X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35135
Przesłano:

Wielospecjalistycza ocena ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym

Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia kl. III a –....................................

rok szkolny 2016/2017

Ocena opisowa postępów i umiejętności................................ w poszczególnych sferach najbliższego rozwoju:

a) Funkcjonowanie w środowisku

Uczeń wypowiada się głownie prostymi zdaniami. Rozpoznaje i nazwa przedmioty, sprzęty, narzędzia z najbliższego otoczenia, zwierzęta i rośliny. Potrafi wymienić członków rodziny, oraz określić ich role. Zna podstawowe zawody; ma ubogi zasób słownictwa czynnego; rozumie znaczenie prostych, krótkich poleceń, pytań i komunikatów słownych dotyczących najbliższego środowiska, otoczenia i sytuacji znanych uczniowi; potrafi zadać proste pytanie, często wyraża swoje niezadowolenie. Spontanicznie wypowiada się na tematy, które go interesują. Jego zaangażowanie i aktywność na zajęciach jest zmienna (zależy od zainteresowania tematem pracy, często uczeń jest apatyczny i bierny, nie reaguje na polecenia albo jest agresywny, bez powodu wybucha śmiechem, krzyczy, odmawia wykonania zadania). Reakcje są często nieadekwatne do sytuacji. Poprawnie nazywa większość przedmiotów ukazanych na ilustracji, zdjęciu (jeśli były wcześniej eksponowane i nazywane). Orientuje się w schemacie ciała, wskazuje strony lewą i prawą. Zna swoje imię, nazwisko, adres oraz imiona najbliższych, zna nauczycieli, którzy go uczą. Potrafi określić położenie przedmiotów i wyróżnić kierunki w przestrzeni. Wyodrębnia i tworzy zbiory przedmiotów według wielkości, koloru i kształtu, porównuje liczebność dwóch zbiorów. Potrafi dodawać i odejmować w zakresie 30; na konkretach nie potrafi odejmować w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Rozpoznaje figury geometryczne: kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło. Bartek jest samodzielny umie odnaleźć się w społeczeństwie sam wychodzi z domu np. do sklepu, potrafi zrobić zakupy, chętnie bierze udział w wycieczkach. Odróżnia wartości bilonu od banknotów, zna siłę nabywczą danego nominału, potrafi rozwiązywać proste zadania związane z obliczaniem kwoty. Bartek chętnie rozwiązuje zadania na dodawanie sposobem pisemnym. Z pomocą nauczycielki potrafi rozwiązać łatwe zadanie tekstowe. Uczeń potrafi wymienić dni tygodnia, miesiące czy pory roku. Zna nazwę miasta i kraju, w którym mieszka. Potrafi nazwać symbole narodowe, opisać i narysować flagę Polski. Rozróżnia zjawiska atmosferyczne, przyporządkowuje opady do zjawisk atmosferycznych.

b) Muzyka z rytmiką
Bartek niechętnie uczestniczy w zajęciach. Poprawnie zapisuje temat lekcji. Nie chce brać udziału w zabawach i zajęciach rytmicznych w grupie. Nie potrafi odtworzyć prostych rytmów. Nie śpiewa samodzielnie, lubi wyszukiwać piosenek w internecie i tylko słucha.

c) Plastyka
Uczeń wykonuje różnego rodzaju prace plastyczne pod warunkiem, że nie wymagają one własnej inwencji i ma chęć do ich wykonania. Wykorzystuje różne techniki plastyczne tj. malowanie, rysowanie, lepienie, wyklejanie. Bartek bardzo chętnie wykonywał kwiaty z krepiny oraz tworzył obraz w linorycie, z dużym zaangażowaniem wykonał bransoletkę sposobem prawy, lewy. Prace wykonuję szybko i mało estetycznie. Nie potrafi utrzymać ładu i porządku na swoim stanowisku pracy. Często zdarzają się sytuacje, gdy konsekwentnie odmawia wykonania pracy. Lubi kolorować kredkami, niestety często robi to niedokładnie. Szybko zniechęca się i często pozostawia niedokończone prace.

d) Wychowanie fizyczne

Uczeń jest bardzo dobrze rozwinięty pod względem motorycznym, potrafi wykonywać większość ćwiczeń podczas zajęć w – f. Zna podstawowe zasady stosowane w grach zespołowych, ale nie zawsze się do nich stosuje. Potrafi odbijać piłkę obiema nogami, chętnie prezentuje klasie i nauczycielowi trudne akrobacje z piłką, celnie rzuca piłką do kosza, sprawnie rzuca i łapie piłkę do gry w piłkę siatkową. Odmawia gry w tenisa ziemnego oraz wykonywania ćwiczeń rozciągających. Bardzo lubi grać w piłkę nożną oraz chętnie gra w tenisa stołowego.

e) Technika

Posiada dobrą sprawność manualną: chwytanie, trzymanie, przekładnie, zamykanie. Umie modelować, lepić, wydzierać z papieru oraz wycinać wzdłuż narysowanych linii. Składa papier, wygina, przekłada, przykleja ozdobne elementy, choć wykonuje to niedbale i mało estetycznie. Prawidłowo posługuje się zszywaczem, dziurkaczem. Wykonane prace posiadają mało elementów ozdobnych. Ma problemy ze skupieniem uwagi na rzeczach wymagających precyzyjnych prac. Z chęcią ozdabia różnego rodzaju przedmioty . Nie lubi monotonności podczas wykonywanego zadania. Bartek samodzielnie potrafi uruchomić i zamknąć program komputerowy, zalogować się do platformy społecznościowej i e-dziennika. Zna i przestrzega zasad BHP w pracowni komputerowej. Potrafi odczytać pocztę elektroniczną oraz samodzielnie wyszukać informacje na konkretny temat w Google, a także bez problemu korzysta z telefonu komórkowego.

Religia

Uczeń odpowiadała na proste pytania nauczyciela. Niechętnie prowadzi zeszyt, zapisując tematy katechez i częściowo notatki, niechętnie wykonuje rysunki i nie zawsze jest zadowolony z wykonanej pracy. Pochwały motywują go do pracy, podwyższając samoocenę ucznia. Bartek sprawia kłopoty natury dyscyplinarnej i wychowawczej.

Zachowanie
Zachowanie ucznia w drugim półroczu znacznie się pogorszyło, podczas zajęć na ogół odmawia współpracy, nie wykonuje poleceń lub nie chce współpracować, gdy np. nie lubi wykonywać jakiejś czynności lub jest zniecierpliwiony, zdenerwowany. Swoją uwagę na zadaniu lub czynności skupia na krótko ok. 10- 15 minut. Ma kłopoty z przestrzeganiem zasad i zdyscyplinowaniem na zajęciach i w czasie przerw. Często jest zdenerwowany, nie reaguje na polecenia, jest niespokojny, nie potrafi przeprosić za niewłaściwe zachowanie, chociaż rozumie, że zrobił coś złego. W pracy z Bartkiem ważne jest konsekwentne, długotrwałe i przede wszystkim systematyczne utrwalanie właściwych nawyków i zachowań, utrwalanie pojęć i wiadomości o otoczeniu. Należy udzielać pochwał i nagradzać nawet drobne przejawy pozytywnych zachowań i poprawnie wykonanych zadań. Wyjaśniać, co niewłaściwego jest w jego zachowaniu i jak należy je zmienić.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.