X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35193
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test direkt neu 1a rozdział 2

Test direkt neu 1A – Kapitel 2 Gruppe A
Name: .......................................

I. Przyporządkuj opisane czynności do nazw zawodów. Dwa opisy podano dodatkowo. 3pkt

1. Ein Schauspieler... a. ... probiert neue
Kleider an.
2. Ein Fußballspieler... b. ... schreibt Texte
und gibt Konzerte.
3. Ein Sänger... c. ... spielt
Fußball.
d. ... dreht Filme.
e. ... springt mit
den Skiern.

II. Wpisz brakujący czasownik w odpowiedniej formie. Pamiętaj o właściwym przyimku! 4pkt

1. Thomas ................... ........ Deutschland. (pochodzi z)
2. Ich ................... ........ Warszawa. (mieszkam w)

III. Uzupełnij brakujące nazwy krajów i języków, jakimi się w nich mówi. 4pkt

1. In Spanien spricht man ............................... . 3. In ............................... spricht man Polnisch.
2. In ............................... spricht man Französisch. 4. In der Türkei spricht man ............................... .

IV. Wstaw czasownik „mówić“ we właściwej formie, następnie przetłumacz zdania na j.polski. 6pkt

1. Anna, welche Sprachen .......................... du? ........................................
2. Ich .......................... kein Wort Russisch. ........................................
3. Max und Katja .......................... ein wenig Polnisch. ........................................

V. Zapisz polskie znaczenie poniższych słów i zwrotów. 4pkt

seit zwei Monaten – ........................................
deshalb – ........................................
dieses Jahr – ........................................
die Muttersprache – ........................................

VI. Jak nazywają się mieszkańcy podanych krajów? Uzupełnij tabelę. 6pkt

Land Er Sie
die Schweiz
Griechenland
Amerika

VII. Dobierz prawidłową odpowiedź do każdego z pytań. Dwie odpowiedzi podano dodatkowo. 3pkt

1. Wer ist das? a. Er heißt Matthias.
2. Was macht Isabell? b. Das ist meine Lehrerin.
3. Spricht Robert Französisch? c. Sie studiert Medizin.
d. Aus Spanien.
e. Ja, sehr gut.

Razem punktów: 30
0 – 8 ndst
9 – 14 dop
15 – 20 dst
21 – 26 db
27 – 30 bdb

Test direkt neu 1A – Kapitel 2 Gruppe B
Name: .......................................

I. Przyporządkuj opisane czynności do nazw zawodów. Dwa opisy podano dodatkowo. 3pkt

1. Ein Model... a. ... studiert an
der Universität.
2. Ein Skispringer... b. ... probiert neue
Kleider an.
3. Ein Student... c. ... spielt
Fußball.
d. ... dreht Filme.
e. ... springt mit
den Skiern.

II. Wpisz brakujący czasownik w odpowiedniej formie. Pamiętaj o właściwym przyimku! 4pkt

1. Ich ................... ........ Polen. (pochodzę z)
2. Eva ................... ........ Berlin. (mieszka w)

III. Uzupełnij brakujące nazwy krajów i języków, jakimi się w nich mówi. 4pkt

1. In England spricht man ............................... . 3. In ............................... spricht man Deutsch.
2. In ............................... spricht man Italienisch. 4. In Russland spricht man ............................... .

IV. Wstaw czasownik „mówić“ we właściwej formie, następnie przetłumacz zdania na j.polski. 6pkt

1. Wir .......................... nicht sehr gut Deutsch. ........................................
2. Welche Sprachen .......................... deine Mutter? ........................................
3. Carmen, du .......................... sehr gut Italienisch! ........................................

V. Zapisz polskie znaczenie poniższych słów i zwrotów. 4pkt

zweimal pro Jahr – ........................................
ein bisschen – ........................................
besuchen – ........................................
die Fremdsprache – ........................................

VI. Jak nazywają się mieszkańcy podanych krajów? Uzupełnij tabelę. 6pkt

Land Er Sie
Österreich
Spanien
die Türkei

VII. Dobierz prawidłową odpowiedź do każdego z pytań. Dwie odpowiedzi podano dodatkowo. 3pkt

1. Spricht Jochen Italienisch? a. Er dreht Filme.
2. Wo liegt Freising? b. Nein, in Berlin.
3. Was macht Nicholas? c. In Deutschland.
d. Ja, aber nicht so
gut..
e. Aus Österreich.

Razem punktów: 30
0 – 8 ndst
9 – 14 dop
15 – 20 dst
21 – 26 db
27 – 30 bdb

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.