziale szpitalnym
- rozwijanie uzdolnień plastycznych,muzycznych i innych
- zachęcanie do samodzielności w wypowiadaniu się
- kształtowanie postaw moralnych

Czas trwania:

- zajęcia 30-45 min. 2 razy w miesiącu na różnych oddziałach UDSK,USK i WSZ prowadzone w miesiącach X-VI poza godzinami lekcyjnymi,

Pomoce dydaktyczne:

- „Pismo Świete Starego i Nowego Testamentu” wyd. Edycja św.Pawła
- „Dobry Bóg mówi do nas” – Pismo Świete dla dzieci bp A. Długosz
- „Biblia na każdy dzień” W. Oszajca SJ
- „Zabawa z Biblią” M.Segarra, F. Rovira, wyd. Święty Wojciech
- karty pracy, krzyżówki, kolorowanki, teksty piosenek tematycznych

Tematyka zajęć:

1. Jak Pan Bóg stworzył świat? Rdz 1-2,4; 10.10.16
2. Potop na ziemi. Rdz 6-9; 24.10.16
3. Święci uczniowie Jezusa. Łk 6, 12-16; 7.11.16
4. Jezus jest Królem. Mt 25,31-46; 21.11.16
5. Daniel i lwy. Dn 4-6; 5.12.16
6. Co się stało w betlejemskiej grocie? Łk2; 19.12.16
7. Dziwne odwiedziny – Uroczystośc Trzech Króli. Mt 2,1-12; 2.01.17
8. Abraham i Sara. Rdz 12; 16.01.17
9. Jezus i chorzy. Łk 18,35-43, Łk 7,1-10, Łk10,30-37; 13.02.17
10. Pan Jezus na pustyni. Łk 4,1-13; 27.02.17
11. Przypowieść o Dobrym Ojcu. Łk 15,11-24; 13.03.17
12. Ostatnia Wieczerza. Łk 22,7-20; 27.03.17
13. Droga krzyżowa Pana Jezusa. Mk 15,20-27; 10.04.17
14. Jezus naszym Ratownikiem – ustanowienie sakramentu pokuty. J 20,19-23; 24.04.17
15. Pan Jezus i Maryja na weselu w Kanie. J 2,1-12; 8.05.17
16. Maryja pomaga kuzynce Elżbiecie. Łk 1,39-45; 122.05.17
17. Pan Jezus rozmnaża chleb. Łk 9,12-17; 5.06.17
18. Porozmawiajmy o posłuszeństwie – 10 przykazań. Wj 20, 1-17; 19.06.17

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.