X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35128
Przesłano:

Zmianowanie roślin warzywniczych. Sąsiedztwo warzyw. Scenariusz lekcji z produkcji ogrodniczej

Scenariusz lekcji z produkcji ogrodniczej z elementami BHP
w klasie 2c zawód: ogrodnik
Temat: Zmianowanie roślin warzywniczych. Sąsiedztwo warzyw.

1. Usytuowanie problematyki omawianej na zajęciach w podstawie programowej:
a)kształcenia ogólnego:
- czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa
- umiejętność pracy zespołowej
b)kształcenia w zawodzie, uczeń:
-R.5.2(7) dobiera zmianowanie roślin warzywnych do określonych warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych gospodarstwa
-KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
-KPS(10) współpracuje w zespole
c) wskazanie wykorzystanych zalecanych warunków i sposobów realizacji umiejętności określonych w podstawie programowej:
sala lekcyjna wyposażona w pomoce dydaktyczne, pokaz multimedialny (film)

2.Uzasadnienie celowości realizacji tematu -po co będziemy się tego uczyć, do czego będzie nam taka wiedza potrzebna?
Każdy rolnik i ogrodnik musi wiedzieć, że dzięki stosowaniu płodozmianu możemy uzyskiwać w przyszłości większe i zdrowsze plony
3.Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczniowie na wcześniejszych lekcjach poznawali wymagania klimatyczne, glebowe różnych gatunków warzyw. Wiedzę dotyczącą warunków klimatycznych zdobywali na wcześniejszych etapach edukacyjnych (lekcja przyrody, potem geografii).
4.Cele zajęć:
Uczeń:
-wymienia poznane na wcześniejszych lekcjach gatunki warzyw
-wskazuje przykłady czynników klimatycznych niezbędnych do uprawy warzyw
-współpracuje w zespole
-jest zdyscyplinowany w zaangażowany w pracę na lekcji

Formy pracy: praca indywidualna, zbiorowa
Metody pracy: podająca: pogadanka, wyjaśnienia nauczyciela; eksponująca: film;
praktyczna: ćwiczenia przedmiotowe; ewaluacyjna: metoda znaków, technika niedokończonego zdania.
Środki dydaktyczne: karty pracy dla uczniów, materiały do pracy w grupie, film
Przebieg zajęć:
1. Powitanie uczniów i obecnych gości. Czynności organizacyjne.
2. Nawiązanie do wcześniejszych lekcji-praca w grupie (układanka)
3. Podanie tematu.
4. Pokaz celu dla ucznia.

Cel dla ucznia:
Na dzisiejszej lekcji dowiesz się jak uprawiać zdrowe warzywa
i zwiększyć plon w warzywniku

Zbadanie zrozumienia celu przez uczniów.

5.Pytanie kluczowe:
Dlaczego niektóre rośliny się „lubią” a niektóre nie?- ustalenie odpowiedzi.
6.Pokaz multimedialny-film dotyczący tolerancji warzyw

7. Przypomnienie pojęcia zmianowanie, wprowadzenie nowego pojęcia „sąsiedztwo warzyw”
„Tolerowanie się warzyw” na podst. „Twój ogród”

8. NaCoBeZU (kryteria osiągania celów / wymagania)
-potrafimy odczytywać dane z tabeli
-prawidłowo dobieramy „sąsiadów” warzyw

Notatka dla ucznia (przed kartą pracy)
1. Sąsiedztwo warzyw-czyli wzajemne oddziaływanie warzyw na siebie

Oddziaływanie warzyw na siebie możemy podzielić na:

a) korzystne - warzywa lubią przebywać w swoim sąsiedztwie
np. koper-cebula, cukinia-fasola tyczna

b) niekorzystne – warzywa nie lubią rosnąć blisko siebie
np.pomidor-ziemniak, rzodkiewka-ogórek

c) obojętne – warzywa mogą mieć każdego „sąsiada” i nie ma to wpływu
na ich wzrost i rozwój np.ogórek-pomidor, ziemniaki-cukinia
9.Rozdanie tabel – sąsiedztwo warzyw , analiza

10. Rozdanie kart pracy-kryteria wymagań, praca indywidualna , konsultacje z nauczycielem, przekazywanie uczniom na bieżąco informacji zwrotnych, prezentowanie wyników pracy, ocena koleżeńska
11.Informacja zwrotna uczniów dla nauczyciela badająca stopień osiągnięcia celu przez uczniów
12. Podsumowanie lekcji – wykorzystanie techniki niedokończonego zdania
Na dzisiejszej lekcji dowiedzieliśmy się że........................................
/niektóre z warzyw się lubią a niektóre nie/, /nie wszystkie warzywa mogą być sąsiadami/
13. Podziękowanie za pracę i udział w lekcji
14. załączniki: karta pracy wraz z kryteriami wymagań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.