X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35327
Przesłano:

Sprawdzian - historia architektury i sztuki ogrodowej

Sprawdzian - Historia architektury i sztuki ogrodowej
1. Określenie „wiszące ogrody” jest związany z:
a) Egiptem,
b) Persją,
c) Mezopotamią,
d) Macedonią.

2. Sykomora to:
a) roślina wodna,
b) bylina,
c) krzew,
d) drzewo.

3. „Rajskie ogrody” były słynne z powodu:
a) pachnącej, barwnej roślinności,
b) skomplikowanych systemów kanałów wodnych,
c) łaźni,
d) gimnazjonów.

4. Ogrody starożytnego Egiptu miały układ:
a) krajobrazowy,
b) modernistyczny,
c) romantyczny,
d) geometryczny.

5. Miejsce kultu z ołtarzem lub świątynią w starożytnej Grecji to:
a) glorieta,
b) święty gaj,
c) wirydarz,
d) nimfeum.

6. Palestra (plac otoczony kolumnadą i budynki pomocnicze) oraz place do ćwiczeń, boiska, baseny to:
a) atrium,
b) perystyl,
c) planty,
d) gimnazjon.

7. Villae urbanae to ........................................

8. Villae suburbanae to ........................................

9. W starożytnym Rzymie budynki I tereny wokół nich przeznaczone do kąpieli, rekreacji i wypoczynku to:
a) termy,
b) ogrody publiczne,
c) aha,
d) arboretum.

10. Perystyl to:........................................
........................................
........................................

11. Atrium to: ........................................
........................................
........................................

12. Najważniejszy element klasztornego założenia średniowiecznego położony pośrodku zabudowań, otoczony krużgankami, o geometrycznym podziale przestrzeni to:
a) ogród opacki,
b) herbularius,
c) cmentarz,
d)wirydarz.

13. Zielnik, chmielnik i winnica to elementy:
a) średniowiecznych ogrodów zamkowych,
b) średniowiecznych ogrodów klasztornych,
c) średniowiecznych ogrodów miejskich,
d) średniowiecznych ogrodów przydomowych.

14. Elementy średniowiecznych ogrodów zamkowych to:
a) ława darniowa, hortus conclusus, zwierzyniec, łąka miłości,
b)ława darniowa, lapidarium, krużganek,
c) ogród zabaw, zwierzyniec, nimfeum,
d) zielnik, chmielnik i winnica.

15. Kolebką ogrodów renesansowych jest:
a)Francja,
b)Anglia,
c)Niemcy,
d)Włochy.

16. Scharakteryzuj krótko ogrody renesansowe:
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
17. Wymień rodzaje ogrodów renesansowych:
........................................
18. Chodnik zasklepiony koronami drzew lub rozpiętych na półkolistym rusztowaniu pnączy to:
a) cynek,
b) bosco,
c) boskiet,
d) bindaż.

19. Kolebką ogrodów barkowych jest:
a)Francja,
b)Anglia,
c)Niemcy,
d)Włochy.

20. Szpaler tworzony jest z:
a) roślin sezonowych,
b) bylin,
c) krzewów,
d) drzew.

21. Menażeria to:
a) kolekcja egzotycznych roślin,
b)kolekcja egzotycznych zwierząt,
c) kolekcja egzotycznych owadów,
d) kolekcja egzotycznych osobników.

22. Scharakteryzuj krótko ogrody renesansowe:
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

23. Kolebką ogrodów krajobrazowych jest:
a)Francja,
b)Anglia,
c)Niemcy,
d)Włochy.
24. Scharakteryzuj krótko ogrody krajobrazowe:
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
25. Część założenia ogrodowego, gdzie gromadzono stare rzeźby, ozdobne szczątki starych budowli, często oplatając bluszczem to:
a) lapidarium,
b) lizena,
c) nimfeum,
d) menhir.

26. Parki, planty, promenady, skwery, ogrody jordanowskie, parki zdrojowe, ogrody dydaktyczne to ogrody publiczne:
a) XVI,
b) XVII,
c) XVIII,
d) XIX.

27. Opisz krótko ogrody modernistyczne:
........................................

28. Wymień rodzaje parterów ogrodowych:
........................................

29. Menhir to:
a) skała w alpinarium,
b) pionowa skała – symbol ducha opiekuńczego,
c) pozioma skała – symbol bohaterstwa,
d) owalna skala – symbol Asterixa i Obelixa.

30. Figura geometryczna złożona z pięciu punktów, według której sadzono rośliny w ogrodach renesansowych i barkowych to:
a)cynek,
b) bindaż,
c) eksedra,
d)herma.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.