X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35262
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Zwierzaki - Gazeciaki 2016 - regulamin konkursu z okazji Dnia Ziemi 2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszej edycji rejonowego konkursu z okazji Światowego Dnia Ziemi pod hasłem:

„ZWIERZAKI – GAZECIAKI
SMOGOZŻERACZ”

§1
ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6
im. Druha Wacława Milke w Płocku
ul. 1 Maja 11, 09-402 Płock
tel./fax: 24 262-40-15
Godziny pracy świetlicy: 7:00 – 17:00

§2
CELE KONKURSU
· Zwrócenie uwagi dzieci na coraz większe zanieczyszczenie PLANETY ZIEMI i potrzebę działań proekologicznych, jak segregacja odpadów, recycling
· Promowanie tegorocznego hasła obchodów
Światowego Dnia Ziemi „Palący temat – niska emisja”
· Uczenie o skutkach zanieczyszczeń powietrza
dla środowiska i zdrowia człowieka
· Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości dzieci
· Doskonalenie umiejętności i warsztatu technicznego
· Prezentacja możliwości twórczych dzieci
· Integrowanie dzieci i nauka współpracy w grupie

§3
UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do świetlic szkolnych
przy szkołach podstawowych w Płocku

§4
WARUNKI KONKURSU
Zadaniem uczestników konkursu jest wspólne przygotowanie SMOGOZŻERACZA.
Technika prac przestrzenna z wykorzystaniem makulatury
i odpadów. Dozwolone są wszystkie rodzaje papieru, gotowe elementy takie jak, np. ruchome oczy, druciki
i inne według potrzeb autorów pracy.
Format prac dowolny
Do konkursu dopuszcza się jedynie prace grupowe.
Świetlica, tj. dzieci pod kierunkiem wychowawców świetlicy mogą przygotować wspólnie od jednej do trzech prac.
Każda placówka do konkursu może zgłosić maksymalnie
3 prace konkursowe.
Do prac prosimy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik)
Prace należy dostarczyć na adres organizatora konkursu
do dnia 15 kwietnia 2016r. (piątek)
Jury oceniać będzie przede wszystkim pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonania prac.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie.
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 19 kwietnia 2016r. (wtorek)

§5
INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie informacje o konkursie będą opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.sp6plock.pl
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
W sprawach szczegółowych związanych z konkursem należy kontaktować się z koordynatorem konkursu:24 262–40-15

ZAŁĄCZNIK (prosimy wypełnić czytelnymi - drukowanymi literami)

KARTA UCZESTNIKA KONKURSUz okazji Światowego Dnia Ziemipod hasłem: „ZWIERZAKI – GAZECIAKI SMOGOZŻERACZ”Organizator: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku, ul.1 Maja 11, 09-402 PłockTel./fax: 24 262 40 15
Nazwa i wiek grupy świetlicowej
Imię i nazwisko opiekuna/ów grupy
Nazwa, adres, tel. szkoły
Pieczęć szkoły, data i podpis opiekuna/ów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.