X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35097
Przesłano:

Agresja wokół nas - zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNA W STOPNIU
UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
W KLASIE II B

Temat : Agresja wokół nas- zajęcia z zakresu profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy
DATA: 14 grudnia 2016, 3 lekcja

Czas trwania- 1 godzina lekcyjna – Funkcjonowanie w środowisku.

CEL GŁÓWNY :
Przekazanie podstawowych informacji dotyczących zjawiska przemocy.
Rozumienie pojęć: złość, agresja, przemoc.
CELE OPERACYJNE:

Uczeń na miarę swoich możliwości :

• rozpoznaje i nazywa różne emocje: strach, złość
• odczytuje uczucia na twarzach innych osób poprzez wskazanie
• dzieli się własnymi przeżyciami z innymi
• czyta hasła
• wskazuje różne litery w wyrazach
• wymienia określenia przemocy fizycznej
• wymienia określenia przemocy psychicznej
Metody :
• podająca : informacyjna
• praktyczna : praktycznego – działania
• oglądowa : plakaty

Formy :
• indywidualna, grupowa

ŚRODKI:

karty pracy, etykiety z poznanymi wyrazami, plakaty, zdjęcia, filmy edukacyjne -Niech profilaktyka będzie ukazana twoimi oczami -KWP, spot reklamowy http://jakreagowac.pl/ Kampania Rzecznika Praw Dziecka, kleje itp

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Przebieg zajęć Realizowane zadania uwagi
Zajęcia wstępne Ćwiczenia logopedyczne Wykonują wszyscy uczniowie na miarę swoich możliwości
Wprowadzenie do tematu lekcji. Wysłuchanie spotu reklamowego Kampani Rzecznika Praw Dziecka. Ćwiczenia w wypowiadaniu się wg. indywidualnych możliwości uczniów. Wszyscy słuchają i wspólnie redagują temat lekcji. Uczniowie wypowiadają się.
Przedstawianie przykładów własnych doświadczeń w zakresie przeżywania strachu, przemocy. Każdy uczestnik przedstawia sytuację , w której zachował się agresywnie lub ktoś zachował się agresywnie w stosunku do niego. Jak się czuliście, gdy ktoś na was krzyczał, obrażał itp.? Sytuacja ma być zaczerpnięta z życia. Uczniowie przedstawiają sytuacje zauważone na przerwie, w domu, w autobusie , w szkole.
Praca z lustrem. Nauczyciel podaje przykłady zachowań negatywnych i pozytywnych np.
dostałem wspaniały prezent, pani mnie pochwaliła, kolega mnie przezywa, kolega mnie bije, zostałem zaproszony do kina itp. Uczniowie określają mimiką nastrój patrząc w lustro i obserwują twarz jak wygląda podczas różnych emocji.
Rozpoznawanie emocji pozytywnych i negatywnych Uczniowie oglądają różne fotografie i doczytują emocje na twarzach ludzi.
Uczniowie tworzą wspólna listę
/ Załącznik nr.1/
U. czyta listę uczuć, uczniowie naklejają buźki /smutne i zadowolone/.
Ćwiczenia w czytaniu, klasyfikowanie pojęć Zadania indywidualne dla poszczególnych uczniów w zakresie czytania.
Rozróżnianie agresji fizycznej od psychicznej, seksualnej
/ załącznik 3/.
Każdy z uczniów czyta hasła i odpowiednio je wkleja.

Przeciwdziałanie agresji, przemocy itp.
Zapoznanie z plakatami pt. :Nie zgadzaj sie na przemoc – działaj ! Jak reagować na przemoc? Co można zrobić, gdy ktoś cię obrażał? Gdy byłeś świadkiem przemocy.
Podpisanie deklaracji /Załącznik 2/.
Uczniowie wspólnie z nauczycielem analizują kroki postepowania, wg. Kampani Rzecznika Praw Dziecka czytając hasła. Każdy z uczniów otrzymuje element plakatu. Następnie składają go w całość z pomocą nauczyciela.
Oglądanie filmu z Konkursu Profilkatyka Oczami Młodzieży Oglądanie filmu pt.”Urodziny”, czas trwania 3:39 Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela np. Co przydarzyło się Kubie ? Jak ty byś zareagował?

III. Zajęcia końcowe.
• Porządkownie klasy i swoich ławek
• Podziękowanie za udział w zajęciach
• Ocena zaangażowania

opracowanie :M. Straszewska

ZAŁĄCZNIK 1

PONIŻENIE
ZAWSTYDZENIE
SPOKÓJ
UKOJENIE
LĘK
SMUTEK
RADOŚĆ
ZASPOKOJENIE
BEZTROSKA
NIEPOKÓJ
ZŁOŚĆ
PRZERAŻENIE
SZCZĘŚCIE
AGRESJA
FASCYNACJA
PRZEMOC
ZADOWOLENIE

Załącznik 2

LUDZIE KTÓRZY SIĘ SZANUJĄ TO PRZEMOCY NIE STOSUJĄ

........................................

DEKLARACAJA

DEKLARUJĘ , ŻE BĘDĘ CZUJNY NA KAŻDY PRZEJAW PRZEMOCY

........................................
Podpis /imię i nazwisko /

Załącznik 3
PRZEMOC FIZYCZNA

POPYCHANIE, PRZYTRZYMYWANIE,
POLICZKOWANIE
KOPANIE, SZARPANIE, WYKRĘCANIE RĄK, BICIE, PLUCIE, SZCZYPANIE

PRZEMOC PSYCHICZNA

WYŚMIEWANIE, WYZYWANIE, ZASTRASZANIE PONIŻANIE,
STOSOWANIE GRÓŹB, SZANTAŻOWANIE, KRYTYKOWANIE,
KONTROLOWANIE, IZOLOWANIE

PRZEMOC SEKSUALNA

WYMUSZANIE POCAŁUNKU, ZBLIŻENIA
GWAŁT, WYŚMIEWANIE Z FIGURY,
Ć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.