X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35254
Przesłano:

Program wychowawczy kl.6

Plan wychowawczy kl. VI a na rok szkolny 2015/2016

CELE WYCHOWAWCZE
SPOSOBY
REALIZACJI
TERMIN
ODPOWIEDZIALNI
UWAGI
I.
Organizacja
zespołu
klasowego
1. Zapoznanie z Statutem Szkoły WSO, punktowym systemem zachowania uczniów, Misją szkoły, regulaminów – świetlicy szkolnej, szatni i dyskotek oraz prawa i obowiązki ucznia.
wrzesień
wychowawca,
inni n-le;

2. Wybór samorządu klasowego zgodnie z zasadami demokracji, (głosowanie). Rozwijanie samorządności uczniów.
wrzesień
wychowawca,
uczniowie;

3. Włączanie rodziców uczniów do planowania pracy wychowawczej.
cały rok szkolny
wychowawca,
uczniowie,
rodzice;

4. Przydział obowiązków klasowych – gazetki, dyżury itp.
cały rok szkolny
wychowawca,
uczniowie

5. Integracja zespołu klasowego – wyrabianie odpowiedzialności zespołowej.
cały rok szkolny
wychowawca, pedagog szkolny, psycholog szkolny, uczniowie;

6. Pomoc koleżeńska.
cały rok szkolny
Wychowawca,
Uczniowie;

II.
Kształtowanie postaw społeczno – moralnych i ekologicznych.
1. Aktywny udział w uroczystościach szkolnych (apele, zaangażowanie w prace szkolnego koła teatralnego).
cały rok szkolny
wychowawca, uczniowie, opiekun szkolnego koła teatralnego, samorząd szkolny;

2. Czynny udział w akcjach typu: sprzątanie świata i organizowane przez PCK.
według kalendarza imprez szkolnych
opiekun szkolnego koła PCK,
n-el biologii, wychowawca, uczniowie;

3. Uświadamianie uczniom na zajęciach edukacyjnych wartości patriotycznych i ich roli w dziejach narodu.
cały rok szkolny
wychowawca,
inni n-le;

4. Lekcje biblioteczne.
w czasie roku szkolnego
wychowawca,
n-el bibliotekarz, uczniowie;

III.
Bezpieczeństwo.
1. Wyrabianie nawyku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.
cały rok szkolny
wychowawca, uczniowie;

2. Wdrażanie do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Bezpieczna droga do i z szkoły.
cały rok szkolny
wychowawca,
inni n –le,
uczniowie;

3. Rozwijanie odpowiedzialnej postawy i zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia lub niebezpieczeństwa. Zapoznanie z planem ewakuacyjnym szkoły na wypadek pożarów lub ataku terrorystycznego.
cały rok szkolny
wychowawca,
pielęgniarka szkolna, inni n-le,
uczniowie;

4. Zachęcanie do korzystania z pomocy dorosłych w sytuacjach niebezpieczeństwa fizycznego lub psychicznego.
cały rok szkolny
wychowawca, pedagog, psycholog, pielęgniarka, uczniowie;

IV.
Kultura zdrowotna.
1. Aktywne spędzanie czasu wolnego – zachęcanie do udziału rekreacyjno sportowych (w tym: wycieczki klasowe, wyjazd do kina, na basen itp.).
cały rok szkolny
wychowawca,
n-le wf,
uczniowie,
rodzice;

2. Inspirowanie do podejmowania działań dotyczących dbałości o zdrowie własne i otoczenia oraz kształtowanie nawyków higieniczno – zdrowotnych.
cały rok szkolny
wychowawca,
uczniowie, pielęgniarka;

V.
Profilaktyka.
1. Rozmowy na temat szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
cały rok szkolny
wychowawca, psycholog,
pedagog,
uczniowie;

2. Podkreślenie wartości życia ludzkiego i każdej istoty. Problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży.
cały rok szkolny
wychowawca, psycholog, pedagog, uczniowie;

VI.
Troska o wyniki w nauce.
1. Poznanie środowiska domowego uczniów, sytuacji materialnej w celu możliwości udzielenia pomocy.
wrzesień
dyrektor szkoły, wychowawca,
rodzice;

2. Organizowanie zebrań z rodzicami – rozbudzanie zainteresowań postępami edukacyjnymi dzieci oraz ich zachowaniem. Pedagogizacja rodziców.
cały rok szkolny
wychowawca,
rodzice;

3. Systematyczne kontakty z rodzicami uczniów mających trudności w nauce.
cały rok szkolny
wychowawca,
rodzice;

4. Korzystanie z zajęć wyrównawczych.
cały rok szkolny
n-le prowadzący zajęcia wyrównawcze;

5. Wdrażanie uczniów do dokonywania samooceny swoich wyników na nauce i zachowaniu.
cały rok szkolny
wychowawca,
uczniowie;

VII.
Życie towarzyskie i kulturalne klasy.
1. Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się w domu, szkole, na ulicy i innych różnych sytuacjach.
cały rok szkolny
wychowawca,
inni n-le
Pedagog,
Rada Szkoły,
rodzice,
uczniowie;

2. Budzenie szacunku dla osób starszych, dorosłych i kalekich.
Cały rok szkolny

3. Składanie życzeń urodzinowych i imieninowych kolegom i koleżankom.
Cały rok szkolny

4. Wdrażanie do udziału w festynach i imprezach szkolnych.
Cały rok szkolny

VIII.
Imprezy klasowe, szkolne, środowiskowe.
1. Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych – integracja zespołu klasowego poprzez działanie i zabawę:
Dzień nauczyciela,
Święto Zmarłych,
Święto Niepodległości,
Andrzejki,
Mikołajki,
Wigilia klasowa,
Walentynki,
I-wszy dzień wiosny,
Wielkanoc,
Kwiecień miesiącem kultury zdrowotnej,
Dzień Matki,
Dzień Dziecka,
Dzień Ojca
Festyny organizowane przez szkołę.
Wycieczka do Piaśnicy, miejsca pamięci narodowej.
Wyjazdy integracyjne dla uczniów klas VI na basen, do kina, oraz inne wyjazdy według potrzeb, zapotrzebowań i możliwości
uczniów oraz ich rodziców.
Kalendarz imprez szkolnych przez cały rok szkolny.
wychowawca,
inni n-le,
Rada Szkoły,
rodzice,
uczniowie,
samorząd szkolny.

Wychowawca
mgr Krystyna Arendt

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.