X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35120
Przesłano:

Zwierzęta domowe - Rybki w akwarium konspekt na bazie ośrodków pracy dla oddziału uczniów z autyzmem

KONSPEKT ZAJĘĆ NA BAZIE MATODY OŚRODKÓW PRACY
KLASA 4C - ZESPÓŁ KLASOWY DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH

Uczniowie a autyzmem upośledzeni intelektualnie w stopniu umiarkowanym
Czas trwania: 3 jednostki lekcyjne: funkcjonowanie w środowisku, plastyka x 2
Temat tygodnia: Zwierzęta domowe
Temat dnia: Rybki w akwarium
Cele główne: Rozpoznanie rybek akwariowych spośród innych zwierząt domowych. Wykonanie rybki z brystolu i kolorowego papieru.
Cele szczegółowe:
dydaktyczne:
- rozpoznawanie na rysunku, zdjęciu rybki - wyróżnienie rybki spośród innych domowych zwierząt
-wykonanie rybki z papieru wg. instrukcji nauczyciela ( z pomocą nauczyciela)
- odrysowanie szablonu koła i trójkąta samodzielnie lub z pomocą nauczyciela

wychowawcze:
- budzenie radości z samodzielnego wykonania estetycznej pracy
- reagowanie na polecenia nauczyciela
- próby wyciszenia zachowań niepożądanych
- dbanie o porządek w klasie

rewalidacyjne:
- skupianie uwagi na zadaniach, uwspólnianie pola uwagi (Adaś, Bartek O.)
- ćwiczenie motoryki małej i dużej
- ćwiczenie percepcji wzrokowej i spostrzegawczości: obserwowanie rybek
- ćwiczeni koordynacji wzrokowo - ruchowej
- wydłużanie czasu koncentracji uwagi
- doskonalenie umiejętności wycinania
- stymulacja dotykowa: faktury materiałów

Formy pracy:
Głównie indywidualna - zróżnicowana
Zbiorowa
Metody:
- słowna - objaśnienia, instrukcje,
- oglądowa – pokaz, obserwacja
-ćwiczeń praktycznych- wykonanie rybki z dostępnych wybranych materiałów
Pomoce:
- akwarium z rybkami do obejrzenia w klasie 209
- zdjęcia rybek akwariowych i akwarium
- przygotowany wcześniej brystol z naniesionymi roślinami i dnem
- szablony rybek: koło i trójkąt
- zeszyty, klej, nożyczki,
- kolorowy brystol, brokat, cekiny, brylanciki, flamastry, kredki

Przebieg zajęć:
I .Zajęcia wstępne:
Zajęcia organizacyjno – porządkowe:
Powitanie z dziećmi
Sprawdzenie obecności – proste ćwiczenia matematyczne związane z liczeniem obecnych i nieobecnych uczniów w klasie
Ćwiczenia kalendarzowe – ustalenie nazwy dnia tygodnia, miesiąca, pory roku
Obserwacja zmian przyrodniczych i analiza stanu pogody
Zapis w zeszycie
II. Praca poznawcza - obserwacja i kojarzenie ( praca zindywidualizowana)
Obserwowanie akwarium w klasie 209. próby liczenia rybek. Zwracanie uwagi na kolory rybek i ich budowę. Użycie czasownika "pływają" . Nakarmienie rybek.
Powrót do klasy. Demonstracja zdjęć z akwarium i rybkami. Oglądanie, nazywanie: akwarium, rybki pływają, karmi rybki. Wskazywanie. Wklejenie do zeszytu zdjęcia rybek i akwarium.

III. Ekspresja - praca w grupie
Wprowadzenie do tego, czego dotyczyć będzie praca plastyczna.
Zademonstrowanie uczniom arkuszu przedstawiającego akwarium ( naklejone dno i rośliny)
Zasugerowanie czego brakuje w naszym akwarium.
Zademonstrowanie wcześniej wykonanej rybki i wklejenie jej do akwarium
Omówienie tego co będziemy robić.
Wykonanie z pomocą nauczyciela rybek z wcześniej przygotowanych elementów: odrysowanie rybek od szablonów, wycięcie ich.(pomoc uczniom w odrysowywaniu i wycinaniu)
Malowanie. Ozdabianie ( pomoc w dobieraniu ozdób i ozdabianiu)

IV. Zajęcia końcowe
Porządkowanie miejsca pracy przy udziale uczniów.
Podsumowanie zajęć. Pochwalenie uczniów indywidualnie za wykonaną pracę i zaangażowanie

Opracowanie scenariusza i prowadzenie zajęć:
Magdalena Żyła

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.