X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35245
Przesłano:

Opis i analiza rozwiązywania przypadku wychowawczego dotyczącego ściągania

Identyfikacja problemu.
Problemem, z którym jako nauczyciel często spotykam się w procesie dydaktyczno-wychowawczym, jest to problem ściągania. Brak reakcji ze strony nauczyciela może doprowadzić do niezdania egzaminów zewnętrznych.
2.Geneza i dynamika zjawiska
Kto korzysta ze ściągawek i podpowiedzi, szybko stwierdza, że można się wcale nie uczyć, a jednak przechodzić z klasy do klasy. Uzależnia się więc od tego rodzaju pomocy. I kiedy w końcu musi się usamodzielnić i zacząć liczyć tylko na siebie, nie potrafi funkcjonować.
Przyczyny ściągania przez uczniów bywają różne:
- obawa przed słabymi ocenami
- brak chęci do nauki oraz niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych,
- lenistwo,
- wpływ grupy rówieśniczej.

Ściąganie czyli nieuczciwość może się stać czymś w rodzaju nałogu, z którym trudno zerwać. Uczennicę, którą ten problem dotyczył, zacząłem uczyć w trzeciej klasie liceum. W pierwszym semestrze Julia „bez problemów” zaliczyła 3 próbne matury z matematyki, osiągając następujące wyniki: 68%, 54%, 48%. Problem pojawiał się z zaliczeniem kartkówek i sprawdzianu na bieżąco na mojej lekcji. Zaniepokoił mnie ten fakt, bo u kilku uczniów taka tendencja powtórzyła się, ale nie w takim stopniu jak u Julii. Ponieważ klasa IIIa liczyła 34 osoby, to podjąłem decyzję, po uzgodnieniu z panią dyrektor Renatą Tatarą, że na próbnej maturze w styczniu, podzielę uczniów na dwie grupy. Grupę, w której znajdowała się Julia pilnowałem ja. Wyniki tej grupy uczniów nie odbiegały od wcześniejszych wyników, poza wynikiem Julii-20%. Pierwsza rozmowa z uczennicą nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Dziewczyna nie chciała przyznać się do ściągania. Słabszy wynik tłumaczyła gorszym samopoczuciem. Poinformowałem wychowawcę o moich podejrzeniach i poprosiłem, aby przy najbliższej wywiadówce mama Julii skontaktowała się ze mną. Mama dziewczyny nie pojawiła się jednak na wywiadówce, a Julia w lutym otrzymała znów 20% z próbnej matury. Poprosiłem wychowawcę, aby mama Julii przyszła do szkoły i skontaktowała się ze mną. Za kilka dni uczennica na godzinie wychowawczej poinformowała swoją wychowawczynię, że mama była w szkole, tylko mnie nie zastała. Po tym incydencie, po lekcjach, podeszły do mnie dwie koleżanki Julii , informując, że Julia nic mamie o problemach nie powiedziała. Zadzwoniłem osobiście do mamy, tak jak można było przypuszczać, mama o problemach córki nic nie wiedziała. Mama na następny dzień zgłosiła się do szkoły i prosiła o pomoc. Postanowiłem pomóc uczennicy, pomimo, że ona nie wykazywała chęci współpracy.
3.Znaczenie problemu
Uczennica potrzebowała pomocy. Ciągle korzystała ze ściągawek i podpowiedzi, szybko stwierdzając, że można się wcale nie uczyć, a jednak przechodzić z klasy do klasy. I kiedy w końcu musi się usamodzielnić i zacząć liczyć tylko na siebie, nie potrafi funkcjonować. Postanowiłem więc, podjąć działania zmierzające do samodzielnej pracy na lekcji i na sprawdzianach.
4 Prognoza
- Prognoza negatywna - jeżeli nie podjęte zostaną kroki przeciwdziałające ściąganiu, najprawdopodobniej Julia może nie ukończyć liceum, gdyby ukończyła liceum, nie zda matury z matematyki. Ściąganie spowodowało zaległości w nauce, materiał z poprzednich klas i części klasy trzeciej nie został z pewnością opanowany w stopniu umożliwiającym uzyskanie oceny pozytywnej z matematyki na koniec roku szkolnego.
- Prognoza pozytywna- podejmując działania przeciw ściąganiu uczennica nadrobi zaległości , będzie systematycznie uczęszczała na dodatkowe zajęcia, wyrobi sobie pozytywny nawyk nieściągania i wiary we własne możliwości - doceni znaczenie własnej pracy, ukończy liceum i zda maturę z matematyki.

5. Propozycje rozwiązań
Ściągania nie można lekceważyć, trzeba zdecydowanie zapobiegać temu zjawisku, bardzo ważna przy tym jest rzetelna praca i zrozumienie matematyki. Rozmawiając z mamą Julii i innymi nauczycielami, podjąłem działania mające na celu przezwyciężenie przez uczennicę trudności w nauce, ale również spowodowanie wzrostu poczucia własnej wartości.
Propozycje rozwiązań:
- zaproponowanie uczennicy pomocy w wyrównywaniu zaległości w nauce podczas dodatkowych zajęć,
- współpraca z innymi nauczycielami w celu wspólnego rozwiązania problemu i wymiany informacji,
- wzmożenie nadzoru i indywidualizacji pracy na lekcji z Julią,
- stały kontakt telefoniczny z mamą.
- zachęcanie uczennicy do myślenia, rozwijania u niej samodzielności.
- budowanie pozytywnego wizerunku Julii wśród kolegów i koleżanek.

6 Wdrażanie oddziaływań
Uczennica, pomimo początkowej niechęci, zaczęła chodzić na wszystkie dodatkowe zajęcia z matematyki, wzmożyłem nadzór i indywidualizację pracy na lekcji z Julią. Podjąłem współpracę z mamą dziewczyny. Byliśmy w stałym kontakcie. Zachęcałem uczennicę do myślenia, rozwijałem u niej samodzielność. Starałem się zauważać każde osiągnięcie i chwalić ją za to. Proponowałem, aby rozwiązywała zadania zamknięte i zadania krótkiej odpowiedzi. Nie radziła sobie z zadaniami rozszerzonej odpowiedzi. Przy kolejnym spotkaniu z mamą Julii dowiedziałem się, że Julia teraz poświęca mnóstwo czasu na matematykę.
7. Efekty oddziaływań
Podsumowując, stwierdzić należy, iż podjęte przeze mnie przedsięwzięcia odniosły pozytywny skutek. Uczennica systematycznie uczęszczała na dodatkowe zajęcia. Julia zaczęła zaliczać kartkówki i sprawdziany. Ostatnią próbną maturę zaliczyła na 44%. Bardzo dobry skutek przyniosło uświadomienie uczennicy i jej mamie oraz wszystkim uczniom konsekwencji ściągania. Uczennica wyraźnie odczuła wzmocniony nadzór nad sobą, nie tylko mój, ale pedagoga oraz pozostałych nauczycieli. Uczennica zaczęła budować pozytywne nastawienie do siebie, do swoich możliwości i otoczenia. Cieszę się, iż Julii udało się skończyć szkołę, traktuję jej przypadek jako duży sukces wychowawczy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.