X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35265
Przesłano:
Dział: Języki obce

Agreeing and disagreeing - zgadzanie się lub niezgadzanie z innymi osobami. Scenariusz lekcji języka angielskiego

Scenariusz lekcji z języka angielskiego

Imię i nazwisko nauczyciela: Barbara Strychalska
Szkoła: Zespół Szkół Publicznych im. .........................
Poziom nauczania: Klasa V, podstawa programowa II.1, podręcznik Team up 2
Ilość godzin tygodniowo: 3
Data: 13.01.2017 r.
Czas trwania jednostki lekcyjnej: 45 minut
Temat: Agreeing and disagreeing - zgadzanie się lub niezgadzanie z innymi osobami.

Cele lekcji:
Cel główny:
- osiągnięcie poziomu opanowania języka obcego zapewniającego sprawną komunikację językową.
Cele szczegółowe/operacyjne:
- uczeń potrafi opowiedzieć o swoich upodobaniach, co lubi, a czego nie, wyrazić swoją opinię,
- uczeń potrafi zareagować na wypowiedź innej osoby dotyczącą upodobań, zgodzić się lub nie ze swoim przedmówcą używając poznanych wyrażeń,
- uczeń potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania dotyczące upodobań,
- uczeń potrafi zrozumieć zadane pytanie i na nie zareagować,
-uczeń potrafi zrozumieć i znaleźć szczegółowe informacje w wysłuchanym i przeczytanym tekście/dialogu,
- uczeń potrafi uszanować zdanie kolegi/koleżanki, rozumie, że każdy ma prawo do własnego zdania, opinii.
Pomoce, materiały, środki dydaktyczne: podręcznik, magnetofon, płyty, tablica, karty ze słownictwem, magnesy, karty flashcards (hobby, zainteresowania, sport),
Formy pracy: metoda komunikacyjna, wypowiedzi indywidualne, całą klasą, praca w parach, praca z tekstem, dobieranie, selekcjonowanie informacji,
Metody pracy: podająca, burza mózgów, praktycznego działania, powtarzanie za wzorem.


PRZEBIEG LEKCJI:
1. Czynności wstępne:
1. Przywitanie, sprawdzenie obecności.
2. Rozgrzewka językowa: krótkie powtórzenie słownictwa poznanego na poprzedniej lekcji związanego z pomieszczeniami i umeblowaniem, uczniowie opisują pomieszczenia na obrazkach pokazywanych przez nauczyciela, mówią co się znajduje w danym pomieszczeniu, jakie meble i wyposażenie widzą.
3. Nawiązanie do nowego tematu, podanie tematu i celu lekcji (nauczyciel nawiązuje do nowego tematu pytając czy pokazane pomieszczenia im się podobają czy nie, zachęca uczniów do wyrażenia własnego zdania i do tego by zgadzali się lub nie ze swoimi przedmówcami.
4. Nauczyciel zapisuje temat i datę na tablicy, uczniowie przepisują temat do zeszytów:
Subject: Agreeing and disagreeing - zgadzanie się i niezgadzanie z innymi osobami.
2. Prezentacja nowego materiału:
- uczniowie otwierają podręczniki na stronie 38 przyglądają się znanym osobom na zdjęciach, nauczyciel zadaje pytania czy znają te osoby czy nie, kim one są,
- nauczyciel prosi o wysłuchanie, potem o przeczytanie dialogu i pyta uczniów czy postacie z dialogu lubią osoby na zdjęciach czy nie, w jaki sposób zgadzają się ze sobą, a w jaki wyrażają przeciwne zdanie. (schemat tabelki na tablicy),
- przypina do tablicy słowa AGREE i DISAGREE i resztę wyrażeń związanych z tematem, zapisuje na tablicy dwa zdania (jedno oznajmujące, drugie przeczące), następnie uczniowie z pomocą nauczyciela starają się dobrać, które wyrażenia, wyrażają takie same zdanie, a które przeciwne,
- nauczyciel prosi o przerysowanie tabelki do zeszytu i przepisanie wyrażeń (osoby z opiniami dostają gotowe tabelki do wklejenia do zeszytu, z jedną luką do uzupełnienia z tablicy).

Agree - zgadzanie się Disagree - niezgadzanie się
I like football. So do I. I don't.
I don't like football. Neither do I. I do.

3. Praktyka, ćwiczenia praktyczne:
- Nauczyciel prosi uczniów o zapisanie w zeszytach dwóch zdań na temat tego, co lubią a czego nie (przedmioty szkolne, jedzenie, sporty, znane osoby- jedno twierdzące, drugie przeczące). Nauczyciel pomaga uczniom posiadającym opinie PPP wykonać zadanie,
- następnie w parach uczniowie czytają zapisane zdania, a zadaniem drugiej osoby jest zgodzić sie lub niezgodzić z nimi (praca indywidualna w parach),
- nauczyciel prosi wybrane pary o zaprezentowanie swoich krótkich dialogów, następnie wybiera inne osoby z klasy i prosi o zareagowanie na przygotowane zdania,
- nauczyciel prosi uczniów o przerysowanie tabelki z podręcznika do zeszytu (ćwiczenie 4 strona 38). Uczniowie słuchają dialogu i zaznaczają w tabeli, czy Amy i Scott lubią podane osoby (V) czy nie (X).
- nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego zadania, uczniowie uzupełniają tabelę na tablicy (ćwiczenia w słuchaniu sprawdzające przyswojenie poznanego słownictwa i utrwalające je).
Katy Perry Jay-Z Will.i.am
Amy X V V
Scott V X V

Podsumowanie lekcji, zadanie pracy domowej, ocena aktywności uczniów:
- nauczyciel podaje własne zdania przy użyciu kart flashcards, na temat tego co lubi, a czego nie, uczniowie zgadzają się z tym lub nie,
- nauczyciel zadaje pracę domową – ćwiczenie 5 ze strony 38 (pisemne ułożenie krótkiego dialogu),
- nauczyciel ocenia aktywność uczniów na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.